Matvælastofnun ráðstafar árlega þeim fjármunum sem ætlaðir eru til að styðja við aðlögun að lífrænum framleiðsluháttum skv. reglugerð um almennan stuðning í landbúnaði (V. kafla). Á fjárlögum 2019 var heildarframlag til aðlögunarstuðnings 37.227.391 kr.