Gömul lögmál gilda enn

Um þessar mundir keppast margir við að leita greiðustu leiðarinnar út úr Kórónukreppunni. Einhverjir hafa nefnt í því samhengi að sú leið felist í launahækkunum svo hægt sé að örva einkaneyslu. Í því sjónarmiði er hins vegar horft fram hjá þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir. Veruleg skerðing á starfsemi ýmissa undirstöðu atvinnugreina hefur dregið úr framleiðni í þjóðarbúinu. Undir slíkum kringumstæðum er sérstaklega erfitt að rökstyðja launahækkanir.

Gengi krónunnar hefur veikst um 15% það sem af er ári, sem hefur meðal annars leitt til hærra vöruverðs í matarkörfunni, en verð innlendra vara hefur einnig hækkað. 

Samkvæmt könnun sem Gallup framkvæmdi fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands í maí á þessu ári voru stjórnendur 400 stærstu fyrirtækja landsins spurðir að því hvaða þættir þeir teldu að hefðu mest áhrif til hækkunar á verði vöru og þjónustu fyrirtækjanna. Niðurstaðan var skýr. Af sjö þáttum sem nefndir voru töldu 63% stjórnenda launakostnað hafa mestu áhrifin.

Staðan hefur einungis breyst til hins verra. Nú þegar tekjur flestra fyrirtækja minnka skarpt vegna breyttrar kauphegðunar í kjölfar heimsfaraldursins ætti að liggja í augum uppi að sama og ekkert svigrúm er til launahækkana.