Hagvöxtur 2,6% á 3. ársfjórðungi 2018

Landsframleiðslan á 3. ársfjórðungi 2018 jókst að raungildi um 2,6% frá sama ársfjórðungi fyrra árs. Á sama tíma jukust þjóðarútgjöld, sem eru samtala neyslu og fjárfestingar, um 0,5%. Einkaneysla jókst um 5,3% og samneysla um 3,4% á sama tíma en fjárfesting dróst saman um 5,6%. Útflutningur jókst um 5,1% og innflutningur um 0,6%. Helstu drifkraftar hagvaxtar á 3. ársfjórðungi 2018, borið saman við sama tímabil fyrra árs, voru einkaneysla og utanríkisviðskipti.

Hlutdeild einstakra liða í hagvexti, magnbreyting frá sama ársfj. fyrra árs

Landsframleiðslan jókst um 5% fyrstu níu mánuði ársins
Landsframleiðslan á fyrstu níu mánuðum ársins 2018 jókst um 5,0% að raungildi borið saman við fyrstu níu mánuði ársins 2017. Á sama tíma jukust þjóðarútgjöld um 4,3%. Einkaneysla jókst um 5,4%, samneysla um 3,5% og fjárfesting um 2,7%. Útflutningur jókst um 4,1% og innflutningur um 2,4%. Árstíðaleiðrétt landsframleiðsla stóð í stað að raungildi frá 2. ársfjórðungi 2018.

Landsframleiðsla á 3. ársfjórðungi 2018
Verðlag ársins millj. kr. Magnbreyting frá sama tímabili fyrra árs, % Árstíðarleiðrétt magnbreyting frá fyrri ársfjórðungi,%
3.ársfj. 3.ársfj. 1.-3. ársfj 2.ársfj. 3.ársfj.
Einkaneysla 342.454 5,3 5,4 1,4 1,3
Samneysla 162.256 3,4 3,5 0,6 0,8
Fjármunamyndun 153.542 -5,6 2,7 7,0 -6,7
Birgðabreytingar 2.510 -1,0
Þjóðarútgjöld alls 660.762 0,5 4,3 3,6 -1,3
Útflutningur vöru og þjónustu 398.164 5,1 4,1 -1,5 1,4
Innflutningur vöru og þjónustu -318.117 0,6 2,4 3,0 -1,4
Verg landsframleiðsla 740.810 2,6 5,0 1,4 0,0

Landsframleiðsla 2017, endurskoðun
Við birtingu þjóðhagsreikninga í september síðastliðnum var gerð grein fyrir því að vegna tafa á útgáfu Ríkisreiknings yrði landsframleiðsla ársins 2017 endurskoðuð þegar niðurstöður hans lægju fyrir. Sú endurskoðun hefur farið fram og er nú birt samhliða þessari útgáfu um landsframleiðsluna á 3. ársfjórðungi 2018. Samkvæmt endurskoðuðum þjóðhagsreikningum fyrir árið 2017 jókst einkaneysla um 7,9% að raungildi á árinu, borið saman við fyrra ár, samneysla um 3,7% (borið saman við 3,1% samkvæmt niðurstöðum þjóðhagsreikninga sem birtir voru í september) og fjárfesting um 9% (borið saman við 9,5% samkvæmt þjóðhagsreikningum sem birtir voru í september). Alls jukust þjóðarútgjöld um 7% en aukning í landsframleiðslu reyndist 4% sem er óbreytt frá áður birtum niðurstöðum.

Landsframleiðslan á 3. ársfjórðungi 2018 – Hagtíðindi
Talnaefni (sjá Landsframleiðsla eftir ársfjórðungum 1997-2018)

2018-12-11T09:44:50+00:00