Heilsa

Forstjórapistill: Nýtt göngudeildahús, Rannís-vísindastyrkir og Miðstöð sjúklingafræðslu

Kæra samstarfsfólk!

I.
Í dag urðu þau gleðilegu og stórmerku tímamót að Landspítali tók á ný við 3.400 fermetra húsnæði að Eiríksgötu 5. Húsið nefnist „Eiríksstaðir“ en elstu menn muna eftir húsinu undir heitinu „Templarahöllin“. Eiríksstaðir munu hýsa fjölbreytta klíníska starfsemi á vegum Landspítala og efla þjónustu spítalans með margvíslegum hætti. Ráðgert er að komur í húsið verði, þegar það er komið í fulla virkni, tæplega 300 á dag og um 60 þúsund á ári. Þessir nýju Eiríksstaðir, er hýstu áður skrifstofur Landspítala sem fluttu snemma á síðasta ári í Skaftahlíð 24, munu meðal annars hýsa göngudeildarþjónustu fyrir gigtarsjúkdóma, innkirtlasjúkdóma, erfðaráðgjöf, augnsjúkdóma, skimun og greiningu krabbameins og sérstaka brjóstamiðstöð. Á Eiríksstöðum mun gefast kærkomið tækifæri til að þróa samvinnu milli sérgreina og faghópa. Þar stendur sömuleiðis til að efla til muna fjarheilbrigðisþjónustu, sem er hluti af framtíðarsýn í heilbrigðisþjónustu á 21. öld. Sérstaka athygli má jafnframt vekja á að á Eiríksstöðum verður heildstæð göngudeildarþjónusta við konur með krabbamein í brjósti, allt frá skimun til eftirlits eftir meðferð, en skurðaðgerðir og geislameðferð verða áfram á öðrum stað í Landspítalaþorpinu við Hringbraut. Göngudeildarhúsið Eiríksstaðir er ómissandi hluti í hinum svonefnda húsnæðiskapli Landspítala, sem snýst um endurnýjun húsnæðis og nýbyggingar spítalans svo að hann megi standa undir nafni sem þjóðarsjúkrahús og starfa við aðstæður sem sambornar eru sjúklingum og starfsfólki í hátæknivæddum samtímanum með ríkar kröfur til gæða, öryggis og þjónustustigs.

II.
Talandi um framþróun heilbrigðisvísinda, þá vakti það sérstaka athygli mína við úthlutun Rannís-styrkja til nýrra rannsóknaverkefna fyrir árið 2021 að vísindafólk Landspítala hlaut þar háa styrki til framþróunar sinna verkefna og rannsókna. Þar má meðal annars nefna Hans Tómas Björnsson sem rannsakar kerfisbundinn útslátt utangenaþátta til að skilja hvernig truflun á utangenaerfðum veldur sjúkdómum, Viðar Örn Eðvarðsson og Runólf Pálsson sem rannsaka meinmyndun nýrnaskaða og einstaklingsmiðaða meðferð, Magnús Gottfreðsson sem rannsakar bætta greiningu samfélagslungnabólgu sem krefst innlagnar á sjúkrahús og Þórir Einarsson Long sem rannsakar einstofna mótefnahækkun og nýrnasjúkdóma. Hið frjóa vísindafólk Landspítala er ómissandi hluti af starfsemi okkar sem háskólasjúkrahúss og virkilega gaman að sjá þessa deiglu vísinda og rannsókna vaxa og dafna með öflugum stuðningi hins opinbera.

III.
Rétt er að minna á það að stöðumat spítalans, kl. 11:15 daglega, er mikilvægur hlekkur í öryggismenningu spítalans. Á farsóttartímum hefur stöðumatið flust yfir á Workplace en skort hefur á gagnvirkni á þeim miðli. Því er ætlunin að færa stöðumat á Teams í næstu viku. Það er von okkar að sá miðill henti stöðumatinu betur og ég vil hvetja fólk að taka þátt í stöðumati spítalans, þessum lykilþætti í að ná yfirsýn yfir stöðuna og helstu öryggisþætti á spítalanum á degi hverjum.

IV.
Stofnuð hefur verið Miðstöð sjúklingafræðslu á Landspítala og stýrinefnd sett á laggirnar henni til stuðnings og stefnumótunar. Fræðsla til sjúklinga á Landspítala og aðstandenda og þátttaka þeirra í meðferð verður æ mikilvægari. Kemur þar margt til, meðal annars fjölgun langvinnra sjúkdóma, styttri legutími aukin áhersla á fjarheilbrigðisþjónustu og önnur breyting á heilbrigðisþjónustu sem leggur aukna ábyrgð á sjúklinga að sinna meðferð sem áður var á höndum heilbrigðisstarfsfólks. Ofgnótt upplýsinga er aðgengileg á Netinu sem sjúklingar þurfa aðstoð við að velja og tileinka sér og síðast en ekki síst er það réttur sjúklinga að fá fræðslu svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir er tengjast heilsu sinni. Flestallar heilbrigðisstéttir sinna fræðslu til sjúklinga og aðstandenda í einhverjum mæli og hæfni þeirra til að sinna þessum hluta starfsins er því mikilvæg. Miðstöð um sjúklingafræðslu á Landspítala er ætlað að gegna forystu- og samræmingarhlutverki í þróun, framleiðslu og miðlun fræðsluefnis gagnvart bæði sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðisstarfsfólki. Við væntum mikils af þessu verkefni, enda valdefling sjúklinga eitt mikilvægasta verkefni heilbrigðisþjónustu á 21. öld.

Fræðsla á vef Landspítala
Miðstöð sjúklingafræðslu á Landspítala (myndskeið)

V.
Að endingu langar mig til að vekja athygli ykkar á því að dr. Helga Sif Friðjónsdóttir, geðhjúkrunarfræðingur og deildarstjóri hjá Landspítala, var meðal þeirra fjórtán Íslendinga sem forseti Íslands sæmdi heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á nýársdag. Helga Sif hlaut riddarakross nánar tiltekið fyrir brautryðjandastörf á vettvangi skaðaminnkunar fyrir fíkniefnaneytendur og aðra jaðarsetta hópa. Helga Sif hefur sérfræðingsleyfi í geðhjúkrun með áherslu á fíknisjúkdóma og hefur frá árinu 2009 verið faglegur bakhjarl Frú Ragnheiðar, skaðaminnkunarverkefnis Rauða Kross höfuðborgarsvæðisins, í sjálfboðavinnu. Helga Sif var hjúkrunardeildarstjóri fíknigeðdeildar geðsviðs frá 2011 til 2016 og hefur nú verið deildarstjóri göngudeildar geðþjónustu Landspítala um tæplega fjögurra ára skeið. Þessi nýjasta fálkaorðuhafi er stofnuninni stórkostlegur fengur og við gætum ekki verið stoltari.

Góða helgi!
Páll Matthíasson

Heilsa

Málþing um sérfræðiþekkingu í hjúkrun til framtíðar verður 17. mars

„Þróun sérfræðiþekkingar í hjúkrun til framtíðar“ er yfirskrift málþings hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands og Landspítala sem haldið verður miðvikudaginn 17. mars 2021, kl. 13:00 til 15:15, í stofu 103-C í Eirbergi, Eiríksgötu 34 í Reykjavík.

Sérfræðingum í hjúkrun á Íslandi hefur fjölgað hratt á síðustu áratugum, einkum á Landspítala. Heilbrigðisáætlun til 2030, bygging nýs Landspítala og breytt samsetning íslensku þjóðarinnar gefa tilefni til að ígrunda nýjar þarfir fyrir þekkingu og færni sérfræðinga í hjúkrun.

Málþingið er öllum opið og þátttakendum að kostnaðarlausu. Því verður streymt en allir þurfa að skrá sig.  Ef sóttvarnarreglur breytast verður einvörðungu streymi. 
Þetta málþing átti upphaflega að vera í mars 2020 en var frestað til hausts vegna Covid-19. Þá var ástandið engu betra og því var beðið með málþingið þar til nú.

Skráning hér  

Fundarstjóri: Herdís Sveinsdóttir, deildarforseti hjúkrunarfræðideildar HÍ.

Dagskrá

13:00-13:10 Opnun málþings

13:10-13:25 Sérfræðiþjónusta hjúkrunarfræðinga á Landspítala – horft til framtíðar – Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala og prófessor við hjúkrunarfræðideild HÍ.

13:25-13:40 Hvers vegna sérfræðingar í hjúkrun á Íslandi? – Gísli Kort Kristófersson, dósent við Háskólann á Akureyri og formaður Deildar sérfræðinga í hjúkrun

13:40-14:00 Hressing

14:00-14:20 Sérfræðiþekking í hjúkrun – Helga Jónsdóttir, prófessor við hjúkrunarfræðideild HÍ 

14:20-14:40 Einkenni og árangur sérfræðistarfa í hjúkrun – Sigríður Zoëga, dósent við hjúkrunarfræðideild HÍ og sérfræðingur í hjúkrun á Landspítala

14:40-15:15 Umræður

Halda áfram að lesa

Heilsa

Sigurður Einarsson ráðinn deildarstjóri fasteignaþjónustu

Sigurður Einarsson hefur verið ráðinn deildarstjóri fasteignaþjónustu Landspítala og hóf hann störf þann 1. febrúar 2021. Með ráðningu Sigurðar munu viðhaldsdeild og fasteignadeild sameinast í eina deild sem ber heitið fasteignaþjónusta.

Sigurður er með menntun á sviði tæknifræði (BS frá Tækniskóla Íslands) og verkfræði (MS frá Tækniháskólanum í Kaupmannahöfn). Sigurður hefur um tuttugu ára reynslu af byggingar- og verktakaiðnaðinum á Íslandi og síðastliðinn áratug einnig í Noregi. Hann hefur starfað sem fulltrúi verkkaupa og verktaka á öllum stigum stórra og smárra framkvæmda við hönnunarstjórnun, verkefnastjórnun, samningagerð, byggingarstjórnun, eftirlit o.fl.

Sigurður hefur starfað hjá ýmsum fyrirtækjum svo sem Ístaki, Siglingastofnun, Hönnun, Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars, Rambøll, og WSP Norge. Hann hefur því víðtæka þekkingu og stjórnunarreynslu úr byggingargeiranum hérlendis og erlendis til að nýta í þeirri þróun og uppbyggingu sem framundan er í fasteignaþjónustu á Landspítala á næstu árum.

Halda áfram að lesa

Heilsa

Forstjórapistill: Jarðskjálftar, annríkið á bráðamóttökunni og Bráðadagurinn í beinni útsendingu

Kæra samstarfsfólk!

Jarðhræringar síðustu daga hafa ekki farið fram hjá neinum. Á Landspítalanum fundum við rækilega fyrir jarðskjálftum fyrsta daginn í þessari hrinu en skemmdir urðu blessunarlega minni háttar. Segja má að þar hafi byggingar og kerfin okkar staðist álagspróf. Viðbragðsstjórn spítalans kom saman og yfirfór helstu viðbragðsáætlanir og mikilvægt er að allir starfsmenn séu áfram vakandi fyrir hættum, sérstaklega í umhverfi sjúklinganna. Við fylgjumst áfram náið með framvindu mála enda atburðirnir enn í fullum gangi.

Enn erum við í þeirri stöðu á spítalanum að mikið álag er hjá okkur og er birtingarmynd þess almenningi einna helst sýnilegt í annríki bráðamóttöku. Þar er mjög mikið að gera en það sama gildir um legudeildir spítalans þar sem mikið er um yfirlagnir. Ástæðan fyrir þessu er sem fyrr einkum sú að einstaklingar sem lokið hafa meðferð komast ekki frá okkur þar sem þjónustu við þá skortir utan spítalans. Svo háttar nú um tæplega hundrað einstaklinga hjá okkur en af þeim eru um helmingur í biðrýmum en aðrir á legudeildum spítalans. Þetta hefur auðvitað áhrif á starfsemi spítalans en mikilvægast er þó að þessir einstaklingar fái viðeigandi þjónustu. Er stöðugt unnið að því af hálfu heilbrigðisyfirvalda og heilbrigðisstofnana að laga kerfið og þjónustuna að breyttum þörfum. Okkar markmið er að veita öllum eins góða þjónustu og mögulegt er en þetta eru sannarlega krefjandi aðstæður fyrir sjúklinga og starfsfólk.

Bráðadagurinn er í dag! Þetta er mikill hátíðisdagur hjá okkur á spítalanum en auðvitað sér í lagi hjá kempunum okkar í bráðaþjónustunni. Nú ber þó aldeilis vel í veiði fyrir alla áhugasama því að þessi árlega metnaðarfulla dagskrá verður nú öllum opin í beinni útsendingu á Facebook-síðu Landspítala kl. 13-17. Þema ráðstefnunnar er samskipti og samvinna og verða kynntar spennandi rannsóknir og verkefni sem unnin hafa verið í tengslum við bráðaþjónustu í landinu. Þetta er sannkölluð uppskeruhátíð og verða flutt bæði vísindaleg ávörp og innlegg af öðrum toga og eru framsögumenn bæði innlendir og erlendir. Þetta er auðvitað hluti af símenntun starfsfólks og ánægjulegt að sem flestir geti tekið þátt í þessari rafrænu ráðstefnu. Þess má geta að ráðstefnan verður aðgengileg í upptöku á samfélagsmiðlum spítalans að útsendingu lokinni.

Góða helgi!

Páll Matthíasson

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin