Innlent

Ísland styður fyrstu drög nýrrar stefnu Sþ um líffræðilega fjölbreytni

Ísland styður fyrstu drög að nýrri stefnu samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biological Diversity, CBD) til ársins 2030. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, greindi frá þessu í ávarpi sínu á sérstökum ráðherrafundi sem nú fer fram í Kunming í Kína í tengslum við fund aðildarríkja samningsins.

Ráðherra tók þátt í fundinum með rafrænum hætti, en þetta er fyrri hluti 15. aðildarríkjafundar CBD samningsins. Seinni hluti fundarins, þar sem m.a. á að samþykkja nýja stefnu um verndun líffræðilegrar fjölbreytni til ársins 2030, verður haldinn næsta vor.

Mikill samhljómur var meðal ráðherra á fundinum um að setja skýra og markvissa stefnu fyrir samninginn með áherslu á að hægja á og stöðva eyðingu líffræðilegrar fjölbreytni og aðgerðum til þess að endurheimta löskuð vistkerfi. Lögð var áhersla á metnaðarfulla stefnu, til að koma líffræðilegri fjölbreytni á braut endurheimtar, mælanlegum markmiðum og viðmiðunum um árangur sem byggi á vísindalegri nálgun og vöktun.

Guðmundur Ingi sagði Ísland styðja fyrstu drög stefnunnar. Hér á landi sé unnið að nýrri stefnu og aðgerðaáætlun um vernd líffræðilegrar fjölbreytni og íslensk stjórnvöld stefni á að þeirri vinnu verði lokið fyrir fundinn næsta vor.

Markmið Samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni eru þrjú: að vernda líffræðilega fjölbreytni, stuðla að sjálfbærri nýtingu hennar og tryggja ráðstöfunarrétt ríkja yfir erfðaefni sínu og skiptingu hagnaðar af nýtingu þess.

Guðmundur Ingi sagði Ísland vera nálægt því að ná uppsettu markmiði draganna um 30% þekju verndaðra svæða á landi, en eigi mun lengra í land hvað hafið varðar.

Þá hafi íslensk stjórnvöld tekið svonefndri Bonn-áskorun og þar með staðfest markmið fyrir Ísland um að meira en þrefalda þekju birkiskóga á landinu. Árið 2030 eigi því að vaxa birkiskógar á 5% landsins, í stað 1,5% nú. Sagði ráðherra áherslu vera á vernd og endurheimt vistkerfa, aukna vöktun og rannsóknir á áhrifum landnotkunar á koldíoxíð í jarðvegi, sem og framfylgni viðmiða um sjálfbæra landnotkun.

Í lok ráðherrafundarins flutti ráðherra lokaávarp fyrir hönd svæðisbundins hóps s.k. JUSCANZ ríkja þar sem kínverskum stjórnvöldum var þakkað fyrir að halda fundinn og ítrekað að vinnan fram undan við mótun nýrrar stefnu samningsins væri mikilvæg fyrir næstu kynslóðir og að tryggja þurfi nægan stuðning við framkvæmd hennar.

 

Innlent

Umræðuferli hjá ESMA er hafið varðandi bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2

15. október 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

ESMA hefur sett af stað umræðuferli um tillögur að endurbótum á skýrsluskilum í tengslum við bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2. Tillögurnar eiga að miða að því að tryggja árangursríka og samræmda reglusetningu og eftirlit ásamt því að efla fjárfestavernd.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda athugasemdir fyrir 23. desember 2021, sjá nánar á vef ESMA.

Halda áfram að lesa

Innlent

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

15 Október 2021 15:49

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

//English below//

//Polski poniżej//

Búist er við úrkomu á Austfjörðum aðfaranótt mánudags og fram á miðvikudagsmorgun. Aukin ákefð er í spánni uppúr hádegi á mánudegi og helst hún fram á hádegi á þriðjudag í hvassri austan eða norðaustan átt. Uppsöfnuð úrkoma gæti orðið 100-120 mm. Af þessum sökum gæti komið til rýmingar í húsum undir Botnabrún á Seyðisfirði einkum í nágrenni við stóra skriðusárið. Ekki er orðið ljóst hversu viðamikil sú rýming yrði og verður tekin ákvörðum um framhaldið um miðjan dag næstkomandi sunnudag. Fólk er vinsamlegast beðið um að fylgjast með veðurspá og fréttatilkynningum á sunnudaginn.

Enn er mikilvægt að sýna aðgæslu vegna umferðar á göngustígum meðfram Búðará og annars staðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum. 

Þá er minnt á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

//English//

Precipitation is expected on the eve of Monday in Seyðisfjörður

Precipitation is expected in the East Fjords on the eve of Monday and until Wednesday morning. There is increased intensity in the forecast from noon on Monday, and it will remain until noon on Tuesday with sharp easterly or north-easterly winds. Cumulative precipitation could be 100-120 mm. Therefore, there could be evacuations in houses under Botnabrún in Seyðisfjörður, especially in the vicinity of the big landslide wound. It has not become clear how extensive that evacuation would be, and a decision will be made about the next steps mid-day next Sunday. People are kindly asked to monitor the weather forecast and press releases on Sunday.

It is still important to show caution due to traffic on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow. 

Also, remember The Red Cross helpline at 1717.

//Polski//

Spodziewane opady deszczu w poniedziałek w nocy w Seyðisfjörður

Opady spodziewane są na Fiordach Wschodnich od poniedziałku nocy do środy rano. Prognoza przewiduje w poniedziałek od godzin południowych wiatr o kierunku  wschodnim lub północno-wschodnim przybierającym  na sile do wtorku do południa. Skumulowane opady mogą wynosić 100-120 mm. W związku z tym może dojść do ewakuacji w domach pod Botnabrún w Seyðisfjörður, zwłaszcza w okolicach osuwiska z zeszłego roku  Nie jest jasne, jak rozległa będzie ta ewakuacja, a decyzje o jej kontynuacji zostaną podjęte w połowie przyszłej niedzieli. Uprzejmie prosimy o śledzenie prognozy pogody i komunikatów prasowych w niedzielę.

Należy zachować ostrożność pod względem przemieszczania się  wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje kierują drogą osuwiska.

Przypominamy również o infolinii Czerwonego Krzyża 1717.

▪ Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego znajduje się pasek  powiadomień, gdzie  można uzyskać dostęp do informacji na temat monitoringu oraz nie tylko.

Halda áfram að lesa

Innlent

Ársskýrsla Neytendastofu komin út

15.10.2021

Ársskýrsla Neytendastofu fyrir árið 2020 er komin út.

Í ársskýrslunni er farið yfir lykiltölur og helstu stjórnsýsluverkefni hvers sviðs stofnunarinnar. Þá er gerð grein fyrir nokkrum af öðrum verkefnum sem stofnunin sinnti á árinu, svo sem setningu reglna og umsagna um lagafrumvörp.
Í formála forstjóra eru raktar þær breytingar sem gerðar voru á starfsemi stofnunarinnar árið 2020 með nýjum forstjóra og tilfærslu verkefna frá Neytendastofu.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin