Connect with us

Innlent

Önnur skýrsla starfshóps um úrræði vegna heimsfaraldurs

Birt

þann

Starfshópur fjármála- og efnahagsráðherra um eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónuveiru hefur skilað annarri skýrslu sinni. Hópurinn skilaði fyrstu skýrslu sinni í nóvember sl. og var þar fjallað um nýtingu heimila og fyrirtækja á úrræðum vegna Covid-19. 

Í annarri skýrslu starfshópsins er horft til aðgerða stjórnvalda sem lúta beint að atvinnuástandinu, fólki í viðkvæmri stöðu og stuðningi við sveitarfélög. Varðandi fyrsta þáttinn er litið sérstaklega til fjárfestingarátaks ríkissjóðs og fyrirtækja í ríkiseigu.

Úrræðin sem fjallað er um í skýrslunni, sem og í fyrri skýrslu, hafa þegar komið til framkvæmda og voru fjárheimildir samþykktar í fjáraukalögum fyrir árið 2020. Til viðbótar hefur Alþingi samþykkt tekjufalls- og viðspyrnustyrki og enn frekari aðgerðir voru samþykktar í fjárlögum 2020 í desember sl. Fjallað verður um nýtingu þeirra þegar gögn liggja fyrir.

Beinar aðgerðir ríkisfjármála virðast meiri á Íslandi en á Norðurlöndunum 

Hagstjórnaraðgerðir hafa miðað að því að milda áhrif faraldursins á hagkerfið. Umfang beinna mótvægisaðgerða í ríkisfjármálum vegna COVID-19 eru samtals ríflega 200 ma.kr á árunum 2020 og 2021 sem samsvarar 7% af VLF ársins 2019. Þessu til viðbótar eru ýmsar aðgerðir sem hafa óbein áhrif á ríkissjóð en styðja þó við hagkerfið. Þar má helst nefna ríkistryggð lán, greiðslufresti á skattgreiðslum og greiðsluskjól. Enn fremur er sjálfvirkt viðbragð ríkisfjármálanna sterkt hér á landi þar sem tekju- og útgjaldastofnar ríkissjóðs, aðallega skattkerfið og atvinnuleysistryggingar, fylgja hagsveiflunni hratt og vel.

Beinar aðgerðir opinberra fjármála virðast verða meiri en á öðrum Norðurlöndum fyrir árin 2020 og 2021 eins og sést á meðfylgjandi grafi. Í þeim ríkjum þar sem beinar aðgerðir eru umfangsmeiri en hér á landi, þar er sjálfvirkt viðbragð opinberra fjármála, svokallaðir sjálfvirkir sveiflujafnarar, ekki jafnsterkt.

103 milljarðar í mótvægisaðgerðir á árinu 2020

Áætlað er að umfang mótvægisaðgerða fyrir árið 2020 verði 103 ma.kr. eða um 3,6% af VLF. Auk sérstakra mótvægisaðgerða hafa sjálfvirkir sveiflujafnarar ríkisfjármálanna afgerandi áhrif á afkomu ríkissjóðs en þar er einkum um að ræða lægri innheimtu tekjuskatta og tryggingagjalds auk hækkunar útgjalda vegna atvinnuleysis. Áhrifin af sjálfvirku sveiflujöfnurunum fela í sér afkomulækkun sem nemur um 117 ma.kr. á árinu 2020. Þessu til viðbótar hefur kostnaðarauki vegna Covid-19 árið 2020 verið 10,6 ma.kr. sem stjórnvöld hafa ákveðið að fjármagna að fullu, og rennur til heilbrigðismála og almannavarna. Einnig hefur ríkissjóður sett inn 4,2 ma.kr. hlutafjáraukningu á árinu til að styðja við fjárfestingarátak ríkisfyrirtækja.
Stefnt er að því að fyrri skýrsla starfshópsins sem birt var í nóvember um nýtingu heimila og fyrirtækja á almennum efnahagsúrræðum verði uppfærð eftir því sem gögn liggja fyrir um nýtingu úrræða sem samþykkt voru á haustþingi. Auk þess heldur fjármála- og efnahagsráðuneytisins úti upplýsingasíðu um nýtingu þeirra úrræða. 

Nánar um einstakar aðgerðir:

Aðgerðir vegna atvinnuástands

Aðgerðum vegna atvinnuástandsins má í megindráttum skipta í þrennt: Beinar aðgerðir til að viðhalda störfum, ráðningarsambandi og viðnámsþrótti starfandi fyrirtækja, bein útgjöld vegna þeirra sem eru atvinnulausir að hluta eða heild og atvinnuskapandi aðgerðir stjórnvalda, m.a. undir fjárfestingarátaki ríkissjóðs.
Hæstu einstöku fjárhæðirnar sem greiddar hafa verið vegna áhrifa faraldursins hafa verið vegna aukins atvinnuleysis.

Beinar greiðslur ríkissjóðs vegna atvinnuástands

Áætluð heildarútgjöld

2020 (m.kr.)

Almennt atvinnuleysi

56.000

Hlutabætur

24.000

Lenging tekjutengda tímabils atvinnuleysisbóta

2.100

Námsúrræði í framhalds- og háskólum

1.850

Sumarstörf fyrir námsmenn hjá ríki og sveitarfélögum

1.400

Desemberuppbót atvinnuleitenda

1.350

Stuðningur v. tekjufalls íþrótta- og æskulýðsfélaga

350

Aukafjárveiting til reksturs VMST

340

Fjölgun listamannalauna

250

Aðgerðir vegna einstaklinga í viðkvæmri stöðu

Aðgerðum vegna einstaklinga í viðkvæmri stöðu má í megindráttum skipta í tvennt: Annars vegar fjárframlög til að styðja við afkomu fólks á borð við eingreiðslur til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Hins vegar beinar fjárveitingar til félagslegra verkefna og málaflokka til þess að geta tekist á við afleiðingar faraldursins og tryggt þjónustu og stuðning til viðkvæmra hópa.
Í heild eru útgjöld til heilbrigðis- og félagsmála 55% af útgjöldum ríkissjóðs árið 2020.

Aðgerðir vegna hópa í viðkvæmri stöðu

Framlög 2020 (m.kr.)

Stuðningur við börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu

675

Geðrækt og andlegt heilbrigði

580

Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar – eingreiðsla

480

Aðgerðir gegn ofbeldi

215

Fatlað fólk/börn og fjölskyldur þeirra

210

Fjárstyrkir til félagasamtaka

135

Heimilislausir – neyðarhúsnæði og stuðningur

100

Innflytjendur og flóttafólk

88

Málefni aldraðra

80

Alls

2.563

Stuðningur við sveitarfélög og byggðalög

Staða sveitarfélaganna er mjög misjöfn. Mörg hafa haft svigrúm til þess að bregðast við áhrifum faraldursins og tímabundnum þrengingum á meðan önnur hafa átt erfiðara um vik. Starfshópur um fjárhagsstöðu sveitarfélaganna skilaði skýrslu í ágúst sl. og voru í kjölfarið gerðar tillögur um aukinn stuðning við sveitarfélögin. Markmið þessara aðgerða var fyrst og fremst að veita sveitarfélögunum fjárhagslega viðspyrnu og verja lögbundna grunnþjónustu.

Beinn fjárstuðningur ríkissjóðs við sveitarfélögin

Framlög 2020 (m.kr.)

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga

720

Málefni fatlaðs fólks – jöfnunarsjóðurinn

670

Sveitarfélög sem standa höllum fæti

500

Suðurnes. Efling þjónustu ríkisins

250

Stefnumörkun um sjálfbærni sveitarfélaga

250

Styrkur til sveitarf. sem hafa komið illa út úr COVID kreppunni

150

Efling starfrænnar tækni og þjónustu sveitarfélaga

100

Byggðaáætlun – stuðningur við félagsleg úrræði

30

Alls

2.670

Almannavarnir

Norðurland: Áfram rýming á Siglufirði vegna snjóflóðahættu

Birt

þann

Eftir

//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra:

 • Áfram rýming á húsum á Siglufirði
 • Áfram hættustig Veðurstofu Íslands á Siglufirði vegna snjóflóðahættu og óvissustig á Norðurlandi

Áfram er spáð snjókomu og vindi næstu daga á Norðurlandi.  Í dag féll snjóflóð  í Héðinsfirði, en ekki bárust tilkynningar um fleiri flóð.  Af þessum sökum verður áfram í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og hættustig á Siglufirði með rýmingum. Óvissustig er á Siglufjarðarvegi vegna snjóflóðahættu.  Íbúar sem rýmdu hús í gær fá að fara heim undir kvöld til þess að sækja hluti og huga að eigum sínum undir eftirliti lögreglu en fá ekki að dvelja þar.

Í dag tókst að opna Siglufjarðarveg og veginn um Ólafsfjarðarmúla, en honum verður aftur lokað kl 20:00 í kvöld vegna hættu á snjóflóðum. Búast má við truflunum á samgöngum á meðan þetta ástand varir og er fólk hvatt til þess að fylgjast vel með tilkynningum Vegagerðarinnar – Auk þess er vegurinn um Ljósavatnsskarð á óvissustigi vegna snjóflóðahættu. Þá var tilkynnt um að krapastífla hafi verið að myndast við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum og er fólk beðið um að hafa varan á sér þegar farið er um þann vegakafla.

Varðskip Landhelgisgæslunnar, Týr, liggur inni á Eyjafirði úti fyrir Dalvík og verður til taks á meðan hættuástand varir.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Lögreglan á Norðurlandi eystra, Veðurstofa Íslands og sveitarfélagið Fjallabyggð fylgjast áfram náið með þróun og stöðu mála.


//English//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra:

 • Áfram rýming á húsum á Siglufirði
 • Áfram hættustig Veðurstofu Íslands á Siglufirði vegna snjóflóðahættu og óvissustig á Norðurlandi

Áfram er spáð snjókomu og vindi næstu daga á Norðurlandi.  Í dag féll snjóflóð  í Héðinsfirði, en ekki bárust tilkynningar um fleiri flóð.  Af þessum sökum verður áfram í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og hættustig á Siglufirði með rýmingum. Óvissustig er á Siglufjarðarvegi vegna snjóflóðahættu.  Íbúar sem rýmdu hús í gær fá að fara heim undir kvöld til þess að sækja hluti og huga að eigum sínum undir eftirliti lögreglu en fá ekki að dvelja þar.

Í dag tókst að opna Siglufjarðarveg og veginn um Ólafsfjarðarmúla, en honum verður aftur lokað kl 20:00 í kvöld vegna hættu á snjóflóðum. Búast má við truflunum á samgöngum á meðan þetta ástand varir og er fólk hvatt til þess að fylgjast vel með tilkynningum Vegagerðarinnar – Auk þess er vegurinn um Ljósavatnsskarð á óvissustigi vegna snjóflóðahættu. Þá var tilkynnt um að krapastífla hafi verið að myndast við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum og er fólk beðið um að hafa varan á sér þegar farið er um þann vegakafla.

Varðskip Landhelgisgæslunnar, Týr, liggur inni á Eyjafirði úti fyrir Dalvík og verður til taks á meðan hættuástand varir.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Lögreglan á Norðurlandi eystra, Veðurstofa Íslands og sveitarfélagið Fjallabyggð fylgjast áfram náið með þróun og stöðu mála.


//English//

Notification from the Department of Civil Protection and Emergency Management and the Police Commissioner in East Iceland:

 • Continued evacuation from the houses in Siglufjörður.
 • Continued danger alert by the Icelandic Met Office in Siglufjörður, due to avalanche danger and uncertainty phase in North Iceland.

A forecast for snow and wind is in place for the coming days in North Iceland. An avalanche fell today in Héðinsfjörður, but no other avalanches were reported. For this reason, an uncertainty phase will continue to be in effect due to the risk of avalanches in North Iceland and an uncertainty phase in Siglufjörður, as well as evacuation. An uncertainty phase is in effect for Siglufjarðarvegur, due to the risk of avalanches. Residents who evacuated their houses yesterday will be allowed to go home in the evening to fetch things and look after their properties, under the observation of the police, but they will not be allowed to stay there. 

Siglufjarðarvegur was successfully opened today as well as the road through Ólafsfjarðarmúli, but it will be closed again at 8 AM due to the risk of avalanches. Disturbances may be expected regarding transportation while this situation is ongoing and people are encouraged to closely monitor announcements from the Icelandic Road and Coastal Administration – also, the road through Ljósavatnsskarð is in an uncertainty phase due to the risk of avalanches. An announcement has also been made about an ice blockage forming by the bridge across Jökulsá á Fjöllum and people are requested to be alert when travelling through this part of the road.

The coast guard ship Týr, from the Icelandic Coast Guard, is outside Eyjafjörður and will be available for as long as the danger lasts. 

 • On the Icelandic Met Office’s website, a forecast for local avalanche risks outside of populated areas and in the mountains can be found: https://www.vedur.is/ofanflod/snjoflodaspa/
 • On the Icelandic Road and Coastal Administration’s website, all information can be found about driving conditions and the conditions of roads: https://www.vegagerdin.is/

The Department of Civil Protection and Emergency Management, the Police Commissioner of North East Iceland, the Icelandic Met Office and the Fjallabyggð municipality will continue to closely monitor developments and the state of affairs. 

Síðast uppfært: 21. janúar 2021 klukkan 18:41

Lesa meira

Innlent

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum nr. 01/2021

Birt

þann

Eftir

logo-for-printing

21. janúar 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands birtir mánaðarlega tilkynningu um dráttarvexti og vexti af peningakröfum.

Grunnur dráttarvaxta hefur ekkert breyst frá síðustu vaxtatilkynningu Seðlabankans Íslands nr. 12/2020 dags 18. desember sl. þar sem að engin meginvaxtaákvörðun hefur verið af hálfu peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands síðan þá.

Grunnur dráttarvaxta, þ.e. lán gegn veði í 7 daga, er því óbreyttur 1,50%.
Dráttarvextir haldast því óbreyttir og verða áfram 8,50% fyrir tímabilið 1. – 28. febrúar 2021.

Aðrir vextir sem Seðlabanki Íslands tilkynnir, haldast einnig óbreyttir og verða því áfram sem hér segir fyrir tímabilið 1. – 28. febrúar 2021:

• Vextir óverðtryggðra útlána 3,30%
• Vextir verðtryggðra útlána 1,90%
• Vextir af skaðabótakröfum 2,20%

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum nr. 01/2021Til baka

Lesa meira

Innlent

Mæla með að hefja sölumeðferð og skráningu

Birt

þann

Eftir

Meirihlutar efnahags- og viðskiptanefndar og fjárlaganefndar Alþingis mæla með því að hafist verði handa við undirbúning útboðs á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka og skráningu hlutanna á markað.

Þá telur Seðlabanki Íslands ljóst að jafnræði bjóðenda verði tryggt, auk þess sem fyrirhuguð sala er talin hafa takmörkuð áhrif á gjaldeyrismarkað, gjaldeyrisforða bankans og laust fé í umferð.

Þetta kemur fram í umsögnum nefndanna og Seðlabanka Íslands um greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra vegna sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka, en umsagnanna er aflað í samræmi við ákvæði laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum.

Úr umsögn meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar

Í umsögn meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar segir að tillaga Bankasýslunnar sé varfærin og sett fram við aðstæður sem ætla megi að séu hagstæðar til að taka fyrsta skref í að draga úr áhættu ríkisins af stórum eignarhlutum í fjármálakerfinu.

Með því að bjóða aðeins út takmarkaðan hluta eignar ríkisins og skrá hlutabréfin á opinberan verðbréfamarkað sé komið á virkri og gagnsærri verðlagningu hlutabréfanna án þess að skapa offramboð, enda sé markmiðið er að stuðla að hærra heildarverðmæti til lengri tíma.
Þá segir í umsögninni að markaðsaðstæður séu í flestu hagstæðar. Sögulega lágir vextir örvi þannig að öðru jöfnu eftirspurn eftir hlutabréfum og ýti almennt undir atvinnuvegafjárfestingu. Hlutabréfaverð íslenskra og erlendra banka hafi hækkað verulega frá miðju síðasta ári, auk þess sem mikil umframeftirspurn hafi verið við útboð hlutabréfa á síðasta ári.

Við útboð og sölu er aftur á móti nauðsynlegt að gætt verði að eftirfarandi atriðum að mati meirihlutans:

 • Að stuðlað verði að aukinni samkeppni á fjármálamarkaði.
 • Að lagður verði grunnur að dreifðu eignarhaldi og fjölbreytileika í eigendahópi Íslandsbanka.
 • Að tryggt verði að tilboðsgjafar í hluti undir ákveðinni krónutölu (a.m.k. einni milljón króna að markaðsvirði) verði ekki fyrir skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu.
 • Að sett verði hámark á hlut hvers tilboðsgjafa, t.d. 2,5–3,0% af heildarhlutafé bankans. 
 • Að sett verði lágmark og hámark á þann hlut í bankanum sem ríkið býður til kaups í útboðinu, t.d. þannig að lágmark verði 25% og hámark 35%.

Í niðurstöðu meirihluta nefndarinnar segir loks eftirfarandi:

„Að teknu tilliti til framangreinds mælir meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar eindregið með því að hafist verði handa við undirbúning útboðs á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka og skráningu hlutanna á markað.“

Úr umsögn meirihluta fjárlaganefndar

Í umsögn fjárlaganefndar er fjallað um lykilmarkmið fyrirhugaðrar sölu. Þar segir m.a. að um 430 ma.kr. séu bundnir í eign ríkisins í Landsbanka og Íslandsbanka en í svo mikilli fjárbindingu sé fólginn fórnarkostnaður og hann þurfi að meta í samhengi við vænta arðsemi, uppbyggingu samfélagslegra innviða, minni skuldsetningu og lægri vaxtabyrði.

Huga þurfi að dreifðu og fjölbreyttu eignarhaldi Íslandsbanka eftir sölu og vel komi til greina að tilboðsgjafar í hluti undir ákveðinni krónutölu verði ekki fyrir skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu. Þá megi lita svo á að tilkoma Íslandsbanka á hlutabréfamarkað væri jákvætt skref frá samkeppnissjónarmiði með fjölgun félaga á markaði.

Til að staðið verði við markmið um fjölbreytt, heilbrigt og dreift eignarhald leggur meirihluti fjárlaganefndar til:

 • Að tryggt verði að tilboðsgjafar í hluti undir ákveðinni krónutölu (a.m.k. einni milljón króna að markaðsvirði) verði ekki fyrir skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu.
 • Að sett verði hámark á hlut hvers tilboðsgjafa, t.d. 2,5–3,0% af heildarhlutafé bankans.
 • Að sett verði lágmark og hámark á þann hlut í bankanum sem ríkið býður til kaups í útboðinu, t.d. þannig að lágmark verði 25% og hámark 35%.

Úr umsögn Seðlabanka Íslands

Í umsögn Seðlabanka Íslands segir að áhrif sölu á hlut í Íslandsbanka muni fara eftir því hversu margir hlutir í Íslandsbanka verða boðnir út, hve mikil þátttaka erlendra fjárfesta verði og hvernig hlutafjárkaup bæði innlendra og erlendra fjárfesta í útboðinu verða fjármögnuð. 

Segir í umsögninni að ekki liggi fyrir eiginlegt verðmat á 25% hlut í Íslandsbanka og er þar vísað til greinargerðar fjármála- og efnahagsráðuneytisins þar sem fram kemur að í frumútboði sé stefnt að því að selja allt að 25% af eignarhlut ríkisins að því gefnu að markaðsaðstæður séu hagfelldar. Miðað við virði Íslandsbanka samkvæmt ríkisreikningi fyrir árið 2019 gæti salan skilað ríkissjóði um 35 ma.kr.

Seðlabankinn fjallar um jafnræði bjóðenda út frá því hvort þeir væru innlendir eða erlendir og hvort notaðar yrðu aflandskrónur sem keyptar voru með afslætti, með vísan til laga um sölu og meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Frá því þau lög voru sett hafi fjármagnshöft verið losuð og séu einu takmarkanirnar sem eftir standa gagnvart aflandskrónueigendum þær að þeir þurfi í sumum tilvikum að skipta aflandskrónum í erlendan gjaldeyri til þess að losna undan takmörkunum laga en að því sögðu standi innlendir og erlendir kaupendur eignarhluta jafnfætis hvað varðar heimildir og möguleika til fjárfestingar.

Í umsögninni er fjallað um áhrif sölunnar á gjaldeyrismarkað og gjaldeyrisforða og segir að til að meta þau þurfi að áætla hversu mikil þátttaka erlendra aðila í útboðinu gæti orðið. Tillaga Bankasýslunnar miðast við að seldir hlutir í útboðinu verði aðeins skráðir á verðbréfamarkað innanlands en líklegt sé að þetta dragi að öðru óbreyttu úr áhuga erlendra fjárfesta á að taka þátt í úboðinu þótt ekki sé hægt að útiloka áhuga þeirra, en verð á hlut geti þar t.d. haft áhrif.

Um laust fé í umferð segir í umsögn Seðlabankans að sala á eignarhlutum í Íslandsbanka fyrir 35 ma.kr. til innlendra eða erlendra fjárfesta ætti ekki að hafa áhrif á peningamagn í umferð og þar með laust fé svo lengi sem þessum fármunu sé varið til þess að fjármagna hallarekstur ríkissjóðs.

Niðurstaða Seðlabanka Íslands er því sú að fyrirhuguð sala á 25% eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka myndi hafa takmörkuð áhrif á gjaldeyrismarkað, gjaldeyrisforða bankans og laust fé í umferð og sömuleiðis ætti jafnræði bjóðenda að vera tryggt.

Áform í samræmi við stjórnarsáttmála og eigendastefnu

Ráðherra féllst á tillögu Bankasýslu ríkisins um að hefja undirbúning að skráningu Íslandsbanka hf. á skipulegan verðbréfamarkað innanlands og sölumeðferð á eignarhlutum í kjölfar almenns útboðs þann 18. desember sl.

Í greinargerð ráðherra kemur fram að stefnt sé að því að selja allt að 25% af eignarhlut ríkisins í bankanum, háð því að markaðsaðstæður séu hagfelldar. Áformin eru í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki. Með sölunni er stefnt að eftirfarandi markmiðum:

 • að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu;
 • að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði;
 • að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum;
 • að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma;
 • að auka fjárfestingarmöguleika fyrir innlenda einstaklinga og fagfjárfesta;
 •  að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslega arðbærra fjárfestinga.

Í samræmi við lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum mun ráðherra nú taka ákvörðun um hvort gera eigi breytingar á einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölumeðferð, m.a. að teknu tilliti til athugasemda fjárlaganefndar eða efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis við greinargerðina.

Sjá einnig

Stefnt að sölu eignarhluta í Íslandsbanka á vormánuðum

Greinargerð um ráðgerða sölumeðferð á hlutum ríkisins í Íslandsbanka

Fylgigögn:

Lesa meira

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin