Hagstofan

Launakostnaður 2016

Hagstofan

Landaður afli í mars var 104 þúsund tonn

Heildarafli í mars 2021 var tæplega 104 þúsund tonn sem er 11% meiri afli en í mars 2020. Botnfiskafli var rúmlega 55 þúsund tonn samanborið við 53 þúsund tonn í mars í fyrra. Af botnfisktegundum veiddust 33 þúsund tonn af þorski. Uppsjávarafli í mars var að mestu loðna, 45 þúsund tonn, en engin loðna veiddist árið 2020. Kolmunaafli dróst hinsvegar verulega saman, var 1.700 tonn samanborið við 38 þúsund tonn í mars 2020.

Á 12 mánaða tímabili, frá apríl 2020 til mars 2021, var heildaraflinn rúmlega ein milljón tonn sem er 9% meira magn en var landað á sama 12 mánaða tímabili ári áður. Þar af var uppsjávarafli 572 þúsund tonn, botnfiskafli 476 þúsund tonn og flatfiskafli rúm 25 þúsund tonn.

Afli í mars 2021 metinn á föstu verðlagi bendir til 8,7% verðmætaaukningar miðað við mars 2020.

Fiskafli
  Mars Apríl-mars
2020 2021 % 2019-2020 2020-2021 %
Fiskafli á föstu verði
Vísitala 95,3 103,6 8,7
Fiskafli í tonnum
Heildarafli 93.287 103.999 11 990.017 1.079.046 9
Botnfiskafli 53.408 55.371 4 469.159 476.259 2
Þorskur 32.897 33.022 0 269.348 282.861 5
Ýsa 5.237 5.734 10 52.240 56.226 8
Ufsi 6.010 8.199 36 61.857 53.544 -13
Karfi 5.955 5.064 -15 54.181 52.271 -4
Annar botnfiskafli 3.310 3.353 1 31.532 31.357 -1
Flatfiskafli 1.330 1.977 49 20.320 25.530 26
Uppsjávarafli 38.387 46.293 21 490.966 572.086 17
Síld 0 0 0 138.084 134.273 -3
Loðna 0 44.593 100 0 70.726 0
Kolmunni 38.387 1.700 -96 224.796 215.552 -4
Makríll 0 0 0 128.085 151.534 18
Annar uppsjávarfiskur 0 0 0 1 1 -11
Skel-og krabbadýraafli 161 358 122 9.570 5.160 -46
Annar afli 0 0 0 3 10 215

Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.

Talnaefni

Halda áfram að lesa

Hagstofan

Konur 34,1% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50 launþega eða fleiri

Rúmur fjórðungur stjórnarmanna fyrirtækja, sem greiða laun og skráð eru í hlutafélagaskrá, voru konur í lok árs 2020 eða 26,5%. Í stjórnum fyrirtækja þar sem fjöldi launamanna árið 2020 var að jafnaði færri en 50 var hlutfallið 26,2% en 34,1% í stjórnum fyrirtækja með 50 launamenn eða fleiri. Til samanburðar var hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja með 50 launþega eða fleiri 15,4% árið 2008 og 9,5% árið 1999.

Árið 2010 voru sett lög þar sem kveðið var á um að þegar stjórnarmenn eru þrír í félagi þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skuli hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skuli hlutfall hvors kyns ekki vera lægra en 40%. Þessi lög taka til almennra og opinberra hlutafélaga, einkahlutafélaga og samvinnu- og sameignarfélaga. Í tilfelli einkahlutafélaga er jafnframt tiltekið að hvort kyn skuli eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórnarmenn eru tveir. Þessi lög tóku gildi í september árið 2013.

Hagstofa Íslands birtir nú í fyrsta skipti tölfræði þar sem kyn stjórnarmanna er greint eftir rekstrarformi og stærð stjórnar. Ef litið er á félög með 50 launamenn eða fleiri árið 2020 var hlutfall kvenna um 40% í stjórnum þar sem stjórnarmenn voru fjórir eða fleiri, bæði fyrir almenn hlutafélög og einkahlutafélög. Í stjórnum með þrjá stjórnarmenn var hlutfallið 30,5% fyrir almenn hlutafélög og 28,1% fyrir einkahlutafélög og í einkahlutafélögum með tvo stjórnarmenn var hlutfall kvenna í stjórn 22,8%.

Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja fór hækkandi frá 2008 fram til ársins 2014 en hefur haldist nokkuð óbreytt síðan þá. Almennt má merkja að hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja hækkar með bæði stærð stjórna og félaga (talið í fjölda launamanna) og er hærra í almennum hlutafélögum en í einkahlutafélögum.

Hlutfall kvenna í stjórnum félaga 2008-2020
  <50 launamenn >=50 launamenn
Fjöldi stjórnarmanna Rekstrarform 2008 2012 2016 2020 2008 2012 2016 2020
2 Einkahlutafélög 28.5 30.7 31.9 33.4 7.1 15.5 19.1 22.8
3 Almenn hlutafélög 19.9 23.8 25.4 28.5 15.8 24.1 31.3 35.0
3 Einkahlutafélög 24.1 24.4 25.1 25.8 12.5 17.6 28.2 28.1
4 eða fleiri Almenn hlutafélög 15.1 24.6 29.0 29.9 16.4 24.9 39.6 39.9
4 eða fleiri Einkahlutafélög 24.8 25.2 27.4 26.1 18.9 30.3 36.1 40.4

Fyrir félög sem hafa 50 eða fleiri launamenn að jafnaði er nú einnig birt greining á fjölda félaga eftir því hvort kynjahlutföll stjórna þeirra uppfylla áðurnefnda löggjöf sem tók gildi árið 2013.

Ef litið er á fyrirtæki sem hafa 50 launamenn eða fleiri hefur þeim félögum sem hafa blandað hlutfall kynja í stjórn farið jafnt og þétt fjölgandi á síðustu 12 árum. Árið 2008 var hlutfall þeirra félaga sem höfðu að minnsta kosti einn stjórnarmann af hvoru kyni (fyrir tveggja og þriggja manna stjórnir) eða höfðu hlutfall kvenna á meðal stjórnarmanna á bilinu 40%-60% (fyrir stjórnir með fjóra eða fleiri stjórnarmenn) á bilinu 14% (einkahlutafélög með tveggja manna stjórnir) til 39% (almenn hlutafélög með þriggja manna stjórnir). Á liðnu ári var sama hlutfall á bilinu 74% (einkahlutafélög með þrjá stjórnarmenn) til 88% (almenn hlutafélög með þrjá stjórnarmenn), mismunandi eftir rekstrarformi og stærð stjórnar. Einkahlutafélög með tveggja manna stjórnir skera sig þó úr þar sem hlutfall þeirra einkahlutafélaga sem eru með stjórnarmann af sitt hvoru kyni var einungis 37%.

Hlutfall kvenna í stöðu framkvæmdastjóra hækkar lítillega á milli ára (23,4%) sem fylgir eftir hægfara aukningu allt frá 1999. Hlutfall kvenna í stöðu stjórnarformanna var 24,3% í lok árs 2020.

Tölur um fjölda stjórnarmanna, stjórnarformanna og framkvæmdastjóra eru birtar eftir kyni og aldri, atvinnugrein og stærð fyrirtækis, og tölur um stjórnarmenn eru auk þess birtar eftir rekstrarformi og stærð stjórnar. Frá síðustu birtingu hafa bæst við ítarlegri gögn um virkni fyrirtækja árin 2018 og 2019 og hafa fyrri tölur verið uppfærðar með tilliti til þess.

Talnaefni

Halda áfram að lesa

Hagstofan

Launagreiðendum fækkaði um 2,7% í janúar

Flýtileið yfir á efnissvæði