Innlent

AGS leiðréttir mat á stöðu stuðningsaðgerða vegna Covid-19 – Ísland í hópi grænna ríkja

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur leiðrétt upplýsingar sem sjóðurinn birti á dögunum um samanburð á umfangi stuðningsaðgerða ríkja vegna Covid-19. Í uppfærðum upplýsingum kemur fram að umfang aðgerðanna nemi 9,2% af vergri landsframleiðslu og sé þannig það hæsta á Norðurlöndunum.

Ísland er því í hópi „grænna“ ríkja þar sem umfang stuðningsaðgerða er á bilinu 7,5-10% af vergri landsframleiðslu, en þar undir falla m.a. ríki á borð við Danmörku, Belgíu, Frakkland, Ítalíu og Spán.

Í fyrri tölum var hlutfallið hér á landi sagt vera 2,1%, en skekkjan leiddi m.a. af því að aðeins var horft til nokkurra aðgerða, einkum hlutabóta, greiðslu launa á uppsagnarfresti og útgjalda innan heilbrigðiskerfisins. Þá náði samantektin aðeins til ársins 2020 en ekki til ársins í ár og þeirra næstu, ólíkt því sem átti við um önnur lönd og ætlunin var með gagnagrunninum.

Í uppfærðum gagnagrunni hefur verið tekið tillit til ýmissa veigamikilla stuðningsaðgerða sem íslensk stjórnvöld hafa gripið til vegna heimsfaraldursins, sem ekki komu fram í fyrri samantekt. Þar má nefna fjárfestinga- og uppbyggingarátak, tekjufallsstyrki, viðspyrnustyrki og framlengingu tekjutengdra atvinnuleysisbóta. Þá voru aukin framlög til ýmissa félagslegra málefna ekki talin með og ekki aukinn stuðningur við rannsóknir og þróun.

Enn fremur var ekki tekið tillit til lækkunar ýmissa skatta og gjalda sem eru hluti af stuðningsaðgerðum stjórnvalda, þ.m.t. lækkun og niðurfelling tiltekinna gjalda í ferðaþjónustu. Jafnframt hefur ríkissjóður ábyrgst lán til fyrirtækja, sem gagnagrunnur AGS náði ekki til.

Árangurinn óvíða meiri

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra:

„Það er mikilvægt að þessi leiðrétting sé komin fram, enda gaf fyrri samantekt ekki rétta mynd af stöðunni. Í leiðréttum gagnagrunni kemur fram að óvíða hafa verið tekin stærri skref í að bregðast við efnahagslegum afleiðingum heimsfaraldursins. 

Auk þessara aðgerða hafa sjálfvirkir sveiflujafnarar ríkisfjármálanna og aðrar hagstjórnaraðgerðir varið lífskjör hér á landi. Árangurinn sést best á því að ráðstöfunartekjur heimilanna eru taldar hafa aukist árið 2020 þrátt fyrir faraldurinn og innlend eftirspurn dróst aðeins saman um 1,9%, sem er með minnsta samdrætti á meðal Evrópuríkja.“

Yfirlit yfir COVID-19 ráðstafanir 2020 og 2021, ma.kr.

2020

2021

Tekjur

-0,9

-22,0

Aukin endurgreiðsla VSK, v/framkvæmda

-4,7

-11,9

Afturfæranlegt tap tekjuskatts lögaðila

-1,0

Niðurfelling gistináttaskatts

-0,3

-0,8

Niðurfelling tollafgreiðslugjalds

-0,2

-0,4

Heimild til útgreiðslu séreignarsparnaðar

5,3

0,8

Lækkun bankaskatts, flýting

-5,7

Lækkun tryggingagjalds skv. yfirlýs. 29. sept.

-4,0

Gjöld

88,0

82,0

Atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli

23,4

6,0

Fjárfestingarátak 2021-2023

15,1

30,0

Greiðsla hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti

12,1

Annar kostnaður vegna COVID-19

10,6

5,8

Ýmis félags- og heilbrigðismál

5,7

3,6

Ráðgjöf og Náms- og starfsúrræði

5,0

6,2

Barnabótaauki

3,1

Markaðsátak innanlands og erlendis

3,0

Mótvægisaðgerðir til sveitarfélaga skv. yfirlýsingu

2,1

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar

2,1

Framlenging á tekjutengdan atvinnuleysisbótarétt

2,1

1,5

Stuðningur við nýsköpun og þróun

1,4

2,5

Styrkur vegna lokunar

1,0

0,6

Framlag vegna bóluefnis gegn COVID-19

0,9

1,4

Greiðslur launa í sóttkví

0,4

0,2

Tekjufallsstyrkir/ Viðspyrnustyrkir

0,0

19,8

Ýmsar tillögur/ aðgerðir 2021

2,4

Sérstök hækkun atvinnuleysisbóta 2021

2,0

Samtals

88,9

104,0

% af VLF

3,0%

3,3%

Almannavarnir

Óvissustig vegna hættu á gróðureldum á Norðurlandi Vestra

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjóra og slökkviliðsstjórana á Norðurlandi Vestra hafa ákveðið að lýsa yfir óvissustigi almannavarna vegna hættu á gróðureldum. Þessi ákvörðun er byggð á því að lítið hefur rignt á svæðinu undanfarið og veðurspá næstu daga sýnir heldur ekki neina úrkomu af ráði. Óvissustig almannavarna þýðir að aukið eftirlit er haft með atburðarás sem á síðari stigum gæti leitt til þess að heilsu og öryggi fólks, umhverfis eða byggðar verði ógnað. Að lýsa yfir óvissustigi er hluti af verkferlum í skipulagi almannavarna til að tryggja formleg samskipti og upplýsingagjöf á milli viðbragðsaðila og almennings.

Almenningur er hvattur til að sýna aðgát með opinn eld á þessum svæðum og öðrum þar sem gróður er þurr. Það þarf ekki mikinn neista til þess að af verði stórt bál.

Ef fólk verður vart við gróðurelda á strax að hringja í 112. Á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra má nálgast upplýsingar um ýmsar varnir til að draga úr hættu af gróðureldum https://www.almannavarnir.is/natturuva/eldhaetta/ og einnig inn á https://www.grodureldar.is/

Halda áfram að lesa

Alþingi

Forsætisnefnd afgreiðir erindi um siðareglumál

12.5.2021

Forsætisnefnd afgreiddi á fundi sínum 10. maí erindi sem henni barst 18. apríl sl. frá Birni Leví Gunnarssyni alþingismanni þar sem hann óskaði álits forsætisnefndar á því hvort ummæli hans í grein í Morgunblaðinu 3. apríl sl. stæðist siðareglur alþingismanna. Niðurstaða forsætisnefndar er birt í meðfylgjandi bréfi til Björn Levís Gunnarssonar

Var niðurstaðan sú að skilyrði brysti til þess að nefndin tæki erindið til athugunar á grundvelli siðareglna fyrir alþingismenn, sbr. 1. málslið 1. mgr. 18. gr. siðareglnanna.

Halda áfram að lesa

Innlent

Landlæknir spurður út í bólusetningar vegna COVID-19

Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir að landlæknir veiti upplýsingar um hvernig staðið hefur verið að leiðbeiningum og upplýsingagjöf vegna COVID-19 bólusetningar. Einkum með tilliti til þeirra sem, af heilsufarslegum ástæðum, telja ekki öruggt að þiggja tiltekið bóluefni.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin