Heilsa

Birtingasjóði Landspítala ætlað að hvetja starfsmenn til vísindastarfa og birtinga á vísindagreinum

Birtingasjóður Landspítala, sem stofnaður var á árinu 2021, hefur þann tilgang að hvetja starfsmenn spítalans til vísindastarfa og birtinga á vísindagreinum í öflugum og virtum vísindaritum.

Birtingarsjóðurinn er þannig til kominn að stofnframlagið er fengið með sölu Landspítala á hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækinu Oculis, sem Einar Stefánsson prófessor stofnaði á sínum tíma og er nú skráð á markað.

Birtingasjóður fellur undir skipulagsskrá Landspítalasjóðs Íslands. Stofnfé hans var 35,3 milljónir króna. Reglur um starfsemi sjóðsins hafa verið samþykktar af stjórn hans sem er skipuð stjórnendum á Landspítala; forstjóra, framkvæmdastjóra lækninga, framkvæmdastjóra hjúkrunar, yfirlækni vísindadeildar og formanni vísindaráðs.

Í 2. grein reglnanna er markmiðum sjóðsins lýst:

Birtingasjóði er ætlað að styðja við vísindastarf starfsfólks Landspítala. Mögulegir umsækjendur eru starfsmenn spítalans. Umsækjendur þurfa að vera fyrsti eða síðasti höfundur á vísindagrein sem lýsir rannsóknaniðurstöðum verkefna sem unnin eru á Landspítala og eru merktar honum. Markmiðið er tvíþætt; 1) Hvetja vísindafólk á Landspítala til að skipuleggja framkvæmd metnaðarfullra vísindaverkefna sem líkleg eru til að leiða til birtinga í erlendum vísindaritum með háan áhrifastuðul (Impact Factor = IF). 2) Búa til hvata fyrir starfsfólk Landspítala til að verja tíma sínum í að stunda vísindarannsóknir þar sem vísindamenn spítalans eru leiðandi aðilar rannsóknar.

Stjórn Birtingasjóðs Landspítala ákveður upphæðir styrkveitinga og úthlutun styrkja árlega í samræmi við hlutverk sjóðsins. Verkefnastjóri vísindaráðs hefur daglega umsjón með sjóðnum. Á stjórnarfundi 16. apríl var fjallað um upphæðir styrkja:

Tillaga lá fyrir stjórn um að upphæð hvatningastyrks til starfsmanns fyrir grein sem birtist í tímariti í flokki A verði 150 þúsund krónur, 75 þúsund krónur fyrir grein sem birtist í tímiriti af flokki B og 50 þúsund krónur fyrir grein sem birtist í tímariti af flokki C. Upphæð styrks fyrir birta grein getur þannig hæst orðið 150 þúsund krónur á hvern starfsmann og heildarupphæð fyrir hverja grein orðið hæst 300 þúsund krónur. Þessi tillaga var samþykkt samhljóða. Áætlað er að árleg fjárútlát vegna þessara greiðslna geti numið 4-8 milljónum króna árlega.

Birtingasjóður Landspítala – reglur

Heilsa

Frá farsóttanefnd 28. júlí 2021: Staðan og tilkynningar

Frá farsóttanefnd Landspítala:

Landspítali er á hættustigi.

Staðan kl. 12: Átta sjúklingar eru inniliggjandi á Landspítala með COVID-19, sjö á legudeildum og einn á gjörgæslu. 853 eru í eftirliti á COVID göngudeild, þar af 89 börn. Tveir er á rauðu en 9 einstaklingar flokkast gulir. 17 starfsmenn eru í einangrun, 35 í sóttkví A og í vinnusóttkví eru 165 starfsmenn.

Sérstakar tilkynningar

1. Í gær lögðust fimm einstaklingar inn á Landspítala vegna COVID-19. Því hefur áætlun um fjölgun COVID rýma verið ræst og stendur yfir vinna við að breyta smitsjúkdómadeild A7 í farsóttareiningu. Á meðan á því stendur er lungnadeild A6 í viðbragðsstöðu, sem og gjörgæsludeildir.

2. Árétting varðandi tilkynningu frá í gær um starfsfólk sem snýr til baka eftir orlof innanlands og á að skila einu PCR sýni fyrir COVID-19: Við nánari skoðun hefur verið fallið frá þessari ákvörðun. Eigi að síður eru þeir sem hafa minnstu einkenni eða hafa nýlega verið á stöðum þar sem hafa komið upp smit eindregið hvattir til fara í sýnatöku.

i. Starfsfólk getur pantað sér sýnatöku í Heilsuveru og farið á Suðurlandsbraut 34, það getur látið taka sýni á sinni starfsstöð eða bókað sýnatöku hjá [email protected] Þá verður að koma fram nafn, kennitala, gsm númer og ástæða sýnatöku.
ii. Ef sýni eru tekin á starfsstöð þá er mjög mikilvægt að merkja Aðsetur: Heilsufarsskoðun starfsmanna en ekki viðkomandi deild. Beiðandi er Már Kristjánsson.

3. Mikilvægt er að vanda til beiðna um vinnusóttkví C og sýnatöku. Eftirfarandi upplýsingar þurfa að koma fram:
– 1. Nafn starfsmanns
– 2. Kennitala starfsmanns
– 3. Hvort starfsmaður er fullbólusettur eða hefur fengið COVID
– 4. Starfsheiti
– 5. Starfsstöð
– 6. Ástæða sýnatöku (ef við á, t.d. koma erlendis frá, útsetning, endurkoma úr orlofi)
– 7. GSM númer

4. Allir sjúklingar sem hafa legið inni í 48 klst. eða meira skulu skimaðir ef þeir flytjast á aðra stofnun eða þiggja þjónustu heima – þetta er óháð bólusetningastöðu. Frekari leiðbeiningar um skimun inniliggjandi sjúklinga eru í þessu gæðaskjali.

5. Nú gildir 2ja metra regla í kaffistofum og matsölum þar sem fólk tekur niður grímur til að matast.

6. Verið að huga að því að kalla fólk inn til starfa úr orlofi. Viðbragðsstjórn vill biðla til starfsfólks í orlofi,sem hefur þurft að breyta sínum áætlunum vegna faraldursins og gæti hugsað sér að geyma orlof þar til betur árar að gefa sig fram við sinn yfirmann.

Halda áfram að lesa

Heilsa

Hvað þýða litakóðarnir hjá Covid göngudeildinni?

Í tilkynningu farsóttanefndar Landspítala 27. júlí 2021 er minnt á hvað litakóðarnir sem Covid göngudeildin þýða:

Ástæða er til að útskýra þá litakóðun sem COVID göngudeildin notar til að skilgreina veikindi og tíðni eftirlits með einstaklingum með COVID smit. Það að einstaklingur sé á grænu þýðir ekki sjálfkrafa að hann sé einkennalaus heldur getur hann verið með ýmis einkenni en vegna aldurs, fyrra heilsufars, áhættuþátta o.s.frv. getur hann stigast grænn með litla, meðal, eða mikla áhættu á að þróa frekari veikindi. Á sama hátt eru þeir sem stigast gulir einnig með mismikil einkenni og eftirlit þeirra stýrist af áhættumati og líkum á frekari veikindum. Þeir sem eru rauðir eru með mikil einkenni og eru í mestri áhættu að verða alvarlega veikir og þarfnast innlagnar. Þessi aðferð við að flokka sjúklinga og veita þeim eftirlit við hæfi hefur reynst afar vel á göngudeildinni frá byrjun og er t.d. vegvísir um hvenær skal kalla viðkomandi inn til skoðunar og meðferðar í göngudeild og hversu títt þarf að hringja í hann og meta ástandið. Það gefur því ekki rétta mynd af ástandinu að horfa einungis á fjölda einstaklinga með ákveðna litakóðun heldur eru fleiri breytur sem hjálpa fagfólkinu að skipuleggja eftirlitið og forgangsraða með öryggi sjúklinga að leiðarljósi.

Halda áfram að lesa

Heilsa

Frá farsóttanefnd 26. júlí 2021: Staðan og tilkynningar

Landspítali er á hættustigi.

Staðan kl. 12: Þrír sjúklingar eru inniliggjandi á legudeildum með COVID, 608 eru í eftirliti á COVID göngudeild, þar af 62 börn. 13 starfsmenn eru í einangrun, 27 í sóttkví A og í vinnusóttkví eru 244 starfsmenn (mun fjölga nokkuð í dag).

Sérstakar tilkynningar

1. Um helgina komu upp smit hjá starfsmönnum í nokkrum starfseiningum. Rakning er langt komin, enginn grunur er um smit út frá þessum smitum ennþá en nokkur fjöldi starfsmanna og sjúklinga fer í sóttkví, annars vegar sóttkví A og hins vegar vinnusóttkví. Einnig er skimað í kringum þessi smit að venju.

2. Þegar starfsmenn eru skimaðir eða tekin einkennasýni á starfsstöðvum þeirra er mjög mikilvægt að beiðnirnar séu rétt útfylltar – merkja þarf við Heilsufarsskoðun starfsmanna og ábyrgur læknir er Már Kristjánsson.

3. Mikilvægt að árétta að sjúklingar sem leggjast inn/fara í aðgerðir eða önnur inngrip og eru nýkomnir yfir landamæri (bólusettir innan 5 daga og óbólusettir innan 7 daga) eiga að fara í sóttkví. Taka á sýni við innlögn og á 5. eða 7. degi eftir atvikum. Neikvæð niðurstaða losar sjúkling úr sóttkví. Þá er einnig ástæða til minna á mikilvægi þess að taka sýni fyrir fjölónæmum bakteríum hjá þeim sem hafa verið á sjúkrahúsi erlendis og einangra í samræmi við verklag þar um.

4. Áfram er verið að skoða breytt verklag í eldhúsi og matsölum varðandi matarskömmtun og matarsendingar á deildir. Starfsfólk er beðið um að gæta ítrustu sóttvarna þ.m.t. fjarlægðamarka á þeim stöðum þar sem neysluhlé fara fram (matsalir og kaffistofur).

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin