Seðlabankinn

Nýtt millibankagreiðslukerfi Seðlabanka Íslands

logo-for-printing

27. október 2020

Bygging Seðlabanka Íslands

Reglur nr. 1030/2020 um millibankagreiðslukerfi Seðlabanka Íslands tóku gildi mánudaginn 26. október 2020, sama dag og kerfið var tekið í notkun, en gangsetning þess hófst þremur dögum fyrr, sbr. frétt Seðlabanka Íslands 19. október 2020. Kerfið er í eigu Seðlabankans og leysir af hólmi stórgreiðslukerfi bankans og jöfnunarkerfi Greiðsluveitunnar ehf. sem jafnframt er í eigu bankans. Stór hluti allra fjármálafærslna einstaklinga og fyrirtækja á milli innlánsstofnana í landinu fer um millibankagreiðslukerfi Seðlabankans, t.d. debetkortafærslur og almennar millifærslur á milli reikninga. Fyrri kerfi voru komin til ára sinna og endurnýjun þeirra var orðin tímabær. Markmiðið er sem fyrr að miðla greiðslum hér á landi á skjótan, öruggan og hagkvæman hátt.

Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019, skal bankinn stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslumiðlun í landinu og við útlönd. Um millibankagreiðslukerfið gilda lög nr. 90/1999 um öryggi fyrirmæla í greiðslukerfum og verðbréfauppgjörskerfum. Þátttakendur í kerfinu eru m.a., auk Seðlabankans, fjármálafyrirtæki hér á landi sem hafa hlotið starfsleyfi samkvæmt 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Reiknistofa bankanna er þjónustuaðili fyrir kerfið. Í kjölfar setningar reglna nr. 1030/2020 verða reglur nr. 703/2009 um stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands og reglur nr. 704/2009 um starfsemi jöfnunarkerfa felldar úr gildi.

Eins og fram kom í frétt Seðlabanka Íslands 19. október 2020 er hlutverk hins nýja millibankagreiðslukerfis tvíþætt. Annars vegar eru þar gerðar upp stórgreiðslur, þ.e. greiðslur sem eru 10 m.kr. eða hærri, í rauntíma á stórgreiðslureikningum fjármálafyrirtækja í Seðlabankanum. Hins vegar eru þar smágreiðslur, þ.e. greiðslur undir 10 m.kr. Jöfnunarfjárhæðir úr smágreiðsluviðskiptum eru svo gerðar upp á stórgreiðslureikningum tvisvar á sólarhring á virkum dögum.

Á síðasta ári var veltan í stórgreiðslukerfinu 17 þúsund milljarðar króna í um 118 þúsund greiðslufyrirmælum. Í jöfnunarkerfinu var veltan rúmlega fjögur þúsund milljarðar króna og færslufjöldinn ríflega 68 milljónir. Á þessu sést hversu mikilvægt millibankagreiðslukerfið er fyrir viðskipti hér á landi.

Þátttakendur í millibankagreiðslukerfinu lúta eftirliti skv. lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þeir verða að uppfylla kröfur um eiginfjárhlutfall og lausafjárhlutfall, vera með innra eftirlit til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, hafa yfir að ráða tryggu eftirlitskerfi, hafa lagt fram fullnægjandi uppgjörstryggingar í Seðlabanka Íslands og að ráða yfir viðbúnaðaráætlun til nota í áföllum.

Sjá hér reglur 1030/2020: Reglur um millibankagreiðslukerfi Seðlabanka Íslands, nr. 1030/2020.

Sjá hér frétt Seðlabanka Íslands 19. október 2020: Nýtt millibankagreiðslukerfi tekið í notkun í vikulokin.

Til baka

Halda áfram að lesa

Innlent

Grein um fullveldi og peningastefnu birt í nýjustu útgáfu Efnahagsmála

24. júní 2021

Ritið Efnahagsmál nr. 10 með greininni „Fullveldi og peningastefna“ eftir Arnór Sighvatsson hefur verið birt á vef Seðlabanka Íslands. Í greininni er fjallað um peningalegt fullveldi, hvernig hugmyndir um það hafa þróast í gegnum aldirnar og því verið beitt til tekjuöflunar, eflingar viðskipta eða hagstjórnar.

Þá er fjallað um takmörk peningalegs fullveldis, m.a. í ljósi óheftra fjármagnshreyfinga og alþjóðavæðingar viðskiptalífsins, hvernig þróun hagfræðikenninga hefur haft áhrif á skilning stjórnvalda og fræðimanna á hlutverki peningalegs fullveldis, togstreitu sem myndast getur á milli trúverðugleika peningastefnu og þarfar fyrir sveigjanleika í hagsstjórn, valið á milli leiða samtryggingar og sjálfstryggingar og samband fullveldis og athafnafrelsis einstaklinga og fyrirtækja.

Efnahagsmál nr. 10 með umfjöllun Arnórs Sighvatssonar um fullveldi og peningastefnu má nálgast hér: Efnahagsmál nr. 10 – Fullveldi og peningastefna.

Sjá hér nánari upplýsingar um útgefin rit Seðlabanka Íslands: Rit og skýrslur

Halda áfram að lesa

Innlent

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum nr. 06/2021

22. júní 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands birtir mánaðarlega tilkynningu um dráttarvexti og vexti af peningakröfum.

Grunnur dráttarvaxta hefur ekkert breyst frá síðustu vaxtatilkynningu Seðlabankans Íslands nr. 05/2021 dagsett 20. maí sl. Grunnur dráttarvaxta, þ.e. lán gegn veði í 7 daga, er því óbreyttur 1,75%.

Dráttarvextir verða því óbreyttir 8,75% fyrir tímabilið 1. – 31. júlí 2021.

Aðrir vextir sem Seðlabanki Íslands tilkynnir verða sem hér segir fyrir tímabilið 1. – 31. júlí 2021:

• Vextir óverðtryggðra útlána verða 3,45% – (voru 3,30%)
• Vextir verðtryggðra útlána verða 1,90%
• Vextir af skaðabótakröfum verða 2,30% – (voru 2,20%)

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum nr. 06/2021

Halda áfram að lesa

Innlent

Brot Íslandsbanka hf. á fjárfestingarheimildum vörsluaðila lífeyrissparnaðar

21. júní 2021

Bygging Seðlabanka Íslands

Í desember 2020 barst Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands tilkynning frá Íslandsbanka hf. um brot á heimildum fjárfestingarleiðar vegna séreignarsparnaðar. Í tilkynningunni kom fram að eign umræddrar fjárfestingarleiðar í verðbréfasjóði (UCITS) hafi farið yfir 20% lögmælt hámark af heildareignum fjárfestingarleiðarinnar, sbr. 3. mgr. 39. gr. b. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, á tímabilinu 1.-10. desember 2020.

Sjá nánar: Brot Íslandsbanka hf. á fjárfestingarheimildum vörsluaðila lífeyrissparnaðar

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin