Innlent

Ný skýrsla OECD um íslenskt efnahagslíf: Ísland réttir úr kútnum eftir mikinn samdrátt í kjölfar heimsfaraldursins.

Íslenskt efnahagsumhverfi varð fyrir miklu áfalli í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar en reiknað er með viðsnúningi með kröftugum vexti útflutnings einkum ferðaþjónustu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um Ísland, sem birt var í dag. Skýrslur af þessu tagi eru gefnar út á tveggja ára fresti. Alvaro S Pereira, forstöðumaður skrifstofu efnahagsmála aðildarlanda OECD, kynnti helstu niðurstöður skýrslunnar á blaðamannafundi ásamt Bjarna Benediktssyni, fjármála- og efnahagsráðherra. Að þessu sinni var auk venjubundinnar umfjöllunar um íslensk efnahagsmál sérstaklega fjallað um stuðning hins opinbera við nýsköpun og aðgerðir í loftlagsmálum.

Í megindráttum telur OECD að vel hafi gengið í baráttunni við faraldurinn og viðsnúningur sé fram undan í efnahagslífinu. Hagkerfið hafi sýnt viðnámsþrótt með öflugri einkaneyslu og vexti í öðrum útflutningi en ferðaþjónustu á tímum heimsfaraldurs. Peninga- og fjármálastefna hafi stutt vel við hagkerfið og rétt sé að viðhalda þeim stuðningi enn um sinn, en auka þurfi aðhaldið um leið og aðstæður leyfa með það að markmiði að stöðva skuldasöfnun líkt og stefnt er að í gildandi fjármálaáætlun.

Samantekt á áherslum og tilmælum OECD í skýrslunni

Stuðningur við efnahagsbatann eftir þörfum 

 • Laust taumhald peningastefnu en vera þó tilbúin að auka aðhald ef langtíma verðbólguvæntingar hækka.
 • Stjórnvöld haldi vöku sinni varðandi viðnámsþrótt fjármálakerfisins og heilbrigði.
 • Innleiða þær breytingar sem hvatt var til í samkeppnisskýrslu OECD um ferðaþjónustu og byggingariðnaðinn. 
 • Auðvelda aðgengi að störfum með því að fækka leyfisskyldum störfum.
 • Draga úr misvægi í hæfni vinnuafls og eftirspurn eftir þekkingu með því að hvetja fólk til náms í greinum þar sem framboð vinnuafls hefur verið takmarkað.
 • Styrkja starfsnám með því að tryggja aðgengi að starfsþjálfun og auðvelda aðgengi fólks með starfsnám á framhaldsskólastigi að háskólum.
 • Styrkja tengsl náms á háskólastigi og vinnumarkaðar með því að tengja hluta fjármögnunar háskólanáms við þarfir vinnumarkaðarins.

Nýsköpun er lykillinn að hagvexti

 • Laga skattastyrkjakerfið betur að minni nýsköpunarfyrirtækjum. Kerfið sem hefur verið innleitt virðist gagnast stærri og rótgrónari fyrirtækjum betur. Minni fyrirtæki ná ekki að auka nýsköpun í takt við umfangið í stuðningi til þeirra.
 • Beina opinberum sjóðum sem sitja á áhættufjármagni í auknum mæli í samstarf við einkasjóði með meiri getu til að styðja við sprota og nýsköpunarfyrirtæki.
 • Auka framboð starfsnáms á háskólastigi og stuðla að auknu framboði frumkvöðlaáætlana.
 • Stuðla að samstarfi rannsóknarstofnana og atvinnulífsins og stuðla að þekkingarmiðlun ekki síst til sprota og smærri fyrirtækja.

Aðgerðir gegn loftslagsbreytingum

 • Þróa samræmda umgjörð um loftlagsaðgerðir með skýrri forgangsröðun og aðgerðaáætlun og draga úr vægi tæknilegra ráðstafana.
 • Framkvæma kostnaðar- og ábatagreiningu fyrir loftlagsaðgerðir
 • Leggja kolefnisskatta eða aðra loftlagsskatta á allar greinar út frá losun þ.á.m. jarðhita, sorphirðu og landbúnað. Taka þarf þó tillit til samspils skattlagningar og viðskiptakerfis Evrópusambandsins.
 • Auka fjárfestingu í lágkolefna samgönguinnviðum, orkuskiptum og stafrænum innviðum.

Innlent

Umræðuferli hjá ESMA er hafið varðandi bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2

15. október 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

ESMA hefur sett af stað umræðuferli um tillögur að endurbótum á skýrsluskilum í tengslum við bestu framkvæmd á grundvelli MiFID 2. Tillögurnar eiga að miða að því að tryggja árangursríka og samræmda reglusetningu og eftirlit ásamt því að efla fjárfestavernd.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda athugasemdir fyrir 23. desember 2021, sjá nánar á vef ESMA.

Halda áfram að lesa

Innlent

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

15 Október 2021 15:49

Búist við úrkomu aðfaranótt mánudags á Seyðisfirði

//English below//

//Polski poniżej//

Búist er við úrkomu á Austfjörðum aðfaranótt mánudags og fram á miðvikudagsmorgun. Aukin ákefð er í spánni uppúr hádegi á mánudegi og helst hún fram á hádegi á þriðjudag í hvassri austan eða norðaustan átt. Uppsöfnuð úrkoma gæti orðið 100-120 mm. Af þessum sökum gæti komið til rýmingar í húsum undir Botnabrún á Seyðisfirði einkum í nágrenni við stóra skriðusárið. Ekki er orðið ljóst hversu viðamikil sú rýming yrði og verður tekin ákvörðum um framhaldið um miðjan dag næstkomandi sunnudag. Fólk er vinsamlegast beðið um að fylgjast með veðurspá og fréttatilkynningum á sunnudaginn.

Enn er mikilvægt að sýna aðgæslu vegna umferðar á göngustígum meðfram Búðará og annars staðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum. 

Þá er minnt á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

//English//

Precipitation is expected on the eve of Monday in Seyðisfjörður

Precipitation is expected in the East Fjords on the eve of Monday and until Wednesday morning. There is increased intensity in the forecast from noon on Monday, and it will remain until noon on Tuesday with sharp easterly or north-easterly winds. Cumulative precipitation could be 100-120 mm. Therefore, there could be evacuations in houses under Botnabrún in Seyðisfjörður, especially in the vicinity of the big landslide wound. It has not become clear how extensive that evacuation would be, and a decision will be made about the next steps mid-day next Sunday. People are kindly asked to monitor the weather forecast and press releases on Sunday.

It is still important to show caution due to traffic on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow. 

Also, remember The Red Cross helpline at 1717.

//Polski//

Spodziewane opady deszczu w poniedziałek w nocy w Seyðisfjörður

Opady spodziewane są na Fiordach Wschodnich od poniedziałku nocy do środy rano. Prognoza przewiduje w poniedziałek od godzin południowych wiatr o kierunku  wschodnim lub północno-wschodnim przybierającym  na sile do wtorku do południa. Skumulowane opady mogą wynosić 100-120 mm. W związku z tym może dojść do ewakuacji w domach pod Botnabrún w Seyðisfjörður, zwłaszcza w okolicach osuwiska z zeszłego roku  Nie jest jasne, jak rozległa będzie ta ewakuacja, a decyzje o jej kontynuacji zostaną podjęte w połowie przyszłej niedzieli. Uprzejmie prosimy o śledzenie prognozy pogody i komunikatów prasowych w niedzielę.

Należy zachować ostrożność pod względem przemieszczania się  wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje kierują drogą osuwiska.

Przypominamy również o infolinii Czerwonego Krzyża 1717.

▪ Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego znajduje się pasek  powiadomień, gdzie  można uzyskać dostęp do informacji na temat monitoringu oraz nie tylko.

Halda áfram að lesa

Innlent

Ársskýrsla Neytendastofu komin út

15.10.2021

Ársskýrsla Neytendastofu fyrir árið 2020 er komin út.

Í ársskýrslunni er farið yfir lykiltölur og helstu stjórnsýsluverkefni hvers sviðs stofnunarinnar. Þá er gerð grein fyrir nokkrum af öðrum verkefnum sem stofnunin sinnti á árinu, svo sem setningu reglna og umsagna um lagafrumvörp.
Í formála forstjóra eru raktar þær breytingar sem gerðar voru á starfsemi stofnunarinnar árið 2020 með nýjum forstjóra og tilfærslu verkefna frá Neytendastofu.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin