Innlent

Niðurstöður vinnustofu um rétta geðheilbrigðisþjónustu á réttum stað

Heilbrigðisráðherra fól forstjóra Landspítala síðastliðið vor að halda vinnustofu um þjónustuferla undir formerkjunum „rétt geðheilbrigðisþjónusta á réttum stað“ með fulltrúum notenda og fulltrúum allra þjónustuveitenda geðheilbrigðisþjónustu í landinu. Markmiðið var að móta tillögur um bætt þjónustuferli sem mætir þörfum notenda og fjölskyldna þeirra. Meðfylgjandi er skýrsla með niðurstöðum vinnustofunnar og tillögum til ráðherra. Niðurstöðurnar verða nýttar inn í stefnumótun um framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til ársins 2030.

Tæplega 100 manns sátu vinnustofuna. Úr hópi fagfólks voru 56 þátttakendur sem veita þjónustu á fyrsta, öðru og þriðja stigi geðheilbrigðisþjónustu, 26 sem starfa við þjónustu á vegum sveitarfélaga, félagasamtökum, grasrótarsamtökum og annarri þjónustu og 12 einstaklingar komu úr hópi notenda geðheilbrigðisþjónustu.

Hluta tímans sem vinnustofan hafði til ráðstöfunar var varið í að greina núverandi stöðu geðheilbrigðisþjónustu samkvæmt mati þátttakenda. Að því búnu hófst vinna við að draga upp mynd af þjónustuferlinu eins og þátttakendur myndu vilja sjá það til framtíðar og móta tillögur til úrbóta. Tillögurnar byggjast á þjónustuferli sem tekur mið af skilgreiningum á fyrsta, annars og þriðja stigs geðheilbrigðisþjónustu og samspili þar á milli.

Tillögurnar lúta í fyrsta lagi að verkefnum sem þátttakendur í vinnustofunni telja forsendu þess að innleiða það þjónustuferli sem lagt er til í meðfylgjandi skýrslu. Aðrar tillögur snúast um tiltekin markmið eða ákveðin svið og eru flokkaðar á eftirfarandi hátt:

  • Leiðir til að stytta biðtíma.
  • Forvarnir.
  • Bætt þjónusta með innleiðingu málastjóra á fyrsta stigi geðheilbrigðisþjónustu.
  • Samráð við notendur til valdeflingar.
  • Samskipti og upplýsingamiðlun til notenda.
  • Skilgreining verklags um hvenær oghvernig notendur skuli færast á milli þjónustustiga.
  • Skilgreining verklags um flæði upplýsinga milli kerfa og þjónustueininga, tillögur um samskipti fagfólks til að auka samfellu í þjónustu, einfalda þjónustuleiðir og bæta samvinnu.

Liður í stefnumótun um framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum

Verið er að leggja lokahönd á mótun stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Þar er tekið mið af markmiðum heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og lýðheilsustefnu til sama tíma. Árið 2020 stóð heilbrigðisráðherra fyrir fjölmennu geðheilbrigðisþingi um framtíðarsýn í þessum málaflokki og í tengslum við það voru haldnar vinnustofur þar sem fram fór mikil vinna sem liður í stefnumótuninni. Skýrsla byggð á niðurstöðum geðheilbrigðisþingsins var birt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda og lauk umsagnarferlinu 18. ágúst síðastliðinn. Afrakstur meðfylgjandi skýrslu frá vinnustofunni um rétta geðheilbrigðisþjónustu á réttum stað verður jafnframt nýtt við þá stefnumótun í geðheilbrigðismálum til ársins 2030 sem nú fer að ljúka.

Í meðfylgjandi skýrslu má lesa nánar um framkvæmd vinnustofunnar, mat þátttakenda á núverandi þjónustu og tillögur til úrbóta í samræmi við framtíðarsýn um þjónustuferli geðheilbrigðisþjónustu sem birt er á myndrænan hátt í skýrslunni.

(Ljósmyndir: Þorkell/Landspítali) 

Innlent

María Rún kjörin til setu í GREVIO

María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur hjá Ríkislögreglustjóra og aðjúnkt við Háskólann á Akureyri, hefur fyrst Íslendinga verið kjörin til setu í GREVIO, eftirlitsnefnd Evrópuráðsins með Istanbúl-samningnum um aðgerðir gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Nefndin er skipuð 15 sjálfstæðum og óvilhöllum sérfræðingum frá 34 aðildarríkjum samningsins. 

María Rún tekur þar sæti sérfræðings Tyrkja eftir að Tyrkland sagði sig frá Istanbúl-samningnum fyrr á þessu ári, en alls voru tíu framboð fyrir aðeins eitt sæti. Niðurstaðan er mikilvæg fyrir Ísland sem tekur við formennsku í Evrópuráðinu í nóvember 2022. 

GREVIO hefur meðal annars það hlutverk að sækja heim aðildarríki Istanbúl-samningsins, vinna greiningar og skýrslur um framkvæmd samningsins í hverju landi og koma með tillögur að úrbótum varðandi stefnu, löggjöf og aðgerðir til þess að sporna gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Vinna nefndarinnar hefur síðustu misseri meðal annars snúið að því að ræða og leggja til aðgerðir gegn stafrænu ofbeldi sem er vaxandi vandamál í Evrópu og í heiminum öllum.

Menntun og bakgrunnur Maríu Rúnar á sviði stafræns ofbeldis og reynsla hennar við innleiðingu nýrrar löggjafar um kynferðislega friðhelgi, mun því vera mikilvægt framlag til starfs GREVIO á næstu misserum og er í samræmi við áherslur Íslands um frekari aðgerðir gegn ofbeldi gagnvart konum. 

„Ég hef sjálf séð jákvæð áhrif Istanbúl-samningsins á þróun umræðu og aðgerða gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi á Íslandi og víðar,“ sagði María eftir kjörið. „Það er því mikill heiður að hljóta stuðning ríkja Evrópuráðsins til að halda áfram því mikilvæga starfi sem fram fer innan GREVIO í þeim tilgangi að vinna gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi í álfunni. Er það ekki síst ánægjulegt að geta byggt á þeirri mikilvægu vinnu sem unnin hefur verið hér á landi til að koma í veg fyrir stafrænt ofbeldi og að geta deilt þeirri reynslu með öðrum aðildarríkjum samningsins.“

Halda áfram að lesa

Innlent

Styrkir til hjálparsamtaka í aðdraganda jóla

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun að veita samtals fimm milljónum króna af ráðstöfunarfé sínu til tíu hjálparsamtaka sem starfa hér á landi. Sú venja hefur skapast á undanförnum árum að ríkisstjórnin styrki slík samtök í aðdraganda jóla.

Um er að ræða Fjölskylduhjálp Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Hjálpræðisherinn á Íslandi, Mæðrastyrksnefnd Akureyrar, Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, Mæðrastyrksnefnd Vesturlands, Rauða krossinn á Íslandi og Samhjálp.

Halda áfram að lesa

Innlent

COVID-19: Óbreyttar sóttvarnaráðstafanir næstu tvær vikur

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að framlengja óbreytta gildandi reglugerð um samkomutakmarkanir. Almennar fjöldatakmarkanir verða því áfram 50 manns en með möguleika á hraðprófsviðburðum, áfram gilda 1 metra nálægðarmörk, reglur um grímunotkun o.s.frv. Þessi ákvörðun er í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis sem telur nauðsynlegt að viðhalda óbreyttum takmörkunum í ljósi óvissu um þróun faraldursins, ekki síst vegna tilkomu Ómíkron-afbrigðis kórónaveirunnar.

Heilbrigðisráðherra segist sammála sóttvarnalækni um að ekki sé tímabært að slaka á sóttvarnaráðstöfunum í ljósi þessarar óvissu. Grannt sé fylgst með þróun faraldursins hérlendis og erlendis og nánari upplýsinga beðið um eiginleika Ómíkron afbrigðisins og hvort eða hve mikil ógn stafar af því. „Við bindum miklar vonir við að hægt sé að slaka á takmörkunum fyrr ef gögn um Ómíkron benda til þess að það sé óhætt. Þangað til þurfum við að verja heilbrigðiskerfið og tryggja fólki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Við sjáum að nágrannaþjóðir okkar, ekki síst Danir og Norðmenn eiga í vök að verjast þar sem smitum fjölgar nú hratt. Hér er faraldurinn hins vegar á hægri niðurleið sem bendir til þess að herðing á sóttvarnareglum sem tóku gildi 13. nóvember síðastliðinn hafi skilað árangri.” segir ráðherra.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin