Connect with us

Samtök Atvinnulífsins

Faraldur, skattar og dauði

Birt

þann

Faraldur, skattar og dauði

Í dag taka nýjar sóttvarnaráðstafanir gildi með litlum fyrirvara. Þannig hefur þetta gengið frá upphafi faraldursins. Samtök atvinnulífsins kölluðu í síðustu viku eftir meiri fyrirsjáanleika í þessum aðgerðum. Spurt var hvort ekki væri hægt að setja langtímaáætlun um afléttingu takmarkana. Sum benda á að það sé ekki hægt því að það sé óvíst hvernig faraldurinn muni þróast. Það lýsir ákveðnum grundvallvarmisskilningi um eðli og tilgang áætlana.

Tilgangur áætlana er ekki að segja hvernig eitthvað verði, heldur frekar að segja að svona teljum við líklegast að þetta verði eða svona vonum við að þetta verði. Ef aðstæður breytast þá breytir fólk áætlunum. Þegar óvissa er sérstaklega mikil þá setur fólk upp sviðsmyndir.

Það er stundum sagt að það eina sem sé öruggt í tilverunni séu skattar og dauðinn. Vissan er þó ekki meiri en svo að við vitum að við deyjum og munum þurfa að borga skatta þangað til. En, það er fullkomin óvissa um það hvenær við deyjum og hversu háa skatta við munum þurfa að borga. Allt sem gerist í framtíðinni er því háð óvissu, meira að segja skattar og dauðinn.

Nú er meira en ár síðan fyrsta smitið í heiminum varð og tíu mánuðir síðan veiran barst til Íslands. Ríki heims, stofnanir og fyrirtæki hafa gert fjölda rannsókna og birt vísindagreinar. Á Íslandi hefur verið gert spálíkan um hvernig líklegast sé að faraldurinn þróist. Er óvissan enn svo mikil að ekki sé hægt að gera áætlanir lengur en nokkra daga fram í tímann?

Davíð Þorláksson er forstöðumaður samkeppnishæfnissviðs Samtaka atvinnulífsins. Greinin birtist fyrst í Fréttablaðinu.

Samtök Atvinnulífsins

Leggja áherslu á ábyrga ráðstöfun

Birt

þann

Eftir

Leggja áherslu á ábyrga ráðstöfun

Samtök atvinnurekenda á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum leggja áherslu á ábyrga ráðstöfun þess fjár sem varið verður til endurreisnar atvinnulífsins í Evrópu. Þetta er meðal þess sem fram kom í ályktun forseta samtakanna sem samþykkt var á fjarfundi sem fram fór í vikunni.

Eyjólfur Árni Rafnsson formaður SA og Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri SA tóku þátt í fundinum. Gestir fundarins voru Thierry Breton, framkvæmdastjóri innri markaðar ESB, Anna Hallberg viðskiptaráðherra Svíþjóðar og Simon Coveney utanríkisráðherra Írlands. 

Hér má nálgast ályktun fundarins.

Lesa meira

Samtök Atvinnulífsins

Ryðja þarf hindrunum úr vegi fjárfestingar – Skattadagur SA, Deloitte og Viðskiptaráðs

Birt

þann

Eftir

Ryðja þarf hindrunum úr vegi fjárfestingar – Skattadagur SA, Deloitte og Viðskiptaráðs

Til að hægt sé að auka framleiðslugetu hagkerfisins, skapa nýjar stoðir útflutnings og fjölga störfum til að byggja undir aukinn kaupmátt heimila þarf að fjárfesta í innviðum og framleiðslutækjum. Arðbær fjárfesting er undirstaða framtíðarhagvaxtar. Nauðsynlegt er því að ryðja úr vegi þeim hindrunum sem kunna að standa í vegi aukinnar fjárfestingar. Þannig verður stutt við áframhaldandi lífskjaravöxt. 

Fjárfesting í lægð fyrir farsótt 

Á árunum fyrir fjármálahrun var mikill kraftur í fjárfestingu enda hagvöxtur mikill. Fjárfesting og hagvöxtur haldast jafnan í hendur. Snarpur samdráttur varð í fjárfestingu í kjölfar hrunsins og varð framlag hennar til hagvaxtar neikvætt um frá 2007 til 2010. Fjárfesting tók við sér á ný í takt við endurreisn efnahagslífsins en náði þó ekki fyrri krafti áður en kórónuveirufaraldurinn skall á. Enn frekari samdráttur varð árið 2020 en ætla má að samdrátturinn nemi 18% milli ára. Það er hins vegar ljóst að þegar var tekið að hægja á. Áhrif veirunnar voru til að reka smiðshöggið á þróun síðustu ára. 

Hið opinbera dregur áfram vagninn en meira þarf til 

Allajafna eru það atvinnuvegirnir sem fara fyrir megninu af fjárfestingu í hagkerfinu. Síðustu misseri hafa hið opinbera og íbúðafjárfesting hins vegar dregið vagninn. Í ljósi þess að stjórnendur fyrirtækja vænta ekki mikilla fjárfestinga á næstunni og fyrirséð er að enn muni draga úr íbúðafjárfestingu má ætla að hið opinbera muni bera uppi vöxt fjárfestingar á næstu misserum. Þrátt fyrir boðað fjárfestingarátak hins opinbera er þó ekki útlit fyrir að fjárfesting sem hlutfall af landsframleiðslu nái langtímameðaltali á næstu árum. 

Ísland er gott en margt má bæta 

Í alþjóðlegum samanburði kemur Ísland sæmilega út þegar kemur að rekstrarumhverfi fyrirtækja, enda með sterka innviði og hátt menntunarstig. Ísland er hins vegar eftirbátur samanburðarríkja þegar kemur að milliríkjaviðskiptum, öflun byggingarleyfa og öflun lánsfjár. Þá telst íslenska skattkerfið lítt samkeppnishæft í alþjóðlegum samanburði. Fjöldi tvísköttunarsamninga er aðeins tæpur helmingur á við það sem þekkist á Norðurlöndum. Tækifæri til umbóta í fjárfestingarumhverfi liggja víða. 

Mörg jákvæð skref hafa verið stigin að undanförnu í því skyni að örva fjárfestingu hérlendis. Þar ber hæst stóraukinn stuðningur við nýsköpun, rannsóknir og þekkingargeira. Slíkur beinn stuðningur er jákvæður og til þess fallin að auka hagsæld þegar fram líða stundir. Mestu máli skiptir þó að skapa almennt hagfelld skilyrði fyrir rekstur og þar af leiðandi fjárfestingu og atvinnusköpun

Um árlegan Skattadag SA, Deloitte og Viðskiptaráðs 

Skattadagurinn er haldinn árlega í góðu samstarfi Deloitte, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs Íslands. Viðburðurinn hefur fest sig í sessi hjá einstaklingum og fyrirtækjum sem vilja hlýða á það nýjasta sem er að gerast í skattamálum hverju sinni. 

Anna Hrefna Ingimundardóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA, ræddi um hindranir í vegi fjárfestinga líkt og má sjá í samantektinni hér að ofan, á fundinum. Á meðal annarra ræðumanna voru Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, Hrefna Björk Sverrisdóttir, eigandi veitingastaðarins Rok á Skólavörðustíg, Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri sjávarútvegsfyrirtækisins Vísis, Haraldur I. Birgisson, meðeigandi í Deloitte og Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Lyfju.

Hér má horfa á þáttinn sem var klukkustund að lengd.

Lesa meira

Samtök Atvinnulífsins

Við áramót

Birt

þann

Eftir

Við áramót

Enn og aftur eru Íslendingar minntir á óblíð náttúruöflin sem ollu þungum búsifjum á Seyðisfirði skömmu fyrir jól. Aðdáunarvert hefur verið að fylgjast með æðruleysi og samstöðu íbúanna á erfiðum tímum. 

Fyrir liggur að stjórnvöld munu styðja við uppbyggingu bæjarins og aðstoða íbúana eins og kostur er og öflugt atvinnulíf verður sem fyrr í hliðstæðum atburðum hluti af þeirri endurreisn sem framundan er.

 

Atburðirnir verða í miðri einni verstu samfélagsröskun og efnahagskreppu sem Ísland hefur gengið í gegnum á síðari tímum. Kreppu sem enn er ekki ljóst hvenær linnir. Kórónuveiran hefur leitt yfir heimsbyggðina heilsuvá sem á enga sína líka þótt mætir læknar hafi varað við því að hætta sem þessi væri til staðar. 

 

Á sama hátt og íbúarnir á Seyðisfirði hefur öll þjóðin sýnt samstöðu við að takmarka útbreiðslu veirunnar og fylgja tilmælum heilbrigðisyfirvalda sem hafa verið mörgum þungbær. Árangurinn er sá að smit eru nú færri hér en í nálægum löndum.

Tækni og vísindi munu leiða okkur út úr þessum erfiðleikum og kreppunni mun ljúka smám saman þegar bólusetningu vindur fram bæði hér á landi og annars staðar. Stjórnvöld munu einskis láta ófreistað að tryggja að nægt bóluefni berist hratt og örugglega svo áhrif veirunnar fjari út hér á landi sem fyrst. Þau geta treyst á að einkafyrirtæki eru fús að leggja sitt  af mörkum til að svo geti orðið.

Hér á landi hefur efnahagssamdráttur orðið meiri en víða annars staðar, ördeyða hvílir yfir rekstri fjölmargra fyrirtækja og tugþúsundir landa okkar eru alveg eða að hluta án atvinnu. Kreppan bitnar þannig bæði á almenningi og fyrirtækjum.

Leiðin til uppbyggingar hagkerfisins að nýju er vel þekkt og grundvallast á frekari fjölbreytni og eflingu atvinnulífsins. Aukinn styrkur og fjölbreytni fæst með frumkvæði einstaklinga sem taka áhættu með stofnun eigin fyrirtækja og stunda nýsköpun, vöruþróun og markaðssókn. Jafnframt þarf að koma til aukin fjárfesting, áhersla á menntun, vísindi, rannsóknir og markaðssókn. Allt þetta leiðir til aukinnar verðmætasköpunar.

 

Ný störf verða til, atvinnuleysi minnkar, skatttekjur ríkis og sveitarfélaga aukast – efnahagslífið kemst á skrið.

Undir alla þessa þætti geta stjórnvöld ýtt og hraðað þannig efnahagsbatanum.

 

Engin von er þó til þess að unnt sé að auka skattbyrði fólks og fyrirtækja. Leiðin til að auka skatttekjur ríkisins er styrkara atvinnulíf og aukin atvinna. Leiðin er ekki sú að skattleggja okkur út úr vandanum.

Íslendingar hafa áður sýnt að þeir geta unnið sig út úr kreppu með skynsamlegri og uppbyggilegri stefnu þar sem atvinnulífinu er treyst til að gera það sem það gerir best. Það er að skapa aukin verðmæti og útflutningstekjur.

 

Atvinnulífið vill vinna með stjórnvöldum bæði í viðureigninni við Covid-19 og að framtíðaruppbyggingu þar sem einstaklingsframtak, fjölbreytni og samvinna fær að njóta sín.

 

Samtök atvinnulífsins óska félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum nær og fjær góðs árs og friðar.

 

Eyjólfur Árni Rafnsson,
formaður Samtaka atvinnulífsins

Lesa meira

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin