Connect with us

Heilsa

Farsóttanefnd vekur athygli á vefupplýsingum Lyfjastofnunar um aukaverkanir af bóluefnum gegn COVID-19

Published

on

Heilsa

Forstjórapistill: Krabbameinsskimanir, rannsókn á langvinnum lungnasjúkdómi og þjónusta eftir gjörgæsludvöl

Published

on

Krabbameinsskimanir: Óvissu eytt, starfsfólki þakkað

Heilsugæslan og Landspítali samstíga við yfirfærslu skimunarverkefnis

Mikilvægar breytingar voru gerðar á skipulagi, stjórn og framkvæmd skimunar fyrir krabbameinum um síðustu áramót. Landspítali, í samvinnu við Sjúkrahúsið á Akureyri, tók þá að sér framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í brjóstum og sérskoðun á brjóstum og leghálsi en heilsugæslan um land allt fékk það hlutverk að annast framkvæmd skimana fyrir krabbameini í leghálsi.  Breytingar þessar fólu meðal annars í sér yfirfærslu margvíslegra verkefna frá Krabbameinsfélagi Íslands til Heilsugæslunnar, Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri. Sú yfirfærsla hefur hins vegar ekki verið hnökralaus þegar horft er til heildarverkefnisins og því miður skapað áhyggjur í samfélaginu. Heilsugæslan og Landspítali áréttuðu því í vikunni að aðstandendum verkefnisins þyki mjög miður að óöryggi hafi skapast um þessa mikilvægu þjónustu og fullvissuðu almenning um að allir aðilar verkefnisins keppist nú við að eyða óvissu fólks með fjölbreyttum hætti.

Þegar Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri var falin fyrrnefnd ábyrgð tóku stjórnendur spítalans ákvörðun um að leita eftir því við Krabbameinsfélag Íslands að skimun fyrir brjóstakrabbameini yrði áfram í Skógarhlíð til loka mars og bjóða fyrrverandi starfsmönnum Krabbameinsfélagsins störf á Landspítala. Það gekk eftir og með því móti var hægt að tryggja fullnægjandi tímaframboð og hnökralausa framkvæmd skimunar líkt og verið hefur. Ný og glæsileg brjóstamiðstöð Landspítala verður opnuð á Eiríksgötu 5 í apríl.

Einnig var ákveðið að fela Landspítala að sjá um sérskoðanir á leghálsi í kjölfar skimunar á vegum Heilsugæslunnar. Kvennadeildir spítalans náðu á örskömmum tíma að byggja upp vandaða og öfluga umgjörð í kringum þá þjónustu og hefur hún staðið konum til boða frá janúarbyrjun. Þrátt fyrir að vera nýtt verkefni á spítalanum hefur allt gengið samkvæmt áætlun.

Starfsfólk Landspítala hefur leyst sín verkefni vegna breytinganna afburðavel úr hendi og er því hér með þakkir færðar.

Vísindastarf: Merkileg rannsókn á langvinnum nýrnasjúkdómi

Rannsókn um algengi langvinns nýrnasjúkdóms

Nýlega birtist grein í hinu virta tímariti Kidney International sem fjallar um alþjóðlega mikilvæga rannsókn Arnars Jans Jónssonar, doktorsnema og læknis og samstarfsfólks hans, um algengi langvinns nýrnasjúkdóms á Íslandi. Rannsóknina vann Arnar undir handleiðslu Ólafs Skúla Indriðasonar nýrnalæknis og Runólfs Pálssonar, nýrnalæknis og prófessors.

Rannsóknin þykir marka tímamót varðandi þekkingu á faraldsfræði langvinns nýrnasjúkdóms, sem er samheiti yfir langvinna nýrnasjúkdóma af margvíslegum toga og einkennist af skerðingu á nýrnastarfsemi eða öðrum teiknum um nýrnaskemmdir sem varað hafa í 3 mánuði eða lengur. Niðurstöðurnar sýna meðal annars að líklegt er að fyrri rannsóknir hafi ofmetið algengi langvinns nýrnasjúkdóms. Hið öfluga vísindastarf á Landspítala á svo sannarlega öflugan liðsmann í Arnari Jan og samstarfsfólki hans í rannsóknum.

Eftirgæsla: Dýrmæt þjónusta eftir gjörgæsludvöl

Þjónusta eftir gjörgæsludvöl

Talandi um vísindastarf þá langar mig til að nefna dr. Rannveigu Jónu Jónasdóttur sem skrifaði fyrir fjórum árum doktorsritgerð í hjúkrunarfræði og heilbrigðisvísindum um þróun skipulagðrar, hjúkrunarstýrðrar eftirgæslu hjá sjúklingum eftir útskrift þeirra af gjörgæsludeild. Eftirgæsla hefur síðan verið innleidd á gjörgæsludeildum Landspítala og verkefnið þykir hafa skilað miklum árangri og aukið gæði meðferðar sjúklinga á spítalanum.

Eftirgæslan snýst um að styðja við bata sjúklinga til lengri og skemmri tíma eftir útskrift þeirra af gjörgæsludeildum. Þróuð var meðferð, byggð á samþættu, kerfisbundnu yfirliti. Meðferðin er skipulögð, hjúkrunarstýrð eftirgæsla og felst í reglubundnu eftirliti gjörgæsluhjúkrunarfræðinga með sjúklingunum frá útskrift af gjörgæsludeild í nokkra mánuði eftir útskrift þaðan, meðal annars með heimsóknum til þeirra. Í mörgum tilvikum snýst þetta um að tengja meðferð sjúklinga á gjörgæsludeildum við meðferð þeirra á legudeildum, sem oft er til lengri tíma.

Dr. Rannveig Jóna hóf störf sem hjúkrunarfræðingur hjá Landspítala fyrir liðlega aldarfjórðungi og hefur með margvíslegum hætti tengt fræði við framkvæmd, til dæmis með þessum hætti. Vel gert.

Continue Reading

Heilsa

Tillaga að starfsleyfi Rifós hf. á Kópaskeri

Published

on

26. febrúar.2021 | 11:58

Tillaga að starfsleyfi Rifós hf. á Kópaskeri

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir Rifós hf. Um er að ræða landeldi á Röndinni á Kópaskeri þar sem hámarks lífmassi á hverjum tíma má ekki fara yfir 400 tonn.

Að mati Umhverfisstofnunar munu helstu áhrif aukningarinnar vera í formi aukins magns næringarefna en dregið er verulega úr þeirri aukningu með notkun tromlusía þannig að nær eingöngu verður um uppleyst næringarefni sem rekstaraðili mun losa í umhverfið. Áætluð losun næringarefna verður undir þeim mörkum sem almennt er miðað við varðandi losun í sjó. Mælingar eru gerðar á fráveituvatni þannig að hægt er að fylgjast með losun og bregðast við hún fer yfir þau viðmiðunarmörk sem kveðið er á í starfsleyfi.

Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skulu vera skriflegar og sendar Umhverfisstofnun ([email protected]) merkt UST202012-031. Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 29. mars 2021. Greinargerð mun fylgja starfsleyfi við útgáfu sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Tengd skjöl
Umsókn um starfsleyfi
Tillaga að starfsleyfi Rifós hf.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu
Tilkynning vegna matsskyldu

Continue Reading

Heilsa

Fjöldi nemenda á Landspítala árið 2019 og 2020

Published

on

Árið 2020 voru 1.713 nemendur skráðir í nemendaskráningarkerfi Landspítala og árið 2019 voru skráðir 1.599 nemendur. Allir nemendur eiga að vera skráðir í nemendaskráningarkerfið. 

Árið 2020 voru skráðir nemendur í námi á framhaldsskólastigi 249, háskólanemendur í grunnnámi 825 og háskólanemendur í framhaldsnámi 638. Erlendir nemendur voru 47 talsins.
Árið 2019 voru skráðir nemendur á framhaldsskólastigi 209, háskólanemendur í grunnnámi 723 og háskólanemendur í framhaldsnámi 667. Erlendir nemendur voru 90 talsins.

Nemendafjöldi á Landspítala 2020
Nemendafjöldi á Landspítala 2019

Nauðsynlegt er að skrá alla nemendur í nám á Landspítala. Í nemakerfinu kemur fram hvenær og hvar á spítalanum nemendur eru í námi og haldið utan um að nemandi hafi undirritað þagnarheit og reglur um notkun sjúkraskrárupplýsinga. Tölvuaðgangur er veittur og auðkenniskort útbúin samkvæmt upplýsingum úr kerfinu. Nemendur sem koma inn á spítalann í skipulagt nám, t.d. frá Háskóla Íslands, eru skráðir samkvæmt upplýsingum þaðan og leitast er við að afgreiða öll undirskriftar- og aðgangsmál áður en nemendur koma inn á spítalann. Nauðsynlegt er að tilkynna um nemendur sem koma á eigin vegum eða á annan hátt inn á spítalann (sjá neðar).

Nemendur hafa verið skráðir í nemaskráningarkerfið síðan árið 2010. Samtals fjöldi nema sem tekinn hefur verið saman árlega er eftirfarandi:

 Ár                   Fjöldi nemenda
2010                   1.193
2011                   1.359
2012                   1.532
2013                   1.530
2014                   1.607
2015                   1.612
2016                   1.755
2017                   1.767
2018                   1.521
2019                   1.599
2020                   1.713

Upplýsingar varðandi skráningu nema, gátlista, þagnarskylduskjöl o.fl.

Upplýsingar og umsóknarform fyrir íslenska nemendur sem eru í námi erlendis 

Upplýsingar og umsóknarform fyrir erlenda nemendur 
=> sjá síðan fyrirsögnina “Want to join our team?”, smella á “International students at Landspítali”.

Upplýsingar um skráningu nemenda og aðgangsmál veitir Hulda Pálsdóttir, verkefnastjóri á menntadeild Landspítala, netfang [email protected], sími 543 1415.

Continue Reading

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin