Innlent

Efnt til fimm ára allsherjarátaks í hreinsun strandlengju Íslands

Umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, undirritaði í dag samstarfsyfirlýsingu sem ráðuneytið, Blái Herinn, Landvernd, Ocean MissionsSEEDS, Umhverfisstofnun og Veraldarvinir hafa gert með sér um hreinsun strandlengju Íslands.

Um er að ræða fimm ára átak í hreinsun strandlengju Íslands af plasti og öðrum úrgangi. Átakið byggir á aðgerð 17 í aðgerðaáætlun stjórnvalda í plastmálefnum, Úr viðjum plastsins , og er ætlað að stuðla að vitundarvakningu um plast í hafi og tryggja að hreinsuðum ströndum verði haldið við eins og kostur er.

Heildarkostnaður vegna verkefnisins er áætlaður 150 m.kr., eða um 30 m.kr. á ári.

Í verkefninu felst að meta ástand strandlengju landsins með tilliti til plastmengunar, skipuleggja, undirbúa og framkvæma strandhreinsanir, sem og að flytja þann úrgang sem safnast í hverri hreinsun til endurvinnslu.

Umhverfisstofnun mun sjá um að birta upplýsingar um stöðu og árangur átaksins með aðgengilegum hætti og kynna fyrir almenningi og félagasamtökin munu vinna fræðsluefni sem hluta af vitundarvakningu um að draga úr myndun úrgangs og uppsöfnun hans í náttúrunni. Meginhluti fjármagnsins mun renna í strandhreinsunina sjálfa á vegum félagasamtakanna.  

„Sjálfboðaliðar og frjáls félagasamtök hafa gegnt lykilhlutverki í hreinsun stranda hingað til og eiga miklar þakkir skyldar,“ segir Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra. „Með samstarfsyfirlýsingunni í dag tryggjum við að þau geti sett enn meiri kraft í það mikilvæga starf til næstu fimm ára. Það þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi þess að draga úr plastmengun á ströndum og í hafi, en þar hefur plast safnast upp í miklu magni og ógnar lífríki víða. Á sama tíma þurfum við að draga úr myndun úrgangs, endurvinna meira af plasti og koma í veg fyrir að það berist út í náttúruna. Á alþjóðavettvangi þurfa íslensk stjórnvöld áfram að vinna að alþjóðasamningi gegn plastmengun, en ég hef talað fyrir slíkum samningi undanfarin ár.“

Innlent

Umræðuferli hjá ESMA er hafið varðandi bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2

15. október 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

ESMA hefur sett af stað umræðuferli um tillögur að endurbótum á skýrsluskilum í tengslum við bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2. Tillögurnar eiga að miða að því að tryggja árangursríka og samræmda reglusetningu og eftirlit ásamt því að efla fjárfestavernd.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda athugasemdir fyrir 23. desember 2021, sjá nánar á vef ESMA.

Halda áfram að lesa

Innlent

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

15 Október 2021 15:49

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

//English below//

//Polski poniżej//

Búist er við úrkomu á Austfjörðum aðfaranótt mánudags og fram á miðvikudagsmorgun. Aukin ákefð er í spánni uppúr hádegi á mánudegi og helst hún fram á hádegi á þriðjudag í hvassri austan eða norðaustan átt. Uppsöfnuð úrkoma gæti orðið 100-120 mm. Af þessum sökum gæti komið til rýmingar í húsum undir Botnabrún á Seyðisfirði einkum í nágrenni við stóra skriðusárið. Ekki er orðið ljóst hversu viðamikil sú rýming yrði og verður tekin ákvörðum um framhaldið um miðjan dag næstkomandi sunnudag. Fólk er vinsamlegast beðið um að fylgjast með veðurspá og fréttatilkynningum á sunnudaginn.

Enn er mikilvægt að sýna aðgæslu vegna umferðar á göngustígum meðfram Búðará og annars staðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum. 

Þá er minnt á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

//English//

Precipitation is expected on the eve of Monday in Seyðisfjörður

Precipitation is expected in the East Fjords on the eve of Monday and until Wednesday morning. There is increased intensity in the forecast from noon on Monday, and it will remain until noon on Tuesday with sharp easterly or north-easterly winds. Cumulative precipitation could be 100-120 mm. Therefore, there could be evacuations in houses under Botnabrún in Seyðisfjörður, especially in the vicinity of the big landslide wound. It has not become clear how extensive that evacuation would be, and a decision will be made about the next steps mid-day next Sunday. People are kindly asked to monitor the weather forecast and press releases on Sunday.

It is still important to show caution due to traffic on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow. 

Also, remember The Red Cross helpline at 1717.

//Polski//

Spodziewane opady deszczu w poniedziałek w nocy w Seyðisfjörður

Opady spodziewane są na Fiordach Wschodnich od poniedziałku nocy do środy rano. Prognoza przewiduje w poniedziałek od godzin południowych wiatr o kierunku  wschodnim lub północno-wschodnim przybierającym  na sile do wtorku do południa. Skumulowane opady mogą wynosić 100-120 mm. W związku z tym może dojść do ewakuacji w domach pod Botnabrún w Seyðisfjörður, zwłaszcza w okolicach osuwiska z zeszłego roku  Nie jest jasne, jak rozległa będzie ta ewakuacja, a decyzje o jej kontynuacji zostaną podjęte w połowie przyszłej niedzieli. Uprzejmie prosimy o śledzenie prognozy pogody i komunikatów prasowych w niedzielę.

Należy zachować ostrożność pod względem przemieszczania się  wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje kierują drogą osuwiska.

Przypominamy również o infolinii Czerwonego Krzyża 1717.

▪ Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego znajduje się pasek  powiadomień, gdzie  można uzyskać dostęp do informacji na temat monitoringu oraz nie tylko.

Halda áfram að lesa

Innlent

Ársskýrsla Neytendastofu komin út

15.10.2021

Ársskýrsla Neytendastofu fyrir árið 2020 er komin út.

Í ársskýrslunni er farið yfir lykiltölur og helstu stjórnsýsluverkefni hvers sviðs stofnunarinnar. Þá er gerð grein fyrir nokkrum af öðrum verkefnum sem stofnunin sinnti á árinu, svo sem setningu reglna og umsagna um lagafrumvörp.
Í formála forstjóra eru raktar þær breytingar sem gerðar voru á starfsemi stofnunarinnar árið 2020 með nýjum forstjóra og tilfærslu verkefna frá Neytendastofu.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin