Connect with us

Stjórnarráðið

Atvinnulífið hvatt til þátttöku í verkefnum í þróunarríkjum

Birt

on

„Samstarfssjóðurinn skapar bæði ný tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf og íbúa þróunarríkja sem skortir oft tækni og þekkingu til að lyfta sér upp úr fátækt. Með réttum formerkjum geta fyrirtæki í okkar heimshluta lagt mikið af mörkum í þeirri baráttu með því að auka framleiðni og skapa störf, ekki síst meðal kvenna,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra.

Samstarfssjóður við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna auglýsir þessa dagana eftir umsóknum um styrki og hvetur íslensk fyrirtæki til að leggja sitt af mörkum til að ná heimsmarkmiðunum fyrir árið 2030. Guðlaugur Þór segir hlutverk sjóðsins vera að hvetja til þátttöku atvinnulífsins í þróunarsamvinnu og markmiðið sé að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims. Þróunarríkin kalli sjálf eftir slíkum verkefnum.

Þegar hafa sex íslensk fyrirtæki hlotið styrki úr sjóðnum, Marel, Thoregs, CreditInfo, Aurora Seafood, Atmonia og Ocean Excellence, en auk þess hafa þrjú önnur fengið vilyrði um styrk.

Hámarksfjárhæð til einstakra verkefna nemur hæst 200 þúsundum evra yfir þriggja ára tímabil – eða um 30 milljónum íslenskra króna. Heimilt er að veita styrk til sama verkefnis til allt að þriggja ára, með fyrirvara um fjárheimildir fjárlaga hvers árs. Styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis. Einnig er opið fyrir umsóknir til forkönnunarstyrkja (e. prefeasibility). Forkönnunarstyrkjum er ætlað að styðja við hugmyndir eða verkefni á frumstigi sem geta leitt af sér stærra þróunarverkefni. Forkönnunarstyrkir geta numið allt að tveimur milljónum króna.

Utanríkisráðherra úthlutar styrkjum að fengnu áliti þriggja manna matshóps sem er skipaður þremur sérfræðingum á sviði þróunarsamvinnu. Umsóknir þurfa að berast fyrir miðnætti 7. desember og áætlað er að niðurstöður ráðherra liggi fyrir í byrjun næsta árs.

Vefur sjóðsins

Aðkoma atvinnulífsins ein helsta forsenda framfara/ Fréttablaðið

Lesa meira

Innlent

COVID-19: Forgangsröðun vegna bólusetningar

Birt

on

By

Heilbrigðisráðherra hefur staðfest reglugerð um forgangsröðun við bólusetningu vegna COVID-19. Tilgangur reglugerðarinnar er að ákveða forgangsröðunina á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og með eins miklum fyrirsjáanleika og mögulegt er.

Við smíði reglugerðarinnar var horft til leiðbeininga Alþjóðaheilbrigðis­málastofnunarinnar um forgangsröðun við bólusetningu vegna COVID-19 og sjónarmiða sem fram hafa komið í sambærilegri vinnu hjá nágrannaþjóðum.

Líklegt er að notuð verði fleiri en ein tegund bóluefna hér á landi. Gera má ráð fyrir að bóluefnin kunni að henta ólíkum hópum með mismunandi hætti sem getur haft áhrif á forgangsröðunina. Sóttvarnalæknir ber ábyrgð á skipulagningu og samræmingu bólusetningar, svo sem hvaða bóluefni er notað og fyrir hvaða hópa og er einnig heimilt að víkja frá forgangsröðun reglugerðarinnar ef nauðsyn ber til.

Lögð verður sérstök áhersla á að bólusetja fyrst þá einstaklinga sem eru í framlínunni í baráttunni við sjúkdóminn. Þetta á við um heilbrigðisstarfsfólk og annað starfsfólk sem starfar á bráðamóttökum og gjörgæsludeildum sjúkrahúsa, á COVID-19 göngudeild og legudeildum fyrir sjúklinga sem smitast hafa af COVID-19, heilbrigðisstarfsmenn sem framkvæmda sýnatökur vegna gruns um COVID-19 og starfsfólk hjúkrunar- og dvalarheimila. Bólusetning einstaklinga sem dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum og öldrunardeildum sjúkrahúsa verður einnig í miklum forgangi.

Í reglugerðinni eru skilgreindir tíu forgangshópar. Í mestum forgangi eru tiltölulega fámennir hópar en áætlað er að að í fyrstu fimm forgangshópunum séu rúmlega 20.000 einstaklingar. Í sjötta hópnum fjölgar hins vegar umtalsvert því þar er forgangsraðað þeim sem eru 60 ára og eldri. Í sjöunda hópnum eru einstaklingar með undirliggjandi langvinna sjúkdóma, í áttunda hópnum starfsfólk leik- grunn- og framhaldsskóla og tiltekið starfsfólk félags- og velferðarþjónustu, í níunda hópnum einstaklingar sem eru í viðkvæmri stöðu vegna félagslegra- og efnahagslegra aðstæðna og loks eru í tíunda hópnum allir aðrir sem óska bólusetningar, eftir því sem sóttvarnalæknir ákveður.

Ekki er gert ráð fyrir í reglugerðinni að börnum fæddum 2006 og síðar verði boðin bólusetning gegn COVID-19 nema þau hafi undirliggjandi langvinna sjúkdóma og séu í sérstökum áhættuhópi.

Reglugerðin hefur verið send Stjórnartíðindum og öðlast gildi við birtingu.

Lesa meira

Innlent

Fjölþætt viðbrögð við skýrslum rannsóknarnefnda Alþingis

Birt

on

By

Forsætisráðherra hefur lagt fram á Alþingi skýrslu, um ábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008, orsakir falls sparisjóðanna og erfiðleika Íbúðalánasjóðs og viðbrögð við þeim.Eins og ítarlega er rakið í skýrslunni er það mat hlutaðeigandi stjórnvalda að brugðist hafi verið við flestum ábendingum rannsóknarnefndanna en það hefur verið gert með fjölþættum hætti.

Dregnar eru fram 339 ábendingar. Flestar heyra þær undir Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands, fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið og hefur verið brugðist við þeim í yfirgnæfandi hluta tilfella.

Skýrslan á rót sína að rekja til skýrslubeiðni sem Alþingi samþykkti 148. löggjafarþingi þar sem þess var beiðst að dregnar yrðu fram allar ábendingar er varða stjórnsýsluna í þeim þremur rannsóknarskýrslum sem beiðnin tók til og að greint yrði frá því hvort og þá hvernig brugðist hafi verið við einstökum ábendingum. Þeim stjórnvöldum sem nú bera ábyrgð á málefnunum sem ábendingar varða var síðan falið að svara því hvort og þá að hvaða marki brugðist hafi verið við ábendingum.

Lesa meira

Innlent

Fjallað um Covid-19 og Norðurlönd á opnum fjarfundi samstarfsráðherra

Birt

on

By

Sigurður Ingi Jóhannsson, samstarfsráðherra Norðurlanda, tók í dag þátt í pallborðsumræðum á norrænum fjarfundi um Covid-19 og Norðurlönd, sem var liður í formennsku Danmerkur, Færeyja og Grænlands í Norrænu ráðherranefndinni 2020.

Á fundinum var m.a. rætt um þau áhrif sem kreppan af völdum Covid-19 hefur haft á einstök ríki og á norrænt samstarf og álag á stjórnvöld einstakra ríkja, heilbrigðiskerfi, atvinnulíf og einstaklinga. Kaj Leo Holm Johannesen, samstarfsráðherra Færeyja, opnaði fundinn þar sem fram kom að með umræðum eins og þessum gætum við lært af hinni stormasömu tilveru árið 2020, séð hvar samstarfið hefur verið til góðs og safnað reynslu sem nýta má áfram í norrænu samstarfi. 

Sigurður Ingi Jóhannsson lagði áherslu á í sínu innleggi gott samstarf Norðurlandanna á tímum heimsfaraldsins og lagði áherslu á sameiginlega gildi, lýðræði, sjálfbærni og virðingu fyrir mannréttindum og mikilvægi þess að standa vörð um þau á tímum sem þessum. Þá tók hann undir þá hugmund að eftir að mótefni yrði aðgengileg að Norðurlöndin myndu draga úr þeim hindrunum sem upp hafa komið milli landanna á tímum Covid.

Meðal þeirra sem fluttu erindi á þessari ráðstefnu var dr. Hans Kluge, forstjóri WHO í Evrópu, Pál Weihe, prófessor í lýðheilsufræðum í Færeyjum, og Lasse Ilkka, sérfræðingur í finnska heilbrigðisráðuneytinu.

Lesa meira

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin