Fjórði ársfjórðungur 2020

  • Á fjórða ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir 50-70 ma.kr. að söluvirði[1].
  • Flokkar sem mögulega verða boðnir út eru allir markflokkar ríkisbréfa ásamt RIKS 33 0321 og munu markaðsaðstæður ráða því hvort og þá hve mikið verður selt í hverjum flokki.

RIKS 21 0414 fellur úr viðskiptavakt í október en stefnt verður á viðskiptavakt með RIKS 33 0321 í staðinn.

[1] Með söluvirði er átt við hreint verð (clean price) með áföllnum verðbótum á höfuðstól þ.e. verð með verðbótum án áfallinna vaxta.

4.ársfj.áætlun 2020