Matvælastofnun óskar að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf héraðsdýralæknis Suðurumdæmis með aðsetur á Selfossi. Um fullt starf er að ræða frá 1. mars 2021. Héraðsdýralæknir vinnur að aukinni velferð og bættu heilbrigði og sjúkdómavörnum dýra og manna í umdæminu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Sjúkdómavarnir og viðbrögð við smitsjúkdómum dýra
 • Yfirumsjón með eftirliti með heilbrigði og velferð dýra í umdæminu
 • Yfirumsjón með eftirliti með frumframleiðslu matvæla, slátrun og vinnslu dýraafurða í umdæminu
 • Framkvæmd opinbers eftirlits
 • Þátttaka í teymum sem varða starfið
 • Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
 • Ábyrgð á rekstri umdæmisskrifstofu

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknir
 • Reynsla af stjórnun starfsfólks æskileg
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti er æskileg
 • Öguð vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta
 • Gott vald á íslensku
 • Ökuréttindi

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir í síma 530 4800 og sigurborg.dadadottir hjá mast.is. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar undir efnislínunni „Héraðsdýralæknir Suðurumdæmis“. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2020. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands. 

Ítarefni