Innlent

Heildarstefna í úrgangsmálum komin út

Ný heildarstefna umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálumÍ átt að hringrásarhagkerfi var gefin út í dag. Stefnan styður við myndun hringrásarhagkerfis á Íslandi og er lykilaðgerð í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá úrgangi. Stefnunni er ætlað að stuðla að minni sóun verðmæta og því að gera Ísland að endurvinnslusamfélagi þar sem urðun verðmæta heyrir sögunni til.

Heildarstefnan sem gefin var út í dag skiptist í tvo meginhluta, stefnu um úrgangsforvarnir, sem ber heitið Saman gegn sóun, og stefnu um meðhöndlun úrgangs. Stefnan um úrgangsforvarnir, sem kom út árið 2016 og gildir til 2027 miðar að því að koma í veg fyrir myndun úrgangs. Það er að hlutir og efni verði að úrgangi og er það til að mynda gert með aukinni nýtni, nægjusemi og minni sóun.

Hinn hluti heildarstefnunnar; stefna um meðhöndlun úrgangs, er nýr og kemur í stað Landsáætlunar um meðhöndlun úrgangs 2013-2024. Hann gegnir veigamiklu hlutverki við innleiðingu hringrásarhagkerfis hérlendis og hefur þrjú meginmarkmið; að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs, að stuðla að sjálfbærri auðlindanýtingu og að úrgangur sé meðhöndlaður á þann hátt að hann skapi ekki hættu fyrir menn eða dýr eða valdi skaða í umhverfinu.

Í apríl á þessu ári mælti Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir frumvarpi á Alþingi um breytingar á lögum um úrgangsmál. Verði það að lögum nú á vorþingi verða 12 af 27 aðgerðum í stefnu um meðhöndlun úrgangs þá þegar lögfestar. Með þeirri endurbættu löggjöf verður skylda að flokka heimilsúrgang bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum. Þá verða merkingar samræmdar alls staðar á landinu og bann sett við að urða flokkaðan úrgang. Þá verður ábyrgð framleiðenda og innflytjenda vara aukin þegar kemur að meðhöndlun úrgangs. Lagabreytingarnar stuðla að uppfyllingu markmiða Íslands í úrgangsmálum.

„Hringrásarhagkerfið er framtíðin og þessi stefna er lykilaðgerð í innleiðingu þess,“ segir Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra. „Verði frumvarp um hringrásarhagkerfið síðan að lögum á Alþingi á næstu dögum munum við loksins horfa fram á að flokkun heimilisúrgangs verði skylda, flokkun verði samræmd um allt land og það verði ekki lengur leyfilegt að urða þann úrgang sem þegar hefur verið flokkaður. Auk þess verður tekin upp sanngjarnari gjaldtaka þar sem þú borgar minna ef þú flokkar meira og hendir minna. Innleiðing þessarar stefnu er því nauðsynlegt og tímabært skref í átt að sjálfbærari auðlindanýtingu og minni losun gróðurhúsalofttegunda.“

Við undirbúning stefnunnar Í átt að hringrásarhagkerfi á undanförnum tveimur árum hefur verið haft samráð við fjölmarga aðila. Má þar nefna Umhverfisstofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga, en sveitarfélög eru lykilaðilar við framkvæmd úrgangsmála á landsvísu.

„Sveitarstjórnir gegna lykilhlutverki í stjórnsýslu úrgangsmála.  Því fögnum við því að hér sé komin skýr, raunhæf og heildstæð stefna í úrgangsmálum.  Stefna sem unnin er í góðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Við treystum á gott samstarf til framtíðar svo innleiðing stefnunnar verði farsæl í þessum viðamikla málaflokki,“ segir Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Til að fylgja eftir útgáfu stefnunnar mun ráðherra skipa stýrihóp ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífs, frjálsra félagasamtaka og annarra mögulegra haghafa. Hópnum verður m.a. falið að fylgja eftir framkvæmd stefnunnar og beita sér fyrir því að aðgerðum miði áfram.

Í átt að hringrásarhagkerfi

Innlent

Fitch Ratings staðfestir A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs með neikvæðum horfum

Fitch Ratings birti í dag mat á lánshæfi ríkissjóðs. Langtímaeinkunnir eru óbreyttar og standa í A. Horfur eru neikvæðar.

Í fréttatilkynningu Fitch segir að A lánshæfiseinkunn ríkissjóðs endurspegli m.a. mjög háa landsframleiðslu á mann, góða stjórnarhætti, hátt þróunarstig og góða umgjörð viðskiptalífsins sem eru sambærilegri við lönd með „AAA“ og „AA“ lánshæfiseinkunn. Smæð hagkerfisins og takmörkuð fjölbreytni útflutnings sem eykur áhættu gagnvart ytri áföllum hamla lánshæfiseinkunninni.

Neikvæðar horfur endurspegla óvissu um þróun opinberra fjármála í kjölfar heimsfaraldursins, sem hefur leitt til verulega hærra skuldahlutfalls hins opinbera en fyrir faraldurinn og hættu á að það hækki enn frekar til meðallangs tíma. Þrátt fyrir að óvissa ríki um þróun ríkisfjármála eftir kosningar telur Fitch að breiður pólitískur stuðningur um að snúa við þróun í opinberum fjármálum og mikil skuldalækkun hins opinbera á árunum 2011-18, styðji við trúverðugleika ríkisfjármála til lengri tíma litið.

Aukið traust á því að skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu taki að lækka á ný þegar heimsfaraldurinn tekur að hjaðna og viðvarandi efnahagsbati sem byggist t.d. á því að útflutningsgreinar, sér í lagi ferðaþjónusta, hafi reynst standa af sér áfallið, gætu leitt til hærri lánshæfiseinkunnar.

Vísbendingar um að efnahags- og ríkisfjármálastefnu muni ekki takast að stöðva hækkun í skuldahlutfalli hins opinbera yfir tíma, veikari hagvaxtarhorfur eða verulegt áfall, til dæmis vegna hægari bata í ferðaþjónustu en búist var við, viðvarandi leiðréttingar á fasteignamarkaði og verulegra skaðlegra áhrifa á bankageirann, gætu leitt til lægri lánshæfiseinkunnar.

Halda áfram að lesa

Innlent

Ávarp á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um orkumál

Mr. Secretary General, excellencies, ladies, and gentlemen,

As a Global Champion of this High-level Dialogue, I am incredibly honoured to participate in today´s event.

We all recognize that bold action is needed to driving progress on SDG7 and ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.

It is simply unacceptable that close to 760 million people still lack access to electricity and that a third of the world relies on harmful, polluting fuels for cooking.

Our decision to take on a role as a Global Champion was therefore not a difficult one.

In Iceland we also know from our own experience how access to sustinable energy can transform societies and economies.

Indeed, it cannot be overstated that progress on SDG7 is key to drive achievement of all the other SDGs.

We have therefore taken our role as Global Champion seriously, both in our advocacy efforts and in our own Energy Compact.

And today, based on Iceland´s clear vision of a sustainably energy future, I am pleased to share with you some of the highlights of our national energy compact.

Domestically, Iceland aims to:

  • Become independent from use of fossil fuels at the latest by 2050 and carbon neutral by 2040. Renewable energy in transport will be at least 40% by 2030.
  • Take measures to improve energy efficiency and minimize energy waste.
  • Meet all energy needs of the country in a secure manner for the near and distant future.

    Internationally, Iceland aims to:

  • Increase climate-related financing, focusing on the transition to sustainable energy.

  • Support countries in increasing the share of renewable energy and in transitioning to the circular economy through direct multiple use of energy, including for food production.

  • Help advance gender equality in the just transition to sustainable energy, including through technical training.

Iceland also proudly joins the Gender Equality Energy Compact, as well as the 24/7 Carbon-free Energy Compact, and we also hope to see a Geothermal Energy Compact.

Mr. Secretary General,

The world is at a critical juncture.

We should look at today´s High-Level Dialogue on Energy as the beginning of a new chapter – a chapter which will be remembered as the start of renewed global efforts to drive the sustainable energy agenda.

Let me assure you, that Iceland will play its part.

Thank you.

Ávarpið var flutt á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um orkumál 24. september 2021

Halda áfram að lesa

Innlent

Heilbrigðistæknilausnir til að efla þjónustu í heimahúsi

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn