Alþingi

Ávarp forseta Alþingis við þingfrestun 30. júní 2020
30.6.2020Fundum Alþingis var frestað 30. júní 2020 til 27. ágúst 2020. Forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, flutti ávarp við þingfrestun og fór yfir þingstörfin: 

Hv. alþingismenn. 

Aðstæðna vegna mun ég stytta mjög hefðbundið yfirlit yfir þingstörfin að þessu sinni, nú þegar fundahöldum er að ljúka á þessu vori, en þess í stað verður gerð ítarlegri grein fyrir hefðbundu efni um þingstörfin og tölfræði í því sambandi á vef Alþingis á næstunni. Ég vil þó segja þetta:

Þegar Alþingi kom saman hinn 10. september sl., óraði engan fyrir því sem veturinn myndi bera í skauti sér. Vonskuveður í desember með tilheyrandi rafmagnsleysi og eignatjóni gaf tóninn og í kjölfarið sigldu snjóflóð í byggð á Vestfjörðum, land reis og jörð skalf á Reykjanesi og kórónuveiran stakk sér niður á Íslandi í febrúarlok. Þegar faraldurinn hafði rénað að mestu, a.m.k. í fyrstu umferð, tók sig upp hörð jarðskjálftahrina fyrir norðan land.

Áhrif kórónuveirufaraldursins hafa verið gríðarmikil um gjörvalla heimsbyggðina og Ísland er engin undantekning. Nálægt tvö þúsund smit hafa nú greinst á Íslandi í vetur og vor og tíu einstaklingar létust. Vottum við aðstandendum þeirra samúð. Það er almannarómur að Íslendingum hafi tekist vel upp í glímu sinni við faraldurinn og það jafnvel svo að vakið hefur athygli alþjóðlega. Almannavarnaþríeykið, Víðir, Alma og Þórólfur, hafa unnið hug og hjörtu landsmanna og þó að einhverjum kunni að finnast það að bera í bakkafullan lækinn, skal þeim ásamt öllu öðru framlínufólki í þessari glímu færðar þakkir héðan frá Alþingi. Alþingi hefur notið góðs af ráðgjöf þeirra undanfarna mánuði og þegar óvissan var sem mest um það hvernig við gætum hagað störfum okkar hér á þingi, fengum við þau í heimsókn.
 
Hin efnahagslegu og samfélagslegu áhrif kórónuveirufaraldursins voru jafnframt snögg og mikil og á vormánuðum snerust störf Alþingis nær eingöngu um viðbrögð og ráðstafanir vegna heimsfaraldursins. Starfsumhverfi og -aðstæður þingmanna og starfsmanna Alþingis voru einnig mjög krefjandi viðfangsefni.

Það tókst að halda Alþingi starfhæfu gegnum faraldurinn sem var ekki sjálfgefið. Og það reyndist gríðarlega mikilvægt, samanber þá tugi þingmála sem við í daglegu tali hér höfum nefnt Covid-mál, og náðum að afgreiða, þar á meðal þrenn fjáraukalög.

Í apríllok fór þinghaldið að færast í venjubundnara horf, þrátt fyrir óvenjulegar kringumstæður á stækkuðu þingfundasvæði, og fleiri mál að komast að en þau ein sem vörðuðu kórónuveirufaraldurinn beint. Frá lokum maímánaðar hafa þingmenn síðan getað komið saman í þingsal, með hefðbundinni sætaskipan, og fastanefndir komið saman á fundarstað. Vegna þeirra ófyrirséðu kringumstæðna sem við höfum staðið frammi fyrir hefur þurft að lengja þinghaldið frá því sem upphaflega var áætlað, enda mikill fjöldi ófyrirséðra mála sem bættist við, eins og áður sagði, alls um þrjátíu mál tengd heimsfaraldrinum beint.

Setning 151. löggjafarþings verður síðar en almennt er gert ráð fyrir, eða 1. október 2020, eins og þingheimi er kunnugt um. Frumvarp forsætisráðherra um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis með bráðabirgðaákvæði um samkomudag var samþykkt hér í ágætri sátt. Ástæðuna má rekja, eins og sitthvað annað, til heimsfaraldursins og efnahagslegrar óvissu.

Við frestun þinghaldsins vil ég þakka alþingismönnum fyrir samstarfið og varaforsetum færi ég þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins. Jafnframt þakka ég formönnum þingflokka og formönnum stjórnmálaflokkanna samstarfið og þeirra framlag við að leiða til lykta ágreiningsmál svo ljúka mætti þingstörfum nálægt þeim tíma sem áætlað var samkvæmt endurskoðaðri starfsáætlun. Skrifstofustjóra og starfsfólki Alþingis öllu þakka ég fyrir fagmennsku og samvinnu í hvívetna þar sem mikið hefur mætt á, bæði meðan kórónuveirufaraldurinn var í hámarki sem og nú síðustu daga og vikur er þinghaldið fór á fullt skrið. Starfsfólk Alþingis á mikinn heiður og mikinn sóma skilið fyrir sitt framlag.

Ágætu þingmenn. Margt er um Alþingi skrifað og skrafað eins og eðlilegt er og stundum erum við þingmenn býsna hörð í dómum um okkur sjálf. Það er sjaldnar sem Alþingi er hrósað en það skal nú gert og eins þótt það sé forseti Alþingis sjálfur sem það gerir. Ég tel að Alþingi hafi staðist með ágætum erfitt próf, reyndar mörg próf sem fyrir okkur hafa verið lögð á þessum sérstæða, strembna þingvetri sem nú er að baki og verður væntanlega eftirminnilegur öllum þeim sem hlut áttu að máli.

Ég óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vona að við megum öll hittast hér heil að áliðnu sumri þegar þing kemur saman að nýju.

Halda áfram að lesa

Alþingi

Þórunn Egilsdóttir alþingismaður látin

11.7.2021

Þórunn Egilsdóttir alþingismaður og formaður þingflokks Framsóknarflokksins lést 9. júlí. Hér á eftir fara kveðjuorð forseta Alþingis, Steingríms J. Sigfússonar:

Þær sorgarfréttir bárust í gær að Þórunn Egilsdóttir, félagi okkar og vinur hér á þingi, væri látin. Þessar fréttir voru óvæntar þó svo við höfum öll fylgst með hetjulegri baráttu hennar við sjúkdóminn sem nú hefur lagt hana að velli langt fyrir aldur fram.

Hún var baráttuglöð og bar sig vel þegar hún kom og heilsaði upp á okkur undir lok þinghaldsins í vor, hafandi þá tekið að sér að flytja ávarp þingkvenna á atburði á vegum heimsþings kvenleiðtoga sem Ísland hefur fóstrað sl. fjögur ár.

Eftir á að hyggja var þetta verðugt lokaverkefni fyrir Þórunni, hún var baráttukona í margföldum skilningi þess orðs, sauðfjárbóndi efst úr Vesturdal í Vopnafirði sem með virkri þátttöku í sínu nærsamfélagi vann sér inn orðstír til að setjast á þing og starfa þar með reisn svo lengi sem henni entist heilsa og aldur til.

Hér á þingi minnumst við hennar sérstaklega sem félaga í forsætisnefnd Alþingis og sem þingflokksformanns. Í báðum tilvikum var jafn gott að vinna með Þórunni, sem ver einstaklega traust og yfirveguð á hverju sem gekk.

Alþingi saknar vinar í stað þar sem er Þórunn Egilsdóttir. Við kveðjum hana með söknuð í hjarta, vottum eiginmanni hennar, börnum, fjölskyldu og nærsamfélagi samúð okkar allra, þingmanna og starfsfólks Alþingis.

Þórunnar Egilsdóttur verður minnst með hefðbundnum hætti á þingfundi þegar þing kemur saman að nýju.

Steingrímur J. Sigfússon,
forseti Alþingis

Halda áfram að lesa

Alþingi

Steingrímur J. Sigfússon undirritar sín síðustu lög

7.7.2021

Í gær urðu þau tímamót að forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, undirritaði í síðasta sinn lög samþykkt á Alþingi, en Steingrímur lætur af þingmennsku við lok þessa kjörtímabils. Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingis, meðundirritaði lögin. Til gamans má geta þess að á þessu síðasta þingi kjörtímabilsins, 151. löggjafarþingi, hafa samtals 151 lög verið samþykkt.

Steingrímur mun gegna embætti forseta Alþingis til næstu alþingiskosninga, sem haldnar verða 25. september nk. Að loknum kosningum gegnir störfum forseta sá varaforseti sem næst honum gengur í röð endurkjörinna varaforseta og gengir sá embættinu fram að því að nýr forseti er kjörinn þegar nýtt þing kemur saman.  

Steingrimur-og-Ragna

Halda áfram að lesa

Alþingi

Minningarorð um Braga Níelsson og Gunnar Birgisson, fyrrverandi þingmenn

6.7.2021

MINNINGARORÐ
forseta Alþingis, Steingríms J. Sigfússonar,
um Braga Níelsson og Gunnar Birgisson, fyrrverandi þingmenn,
á þingfundi þriðjudaginn 6. júlí 2021.

Hv. alþingismenn. Eftir að þingfundum var frestað aðfaranótt 13. júní síðastliðinn hafa tveir fyrrverandi alþingismenn andast, Bragi Níelsson læknir, 13. júní, og Gunnar Birgisson verkfræðingur, 14. júní. Verður þeirra nú minnst.

Bragi Níelsson var fæddur á Seyðisfirði 16. febrúar 1926 og var því á 96. aldursári, elstur allra fyrrverandi alþingismanna. Foreldrar hans voru Níels Jónsson verkamaður og Ingiríður Hjálmarsdóttir, húsmóðir og verkakona.

Bragi lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri árið 1947 og prófi í læknisfræði við Háskóla Íslands 1957. Hann aflaði sér sérfræðiviðurkenningar í svæfingum og deyfingum og starfaði lengst af við þau störf, en vann jafnframt að almennum lækningum. Hann er talinn meðal frumkvöðla á sérsviði sínu og naut virðingar stéttarbræðra. Þegar árið 1958, að loknu námi, hóf Bragi störf á Sjúkrahúsi Akraness og þar var starfsvettvangur hans síðan, með stuttum hléum þó.

Bragi Níelsson starfaði lengi innan Alþýðuflokksins á Akranesi og var varabæjarfulltrúi fyrir hann í nokkur ár. Árið 1978 var þessi vel metni læknir valinn í 2. sæti framboðslista flokksins í Vesturlandskjördæmi og hlaut óvænt þingsæti eftir mikinn kosningasigur Alþýðuflokksins það ár. Þing var rofið haustið 1979, er rúmt ár var liðið af kjörtímabili, og kosningar fóru fram í desember. Þá kaus Bragi að víkja af vettvangi þingsins og til fyrri starfa á Akranesi. Þingseta hans varð því stutt, tvö löggjafarþing og annað stóð aðeins nokkra daga. Á Alþingi sat Bragi í heilbrigðis- og trygginganefnd og lét þann málaflokk einkum til sín taka.

Bragi Níelsson naut almennra vinsælda í heimabyggð, bæði fyrir læknisstörf og viðmót, þótti þægilegur og glaðlegur í umgengni, rósamur og traustur maður. Hann kom víða við í félagslífi á Akranesi, svo og á fræðasviði sínu, og var þá jafnan virkur þátttakandi án þess að sækjast sérstaklega eftir forystuhlutverki eða metorðum.

Gunnar Ingi Birgisson verkfræðingur varð bráðkvaddur á heimili sínu í Kópavogi 14. júní, 73 ára gamall. Hann var fæddur í Reykjavík 30. september 1947, sonur Auðbjargar Brynjólfsdóttur, sem var starfsmaður heimilishjálpar, og Birgis Guðmundssonar matsveins.

Gunnar tók stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík utan skóla 1972, lauk síðan prófi í verkfræði frá Háskóla Íslands, meistaraprófi í byggingarverkfræði í Edinborg og loks doktorsprófi í jarðvegsverkfræði frá Háskólanum í Missouri í Bandaríkjunum 1983. Samhliða námi sínu stundaði Gunnar ýmiss konar vinnu og hóf að starfa sem verkfræðingur þegar að háskólaprófi loknu hér heima og vann sem slíkur á þriðja áratug, lengst sem framkvæmdastjóri Gunnars og Guðmundar hf. og Klæðningar ehf. Jafnframt var hann í forystu Verktakasambandsins og Vinnuveitendasambands Íslands.

Árið 1990 varð Gunnar Birgisson oddviti sjálfstæðismanna í Kópavogi og hófst þá langur og viðburðaríkur ferill hans á opinberum vettvangi. Hann varð formaður bæjarráðs Kópavogs á miklum uppgangstíma og síðar bæjarstjóri þar árin 2005–2009. Eftir ráðgjafarstörf í nokkur ár varð Gunnar bæjarstjóri Fjallabyggðar með búsetu á Siglufirði 2015–2019 og loks sveitarstjóri tímabundið í Skaftárhreppi árið 2020. Með öðrum störfum rak Gunnar enn fremur eigin verkfræðistofu.

Gunnar varð varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Reykjaneskjördæmi 1991 og tók einu sinni sæti á Alþingi, haustið 1992. Í kosningunum 1999 hlaut hann fast sæti og sat samtals á 10 löggjafarþingum. Gunnar lét af þingmennsku 2006.

Hér á Alþingi varð Gunnar formaður menntamálanefndar. Hann gjörþekkti ýmsa málaflokka á því sviði sem sveitarstjórnarmaður og var m.a. formaður stjórnar LÍN í 18 ár, frá 1991. Einnig sat hann í efnahags- og viðskiptanefnd mörg þing og sömuleiðis umhverfisnefnd, en hann lét umhverfis- og skipulagsmál jafnan til sín taka. Þá var hann formaður EFTA-nefndar þingsins 2003–2005.

Gunnar Birgisson gerði sér ekki tíðförult í ræðustól þingsins, en vildi fremur láta verk sín tala. Það var háttur hans alla tíð. Var hann þó skýr og rökfastur þegar hann tók til máls á Alþingi. Mörgum þótti hann hrjúfur á ytra borði en þeim sem þekktu hann bar saman um ljúfmennsku hans, hlýju og glettni við nánari kynni. Gunnar var heilsteyptur í samstarfi, hispurslaus, hreinn og beinn, en um leið sjálfstæður í skoðunum og fylgdi þeim fast eftir. Hann var ekki gefinn fyrir mas, var glöggur á menn og málefni, ekki síst tölur, og hvað annað sem við var að fást hverju sinni. Starfsþrek hans var mikið. Gunnar hafði alla ævi yndi af brids og skák og tók stundum í spil eða tefldi í þinghúsinu þegar tóm gafst til þess og stóðust þá fáir honum snúning. Alþingi var mikill liðsauki að svo reyndum og vel menntuðum forystumanni.

Ég bið þingheim að minnast Braga Níelssonar og Gunnars Birgissonar með því að rísa úr sætum.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin