Connect with us

Heilsa

Forstjórapistill: Nýtt göngudeildahús, Rannís-vísindastyrkir og Miðstöð sjúklingafræðslu

Published

on

Kæra samstarfsfólk!

I.
Í dag urðu þau gleðilegu og stórmerku tímamót að Landspítali tók á ný við 3.400 fermetra húsnæði að Eiríksgötu 5. Húsið nefnist „Eiríksstaðir“ en elstu menn muna eftir húsinu undir heitinu „Templarahöllin“. Eiríksstaðir munu hýsa fjölbreytta klíníska starfsemi á vegum Landspítala og efla þjónustu spítalans með margvíslegum hætti. Ráðgert er að komur í húsið verði, þegar það er komið í fulla virkni, tæplega 300 á dag og um 60 þúsund á ári. Þessir nýju Eiríksstaðir, er hýstu áður skrifstofur Landspítala sem fluttu snemma á síðasta ári í Skaftahlíð 24, munu meðal annars hýsa göngudeildarþjónustu fyrir gigtarsjúkdóma, innkirtlasjúkdóma, erfðaráðgjöf, augnsjúkdóma, skimun og greiningu krabbameins og sérstaka brjóstamiðstöð. Á Eiríksstöðum mun gefast kærkomið tækifæri til að þróa samvinnu milli sérgreina og faghópa. Þar stendur sömuleiðis til að efla til muna fjarheilbrigðisþjónustu, sem er hluti af framtíðarsýn í heilbrigðisþjónustu á 21. öld. Sérstaka athygli má jafnframt vekja á að á Eiríksstöðum verður heildstæð göngudeildarþjónusta við konur með krabbamein í brjósti, allt frá skimun til eftirlits eftir meðferð, en skurðaðgerðir og geislameðferð verða áfram á öðrum stað í Landspítalaþorpinu við Hringbraut. Göngudeildarhúsið Eiríksstaðir er ómissandi hluti í hinum svonefnda húsnæðiskapli Landspítala, sem snýst um endurnýjun húsnæðis og nýbyggingar spítalans svo að hann megi standa undir nafni sem þjóðarsjúkrahús og starfa við aðstæður sem sambornar eru sjúklingum og starfsfólki í hátæknivæddum samtímanum með ríkar kröfur til gæða, öryggis og þjónustustigs.

II.
Talandi um framþróun heilbrigðisvísinda, þá vakti það sérstaka athygli mína við úthlutun Rannís-styrkja til nýrra rannsóknaverkefna fyrir árið 2021 að vísindafólk Landspítala hlaut þar háa styrki til framþróunar sinna verkefna og rannsókna. Þar má meðal annars nefna Hans Tómas Björnsson sem rannsakar kerfisbundinn útslátt utangenaþátta til að skilja hvernig truflun á utangenaerfðum veldur sjúkdómum, Viðar Örn Eðvarðsson og Runólf Pálsson sem rannsaka meinmyndun nýrnaskaða og einstaklingsmiðaða meðferð, Magnús Gottfreðsson sem rannsakar bætta greiningu samfélagslungnabólgu sem krefst innlagnar á sjúkrahús og Þórir Einarsson Long sem rannsakar einstofna mótefnahækkun og nýrnasjúkdóma. Hið frjóa vísindafólk Landspítala er ómissandi hluti af starfsemi okkar sem háskólasjúkrahúss og virkilega gaman að sjá þessa deiglu vísinda og rannsókna vaxa og dafna með öflugum stuðningi hins opinbera.

III.
Rétt er að minna á það að stöðumat spítalans, kl. 11:15 daglega, er mikilvægur hlekkur í öryggismenningu spítalans. Á farsóttartímum hefur stöðumatið flust yfir á Workplace en skort hefur á gagnvirkni á þeim miðli. Því er ætlunin að færa stöðumat á Teams í næstu viku. Það er von okkar að sá miðill henti stöðumatinu betur og ég vil hvetja fólk að taka þátt í stöðumati spítalans, þessum lykilþætti í að ná yfirsýn yfir stöðuna og helstu öryggisþætti á spítalanum á degi hverjum.

IV.
Stofnuð hefur verið Miðstöð sjúklingafræðslu á Landspítala og stýrinefnd sett á laggirnar henni til stuðnings og stefnumótunar. Fræðsla til sjúklinga á Landspítala og aðstandenda og þátttaka þeirra í meðferð verður æ mikilvægari. Kemur þar margt til, meðal annars fjölgun langvinnra sjúkdóma, styttri legutími aukin áhersla á fjarheilbrigðisþjónustu og önnur breyting á heilbrigðisþjónustu sem leggur aukna ábyrgð á sjúklinga að sinna meðferð sem áður var á höndum heilbrigðisstarfsfólks. Ofgnótt upplýsinga er aðgengileg á Netinu sem sjúklingar þurfa aðstoð við að velja og tileinka sér og síðast en ekki síst er það réttur sjúklinga að fá fræðslu svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir er tengjast heilsu sinni. Flestallar heilbrigðisstéttir sinna fræðslu til sjúklinga og aðstandenda í einhverjum mæli og hæfni þeirra til að sinna þessum hluta starfsins er því mikilvæg. Miðstöð um sjúklingafræðslu á Landspítala er ætlað að gegna forystu- og samræmingarhlutverki í þróun, framleiðslu og miðlun fræðsluefnis gagnvart bæði sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðisstarfsfólki. Við væntum mikils af þessu verkefni, enda valdefling sjúklinga eitt mikilvægasta verkefni heilbrigðisþjónustu á 21. öld.

Fræðsla á vef Landspítala
Miðstöð sjúklingafræðslu á Landspítala (myndskeið)

V.
Að endingu langar mig til að vekja athygli ykkar á því að dr. Helga Sif Friðjónsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur og deildarstjóri hjá Landspítala, var meðal þeirra fjórtán Íslendinga sem forseti Íslands sæmdi heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á nýársdag. Helga Sif hlaut riddarakross nánar tiltekið fyrir brautryðjandastörf á vettvangi skaðaminnkunar fyrir fíkniefnaneytendur og aðra jaðarsetta hópa. Helga Sif hefur sérfræðingsleyfi í geðhjúkrun með áherslu á fíknisjúkdóma og hefur frá árinu 2009 verið faglegur bakhjarl Frú Ragnheiðar, skaðaminnkunarverkefnis Rauða Kross höfuðborgarsvæðisins, í sjálfboðavinnu. Helga Sif var hjúkrunardeildarstjóri fíknigeðdeildar geðsviðs frá 2011 til 2016 og hefur nú verið deildarstjóri göngudeildar geðþjónustu Landspítala um tæplega fjögurra ára skeið. Þessi nýjasta fálkaorðuhafi er stofnuninni stórkostlegur fengur og við gætum ekki verið stoltari.

Góða helgi!
Páll Matthíasson

Heilsa

Útgáfa starfsleyfis Víkurlax ehf. Grýtubakkahrepp

Published

on

Mynd: Loftmyndir ehf.

01. mars.2021 | 12:15

Útgáfa starfsleyfis Víkurlax ehf. Grýtubakkahrepp

Umhverfisstofnun tók þann 25. febrúar 2021 ákvörðun um útgáfu á starfsleyfi fyrir Víkurlax ehf. vegna 20 tonna landeldis að Ystu-Vík í Grýtubakkahrepp.

Umhverfisstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif vegna eldisins felist aðallega í næringarefnum sem skila sér í viðtakann sem er Eyjafjörður. Að mati stofnunarinnar eru dregið úr neikvæðum áhrifum með mótvægisaðgerðum rekstaraðila s.s. hreinsun frárennslis með settjörn. Einnig eru ákvæði í starfsleyfinu sem kveða á endurskoðun á hreinsun ef mælingar sýna að settjarnir eru ekki að virka sem skildi.

Umhverfisstofnun auglýsti tillögu að starfsleyfi, sbr. 8. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, til eldis með hámarks lífmassa á hverjum tíma allt að 20 tonnum, á tímabilinu 16. júní til og með 16. júlí 2020. Auglýsingin var birt á vefsíðu Umhverfisstofnunar þann 16. júní ásamt gögnum sem lágu til grundvallar tillögunni. Heimilt var að gera athugasemdir við tillöguna á sama tímabili. Tilkynning um opinbera auglýsingu var send rekstraraðila, til sveitarfélagsins Grýtubakkahrepps, til heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra b.t. heilbrigðisnefndar og á aðra hagsmunaaðila sama dag og hún var birt á vefsíðu Umhverfisstofnunar.

Tengd skjöl
Ákvörðun um útgáfu
Starfsleyfi Víkurlax ehf

Continue Reading

Heilsa

Ofurhetjurnar Atlas og Avion afhentu Barnaspítala Hringsins hálfa milljón króna.

Published

on

Ofurhetjurnar Atlas og Avion mættu á Barnaspítala Hringsins 25. febrúar 2021 með ávísun á hálfa milljón króna sem starfsmenn þar tóku við og þökkuðu fyrir

Dagur Lárusson og Úlfar Konráð Svansson eru mennirnir á bakvið grímurnar en þeir gáfu út bókina Landverðirnir: Atlas og Avion ásamt Fannari Gilbertssyni núna fyrir jól og var markmið þeirra félaga að láta hagnaðinn af bókinni renna beint til Barnaspítala Hringsins.

,,Við viljum hvetja fólk til þess að gera öðrum gott því það er það besta sem við gerum. En til þess að hvetja fólk til þess þá verðum við að gera það sjálfir og um það snýst þetta Landvarðaverkefni okkar,” sagði Dagur en þeir stefna á að tvöfalda upphæðina til Barnaspítalans með útgáfu á næstu bók sem kemur út í haust.

,,Við erum bara að rétt að byrja. Við viljum búa til verkefni sem við getum vonandi einn daginn unnið við og alltaf gefið hluta af okkar hagnaði til Barnaspítalans, það væri algjör draumur, en við byrjum allaveganna á því að gefa út næstu Landvarðabók um hana Íru og við viljum tvöfalda þessa upphæð útfrá sölu á þeirri bók,” bætti Dagur við.

Hægt er að fylgjast með ofurhetjunum á Instagram, Facebook og Tiktok undir heitinu landverdirofficial.

Continue Reading

Heilsa

Eitt ár síðan fyrsti sjúklingurinn með COVID-19 fór í einangrun á Landspítala

Published

on

Eitt er ár er liðið síðan fyrsta tilfelli COVID-19 kórónaveiru greinist á Íslandi og hættustig almannavarna var virkjað af þeim sökum. Hlekkurinn vísar á frétt sem var skrifuð um þetta á vef Landspítala 28. febrúar 2020. Áður höfðu þrjár fréttir verið skrifaðar á vefinn um farsóttina sem enginn vissi þá að yrði eins skæð og varð. Á þessu ári hefur síðan verið skrifaður fjöldi frétta og tilkynna á vefinn og á aðra miðla Landspítala, innri og ytri, og ógrynni hvers kyns upplýsingaefnis verið sett saman og birt af hálfu starfsmanna spítalans.

Í byrjun faraldursins voru opnaðar upplýsingasíður um COVID-19 bæði á innri og ytri vef sem nýttar hafa verið til að halda utan um alls kyns frétta- og fræðsluefni vegna heimsfaraldursins. Bæði í fyrstu bylgju COVID-19 og þeirri þriðju hefur einnig verið haldið saman með myndrænum hætti talnaupplýsingum um COVID-19 og Landspítala. Hér fyrir neðan eru hlekkir á ýmsar COVID-19 síður á vef Landspítala:

Upplýsingasíða um COVID-19

Fréttir um COVID-19 frá 21. janúar 2020 til 28. febrúar 2021

COVID-19 – tölulegar upplýsingar frá 7. mars til 15. maí 2020

COVID-19 á Landspítala – tölulegar upplýsingar um þriðju bylgju

Fréttir og tilkynningar frá viðbragðsstjórn og farsóttanefnd

Efni um COVID-19 í gæðahandbók Landspítala

Saman í gegnum kófið: Hugað að andlegri líðan

Stöndum með Landspítala

Continue Reading

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin