Innlent

Helstu verkefni lögreglunnar á Suðurlandi í vikunni 15.02 -21.02.21

22 Febrúar 2021 10:20

34 ökumenn voru kærðir fyrir að aka of hratt í umdæminu í liðinni viku.   Af þeim voru 4 sem mældir voru á vegarkafla um þjóðgarðinn á Þingvöllum þar sem leyfður hámarkshraði er 50 km/klst. 4 voru kærðir fyrir hraðakstur á vegaköflum þar sem umferðarhraði hafði verið lækkaður vegna vegavinnu.   12 þessara 34 voru á ferð við Kirkjubæjarklaustur og Vík 6 í Rangárvallasýslu og 2 austur við Höfn.

Þrír ökumenn voru kærðir fyrir meinta ölvun við akstur í umdæminu í liðinni viku. Einn þeirra varð fyrir því óhappi að aka bifreið sinni á umferðarljós á gatnamótum Engjavegar og Tryggvagötu á Selfossi síðdegis þann 18. febrúar s.l. Sá var fluttur með sjúkrabifreið á heilsugæslu til skoðunar en gisti síðan fangageymslur lögreglu þar til hann var bær til skýrslugjafar.

Einn ökumaður sem stöðvaður var á Laugarvatni reyndist, við athugun, undir áhrifum fíkniefna.   Hann fluttur til töku blóðsýnis og frjáls ferða sinna að því loknu.

Slökkvilið var kallað á vettvang við Sunnulækjarskóla um hádegisbil þann 19. febrúar en þar var eldur í pappírsgámi. Um minniháttar bruna var að ræða og tjón talið lítið. Líkur eru á að kveikt hafi verið í gámnum og ljóst að af slíku getur stafað umtalsverð hætta.

Höfð voru afskipti af 4 drengjum fæddum 2005 og 2006 vegna aksturs þeirra á og við reiðvegi í Rangárþingi ytra þann 19. febrúar. Rætt við foreldra þeirra auk þess sem málið verður sent barnavernd til afgreiðslu.

Einn ökumaður var kærður fyrir að nota ekki viðeigandi verndarbúnað fyrir barn í bíl sínum og annar fyrir að nota farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur bifreiðar sinnar.

Að undanförnu hefur lögregla haft afskipti af flutningi á heyrúllum á kerrum og vögnum. Borið hefur á því að slíkur farmur væri ekki nægjanlega festur og ljóst er að rúllurnar verða ansi dýrar þegar sekt fyrir að binda þær ekki á kerruna bætist við kaupverðið.

Nú er kominn sá tími að búast má við þungatakmörkunum á vegum.   Frost er í jörðu en með hækkandi sól hlánar ofanfrá og þar með er nauðsynlegt að bregðast við til að verja vegina sem við öll viljum hafa í lagi.   Tveir ökumenn voru kærðir þegar vagnlestir þeirra reyndust við vigtun, yfir mörkum leyfðar ásþyngdar á stöðvunarstað.   Ökumenn eru hvattir til að fylgjast vel með stöðunni og haga skipulagi lestunar eftir gildandi þungatakmörkunum hverju sinni.

Aurskriða féll niður undir tún á bænum Dynjanda skammt austan við Höfn í Hornafirði þann 15. febrúar.   Tjón á raflínu þar sem staurastæða brotnaði en ekki hætta af skriðunni að öðru leiti.

Björgunarsveitir og Landhelgisgæsla fóru til aðstoðar slösuðum vélsleðamanni við Tjaldafell þann 20. febrúar. Ferðafélagar viðkomandi höfðu komið honum í skjól í skála í Karlaríki og hlúð að honum þar.   Þyrla flutti síðan á slysadeild.

Aur-/grjótskriða við Dynjanda austan Hafnar

Innlent

Ávarp á fundi norrænna og afrískra ráðherra um græna atvinnuuppbyggingu

SPRING MEETINGS 2021 EVENT:

BUILDING BACK BETTER AND GREENER – SUPPORTING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH JOB CREATION

I would like to start by expressing my gratitude to my colleagues from Denmark and Sweden and the World Resources Institute for organizing this interesting event. It is important that we continue to engage with our African partners, the Multilateral Development Banks, and UN Institutions regarding how we ensure sustainable and inclusive growth, post-Covid.

We have an opportunity to focus on creating green jobs when rebuilding our economies and thereby support green and blue growth and address climate change. Green, resilient, and inclusive recovery will not be successful without a strong private sector, the protection and creation of jobs and by increasing innovative efforts to mobilize private capital. Focus on small and medium sized enterprises is of key importance, as these are often the largest source of employment in low-income countries.

We appreciate the swift response of international organizations and would like to underline the key role of the MBDs in response and recovery efforts. On that note we welcome the WBG paper on GRID and its emphasis on job creation and private sector solutions. In line with the joint Nordic approach to Building Back better and Greener we recently took on a role as a Global Champion for the UN High-Level Dialogue on Energy to be held in September.

We will champion the theme of Enabling SDGs through Inclusive, Just Energy Transition, which is key to achieving the objectives of many, if not most of the SDGs. This theme will focus on maximizing the positive impacts of an inclusive and just energy transitions on the achievement of the SDGs, including on gender equality, job creation, youth empowerment, agriculture, and food systems.

Investing in sustainable energy provides an opportunity to create green jobs for and to empower women and youth, the groups that are in many aspects most impacted by the pandemic. We have long championed gender equality in the transition to sustainable energy production and energy use. This is particularly important in the context of the pandemic where economic fallout has had a negative effect on gender equality, which must be addressed.

Let me also mention the role of sustainable energy in sustainable food systems, both “green” and “blue”. We have a long history of utilizing sustainable energy in food production, processing, and value addition in fisheries and agriculture which has greatly increased GDP and created more valuable jobs. Job creation in the sustainable blue economy is of particular importance for small island developing states and coastal low-income countries. The MDBs will have a crucial role in realizing this agenda and ensuring its success.

I am optimistic that by being innovative in our approach and engaging with the private sector we can succeed in Building Back Better and greener.

Thank you for your attention.

Ávarpið var flutt á fjarfundi norrænna og afrískra ráðherra 16. apríl 2021

Halda áfram að lesa

Innlent

EuroCommerce skorar á evrópsk stjórnvöld

EuroCommerce, samtök smásölu- og heildverslunar í Evrópu, í samvinnu við UNI Europe, sem eru samtök launafólks í Evrópu, hafa sent frá sér fréttatilkynningu þar sem skorað er á evrópsk stjórnvöld að styðja við verslunarfyrirtækin með því að efla stafræna hæfni fyrirtækja og starfsfólks í verslunum. Skilaboðin bæði til Evrópusambandsins og ríkisstjórna í álfunni eru skýr:

Við höfum staðið vaktina í heimsfaraldri, nú er komið að ykkur að styðja verslunargeirann í stafrænni hæfni og umbreytingu.

Þetta er í fullkomnu samræmi við hvatningu SVÞ og VR til stjórnvalda um að styðja við íslensk fyrirtæki og starfsfólk þeirra í þessari stóru umbreytingu. Eins og kunnugt er hafa þessi tvö samtök, ásamt Háskólanum í Reykjavík, leitað eftir stuðningi stjórnvalda við að koma á klasasamstarfi um eflingu stafrænnar hæfni. Er það von þeirra sem að verkefninu standa að í framhaldinu komist á sem víðtækast og öflugast samstarf um eflingu stafrænnar hæfni í atvinnulífi og á vinnumarkaði almennt.

Í fréttatilkynningu EurocCommerce, sem lesa má í heild sinni hér, er m.a. haft eftir framkvæmdastjóra EuroCommerce, Christian Verschueren:

„Verslun snýst um fólk, þjónustu við fólk. Allir sem vinna í verslun hafa unnið hörðum höndum til að tryggja að neytendur hafi áreiðanlegt aðgengi að nauðsynjavörum nú í COVID-19 faraldrinum. Margir smásalar sem ekki selja matvöru hafa orðið fyrir miklum neikvæðum áhrifum af endurteknum og löngum lokunum í mörgum löndum. Faraldurinn hefur hraðað stafrænni umbreytingu og netsölu gríðarlega. Evrópusambandið og stjórnvöld í ríkjum Evrópu þurfa nú að hjálpa fyrirtækjunum okkar, sérstaklega litlum og meðalstórum fyrirtækjum, að byggja upp þá færni sem starfsfólki þeirra er nauðsynleg til að nýta sem best þessi stafrænu tól.”

Hér er um gríðarlegt hagsmunamál að ræða, eins og allir vita. Langflest fyrirtæki í verslun í Evrópu eru annað hvort lítil eða meðalstór og veita um 28 milljónum manna vinnu. Það skiptir því sköpum fyrir framtíð þessarar atvinnugreinar hvernig henni tekst að aðlaga sig að þeim stafrænu umbreytingum sem eru þegar skollnar á allt í kring um okkur. Stjórnvöld, hvar sem er í Evrópu, geta ekki setið hjá á þess að koma að þessari vegferð með atvinnulífinu. Þessi skilaboð geta ekki verið skýrari.

Halda áfram að lesa

Innlent

Mælt fyrir heildarlögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til nýrra heildarlaga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Með frumvarpinu er lögð til sameining á löggjöf um umhverfismat framkvæmda og löggjöf um umhverfismat áætlana.

Sameining löggjafarinnar felur í sér aukinn skýrleika og betri yfirsýn, þar sem megininntak umhverfismats framkvæmda og áætlana er það sama. Verði frumvarpið að lögum verður málsmeðferð vegna umhverfismats framkvæmda líkari því sem þekkist í nágrannaríkjum Íslands.

Frumvarpið var unnið af starfshópi umhverfis- og auðlindaráðherra sem í áttu sæti, auk formanns, fulltrúar frá frjálsum félagasamtökum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, samgöngu– og sveitarstjórnarráðuneytinu, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og Skipulagsstofnun, en við vinnslu frumvarpsins var mikil áhersla lögð á víðtækt samráð við almenning og aðra hagsmunaaðila.

Verkefni starfshópsins var heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum með það að markmiði að auka skilvirkni í ákvarðanatöku og tryggja sem best aðkomu almennings og annarra hagsmunaaðila að ferlinu þannig að hún samræmist sem best ákvæðum Árósasamningsins.

Í frumvarpinu er að finna ýmis nýmæli í málsmeðferð umhverfismats. Meðal annars valkvætt forsamráð framkvæmdaaðila og stjórnvalda um ferli framkvæmdar. Þá er gert ráð fyrir notkun rafrænnar gáttar fyrir umhverfismat, skipulagsmál og leyfisveitingar. Reglur um málskot eru enn fremur einfaldaðar og heildarferli umhverfismats stytt frá núgildandi lögum m.a. með því að fallið er frá kröfu um frummatsskýrslu. Er þetta í samræmi við löggjöf nágrannaþjóða.

Lagðir eru til endurskoðaðir framkvæmdaflokkar með skýrleika í huga til að draga úr vafatilfellum um það hvaða framkvæmdir falli undir lögin. Samhliða er framkvæmdaflokkunum fækkað úr þrem í tvo þar sem fallið er frá notkun C-flokks framkvæmda þ.e. að framkvæmdir séu tilkynningarskyldar óháð stærð og staðsetningu. Framkvæmdaaðili eða leyfisveitandi getur einnig óskað álits Skipulagsstofnunar á því hvort endurskoða þurfi umhverfismat framkvæmdar að hluta eða í heild óháð þeim tíma sem liðinn er frá gerð álitsins. Þá er í frumvarpinu lagt til að skilyrði í áliti Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif framkvæmdar verði bindandi gagnvart leyfisveitanda og er það í samræmi við tilskipun ESB um umhverfismat framkvæmda. 

Frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin