Connect with us

Almannavarnir

Seyðisfjörður: Rýmingu ekki aflétt í bili – Hreinsun gengur vel

Published

on

//Polski poniżej//
//English below//

Samráðsfundur lögreglunnar á Austurlandi, almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, Veðurstofu Íslands og sveitarfélagsins Múlaþings var haldinn í dag. Fjallað var um stöðu rýminga, almannavarnastig, veðurspá næstu daga og fleira.

Unnið er að hreinsunarstarfi í Fossgötu og í Múla. Það starf gengur vel og unnið að því samhliða að mynda varnargarð fyrir ofanflóð við Fossgötu og dýpka farveg Búðarár. Vonir standa til að þeirri vinnu verði að mestu lokið innan fárra daga.

Vegna úrkomuspár fyrir laugardag var ákveðið að aflétta ekki rýmingu í Fossgötu að svo komnu. Það mun þó ráðast nokkuð af hversu vel veðurspá gengur eftir og vinna við gerð varnargarðs. Náttúrulegar varnir eru við Múla en engu að síður þykir rétt að aflétta ekki rýmingu þar heldur vegna úrkomuspár fyrir laugardag. Það verði þá gert samhliða afléttingu rýmingar í Fossgötu. Vonir standa til að hvorutveggja geti gerst á sunnudag eða mánudag.  

Þá var farið yfir mögulega afléttingu rýmingar utan við skriðu, við Stöðvarlæk.  Þar er enn unnið að mælingum vegna sprungna meðal annars sem myndast hafa á svæði er tengist stóru skriðunni er féll 18. desember síðastliðinn. Ekki er talið ráðlegt að aflétta rýmingum þar fyrr en frekari mælingar og greiningar hafa verið gerðar. Stefnt verður að ákvörðun um þau hús eins fljótt og auðið er.

Talsverðri úrkomu er sem fyrr segir spáð á laugardag. Vel er fylgst með stöðugleika í hlíðum vegna þess og verða upplýsingar sendar daglega á þessum vettvangi fram á laugardag, lengur ef þurfa þykir.


//English//

A consultation meeting of the Police in Austurland (East fjords), the Civil Protection Department of the National Commissioner of Police, Icelandic Meteorological Office, and the municipality of Múlaþing was held today. The status of evacuations, civil protection level, the weather forecast of the next few days and more were discussed.

Clearance work is being carried out in Fossgata and in Múli. The job is going well and at the same time work is carried out in making flood defences at Fossgata and deepening the channel of Búðarár river. It is hoped that this work will be completed for the most part within a few days.

Due to precipitation forecasts for Saturday, it was decided not to cancel evacuation in Fossgata for the time being.  However, it will depend somewhat on to what extent the weather forecast proves true. There are natural defences by Múli but, nevertheless, it is considered right not to cancel evacuation there either due to precipitation forecasts for Saturday. It will then be carried out in parallel to the cancellation of evacuation in Fossgata. It is hoped that both can happen on Sunday or Monday. 

Moreover, the possible cancellation of evacuation outside the landslide, by Stöðvará river, was reviewed. There, measurements are being carried out due to cracks that have formed among others in areas connected to the big avalanche that occurred on 18 December.  It is not considered advisable to cancel evacuations there until further measurements and analyses have been made.  A decision regarding those houses will be made as soon as possible. 

As mentioned before, a considerable precipitation is forecast on Saturday. Stability in the hills is closely monitored due to this and information will be sent daily in this forum until Saturday, longer if necessary.


//Polski//

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie konsultacyjne między policją we wschodniej Islandii, Departamentem Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji, Islandzkim Urzędem Meteorologicznym oraz gminą Múlaþing. Omówiono stan ewakuacji, status ochrony ludności, prognozę pogody na najbliższe dni i nie tylko. 

Na ulicy Fossgata i Múli trwają prace porządkowe. Prace przebiegają dobrze, a jednocześnie trwają prace nad utworzeniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy ulicy Fossgata i pogłębieniem koryta rzeki Búðará. Mamy nadzieję, że większość tych prac zostanie ukończona w ciągu kilku dni. 

Ze względu na prognozę pogody względem opadów, na sobotę zdecydowano nie odwoływać ewakuacji dla ulicy Fossgata. Będzie to jednak w pewnym stopniu zależało od tego, jak dobrze się sprawdzi prognoza pogody i jak będą przebiegać prace przy budowie zabezpieczeń. Przy Múli istnieją naturalne ochrony, ale mimo to uważa się, że nie należy odwoływać tam ewakuacji, ze względu na prognozę sobotnich opadów. Odwołanie ewakuacji nastąpi równolegle z odwołaniem dla ulicy Fossgata. Mamy nadzieję, że w niedzielę lub poniedziałek oba te miejsca będą mogły odwołać stan ewakuacyjny. 

Omówiono również możliwość odwołania ewakuacji poza osuwisko, przy Stöðvará. Pomiary są tam nadal prowadzone ze względu na pęknięcia, które powstały na obszarze związanym z dużym osuwiskiem, które miało miejsce 18 grudnia. Nie uważa się za wskazane odwoływanie tam ewakuacji do czasu wykonania dalszych pomiarów i analiz. Decyzja w sprawie tych domów zostanie podjęta tak szybko, jak to możliwe. 

W sobotę prognozowane są spore opady. W rezultacie stabilność na stokach jest ściśle monitorowana, a informacje będą przesyłane na tym forum codziennie do soboty, w razie potrzeby dłużej.

Síðast uppfært: 13. janúar 2021 klukkan 18:12

Almannavarnir

Jarðskjálftahrina á Reykjanesi: Hættustig almannavarna á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og í Árnessýslu

Published

on

//English below//
//Polski poniżej//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Suðurlandi.

 • Hættustig almannavarna í Árnessýslu vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesi
 • Hættustig almannavarna á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi
 • Upplýsingar um viðbrögð vegna jarðskjálfta

Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurlandi og Veðurstofu Íslands, hefur ákveðið að hækka almannavarnarstig í Árnessýslu á hættustig vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesi. Hættustigi almannavarna var lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi fyrr í morgun.

Sjá tilkynningu frá því í dag hér.

Ákvörðun er tekin þar sem óstöðuleikinn nær yfir stórt svæði en jarðskjálftarnir í morgun hafa verið á milli Kleifarvatns og Grindavíkurvegar. Engir skjálftar hafa fundist milli Kleifarvatns og Bláfjalla á þessu ári en í sögunni hafa þar orðið skjálftar 6,5 að stærð.

Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hefur eitthvað verið um skriðuföll á Reykjanesi vegna skjálftanna. Meðal annars féll talsvert af grjóti yfir gamla Suðurstandaveginn sem nú er aflagður. Einnig hafa tilkynningar borist af grjóthruni í Þorbirni við Grindavík, úr Keili, við Djúpavatnsleið og við Kleifarvatn.

Ef skjálftavirkni færist austar með stærri skjálfta stækkar áhrifasvæðið og nær þá u.þ.b. yfir Reykjanesskaga, norður í Hvalfjarðarsveit, umhverfis Þingvallavatn og austur að Þjórsá. Á því svæði eru mörg fjöll sem nýtt eru til útivistar, m.a. Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell og Keilir. Fólki er bent á að fara varlega í bröttum hlíðum og forðast svæði þar sem grjót eða snjór getur hrunið.

Almannavarnir hvetja fólk til þess að gera sér grein fyrir hættum sem stafa af hrinum sem þessum. Auk þess eru íbúar á þekktum jarðskjálftasvæðum beðnir um að kynna sér varnir og viðbúnað vegna jarðskjálfta.

 • Mikilvægt að halda ró sinni.
 • Húsgögn: Festið skápa, hillur og þunga muni í gólf eða vegg. Festið létta skrautmuni.
 • Lausir munir og skrautmunir: Stillið þungum munum ekki ofarlega í hillur eða á veggi án þess að festa þá tryggilega þannig að léttari munir færist ekki úr stað við jarðskjálfta.
 • Kynditæki og ofnar: Kynnið ykkur staðsetningu og lokun á vatnsinntaki og rafmagnstöflu. Leki getur valdið miklu tjóni ef ekki er lokað strax fyrir vatnið. Sama gildir um frágang á þvottavélum og uppþvottavélum.
 • Skápahurðir: Geymið þungan borðbúnað í neðri skápum / skúffum og setjið öryggislæsingar / barnalæsingar á skápahurðir til varnar að innihald þeirra falli út úr þeim.
 • Svefnstaðir: Fyrirbyggið að skápar, málverk, brothættir og þungir munir geti fallið á svefnstaði. Varist að hafa rúm við stóra glugga og hlaðna milliveggi.
 • Rúður: Tryggið að glerbrot fari ekki yfir svefnstaði og íverustaði fólks. Látið rúm ekki standa undir gluggum ef hætta er á jarðskjálftum.
 • Útvarp og tilkynningar: Hlustið á tilkynningar og fyrirmæli sem gefin eru í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.
 • Símar: Hafa ber í huga að farsímar duga skammt ef rafmagn dettur út í lengri tíma. Þá getur verið gott að eiga hleðslutæki til að hafa í bifreið eða hleðslubanka til að hlaða farsíma. Sendu SMS til þinna nánustu í stað þess að hringja (sérstaklega eftir stóran jarðskjálfta) til að minnka álag á símkerfi í hamförum.

Nánar er hægt að kynna sér varnir og viðbúnað að heimasíðu almannavarna, : https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/

Einnig er mikivægt að kynna sér viðbrögð við jarðskjálfta: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo

Almennt um hættur á þekktum jarðskjálftasvæðum þar sem fólk er beðið um að gæta varúðar:

 • Vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesskaga er fólki bent á að forðast brattar hlíðar þar sem grjóthrun getur orðið og hætta á skriðuföllum getur aukist. Skriður og grjóthrun geta átt sér stað eftir stóra jarðskjálfta, líklegast á svæðum með óstöðugar hlíðar, bratta klettaveggi og laust efni, t.d. í nágrenni Kleifarvatns, Esjuna, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell og fleiri þekkt útivistasvæði.
 • Skjálftar af stærð M5.5-6.5 geta átt sér stað á Reykjanesskaganum. Slíkir skjálftar geta valdið tjóni víða á áhrifasvæðinu.
 • Gas getur safnast fyrir í lægðum þegar það er logn eða hægur vindur.
 • Háir rekkar í vöruhúsum og/eða verslunum geta verið varasamir og hafa ber umferð fólks á slíku svæði í huga við jarðskjálfta.

  ————

English

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in Southern Iceland

 • Alert Phase in Árnessýsla due to the cluster of earthquakes in Reykjanes
 • The Civil Protection Crisis Level set to Alert Phase in the Reykjavík metropolitan area and Reykjanes
 • Earthquake response information

In consultation with the Commissioner of Police in Southern Iceland and the Icelandic Meteorological Office, the National Commissioner of Police has decided to raise the Civil Protection Crisis Level in Árnessýsla to Alert Phase due to the cluster of earthquakes in Reykjanes. Alert Phase was declared in the Reykjavík metropolitan area and Reykjanes earlier this morning.

Due to a large area showing seismic activity, the decision was made due to this morning’s earthquakes that originated between Kleifarvatn and Grindavíkurvegur. No earthquakes have been found between Kleifarvatn and Bláfjöll this year. However, historically speaking, this area has seen earthquakes of the magnitude of 6.5.

According to information from the Icelandic Meteorological Office, there have been some landslides in Reykjanes due to the earthquakes. Among other things, a considerable amount of rocks fell over the old Suðurstrandavegur, which is now closed. There have also been reports of falling rocks at Þorbjörn by Grindavík, from Keilir, by Djúpavatnsleið, and by Kleifarvatn.

Suppose seismic activity moves eastwards, with earthquakes of a larger magnitude, the area of influence expands and will, approximately, cover the Reykjanes peninsula, north to Hvalfjarðarsveit, around Þingvallavatn, and east to Þjórsá. That area contains many mountains that are used for outdoor activities, e.g., Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell, and Keilir. People are advised to be careful on steep slopes and avoid areas that could experience falling rocks or avalanches.

The Department of Civil Protection and Emergency Management encourages people to be aware of the risks due to these earthquake bursts. In addition, people residing in known earthquake areas are asked to familiarize themselves with earthquake protection and preparedness.

 • It is essential to keep calm.
 • Furniture: Fix cabinets, shelves, and heavy items to the floor or walls. Fix light ornamental items.
 • Loose items and ornaments: Do not place heavy objects on the top shelves or hang them up on walls without securing them properly in such a way that lighter items will not be shifted out of place during an earthquake.
 • Heaters and radiators: Familiarize yourself with the fuse board’s location and the water intake, and how to cut the water and current. Leaks can cause major damage if the water intake is not cut off immediately. The same applies to the securing of washing machines and dishwashers.
 • Cabinet doors: Store heavy tableware in the lower cabinet/drawer units, and place locks or child safety locks on cabinet doors to prevent the contents from spilling out during an earthquake.
 • Sleeping locations: Prevent cabinets, paintings, fragile, and heavy objects from hitting places where people sleep. Avoid positioning beds next to large windows or brick/stone walls.
 • Windows: Make sure that broken glass does not spread over areas where people sleep or rest. Do not leave beds under windows if there is a risk of earthquakes.
 • Radio and announcements: Listen to announcements and instructions made in the media and on social media.
 • Phones: Be aware that mobile phones will not work for long in the event of extended power failure. Then it can be useful to have a portable charger to keep in your vehicle or a power bank for mobile phones. Send a text message to your loved ones instead of calling (especially after a major earthquake) to reduce network load during disasters.

You can find out more about defense and preparedness on the Department of Civil Protection and Emergency Management’s website: https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/.

It is also important to be familiar with the correct response to earthquakes: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo.

General information on hazards in known earthquake zones, where people have been asked to exercise caution: 

 • Due to the earthquake on the Reykjanes peninsula, people are advised to avoid steep slopes where rock falls can occur, with a heightened risk of landslides. Landslides and falling rocks can occur after large earthquakes, most likely to take place in areas with unstable slopes, steep cliff walls, and loose material, for example, in the vicinity of Kleifarvatn, Esja, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell, and other known outdoor recreation areas.
 • Earthquakes of magnitude M5.5-6.5 can occur on the Reykjanes peninsula. Such earthquakes can cause damages in the affected zones.
 • Gas can accumulate in depressions in no wind or low wind conditions.
 • Racks stacked high in warehouses and/or stores can be dangerous, and it is necessary to be mindful of people’s movements in such an area during earthquakes.

Polski

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Głównego komendanta Policji Okręgu Południowego

 • Stan podwyższonego ryzyka dla ludności okręgu Árnessýsla w związku z trzęsieniem ziemi na półwyspie Reykjanes
 • Stan podwyższonego ryzyka w okręgu stołecznym i Reykjanes
 • Informacje dotyczące reakcji w sutuacji trzęsienia ziemi

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komendantem policji południowej i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym, podjął decyzję o wprowadzeniu stanu podwyszonego ryzyka dla ludności w Árnessýsla spowodowanego trzęsieniem ziemi w Reykjanes. Stan podwyższonego ryzyka dla ludności został wprowadzony w rejonie stolicy i Reykjanes wcześniej dzisiaj.

Decyzja została podjęta, ponieważ na dużym obszarze sytuacja jest niestabilna. Trzęsienia ziemi ziemi dzisiejszego ranka wystąpiły na odcinku między Kleifarvatn i Grindavíkurvegur. W tym roku nie stwierdzono żadnych trzęsień ziemi między Kleifarvatn i Bláfjall, ale w przeszłości na tym terenie występowały o sile 6,5.

Według danych Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego w Reykjanes doszło do osunięć ziemi w wyniku trzęsień ziemi. Między innymi znaczna ilość gruzu spadła na starą drogę Suðurstandavegur, która obecnie jest nie przejezdna. Istnieją również doniesienia o osunięciu głazów w Þorbjörn w Grindavíku, Keilir, Djúpavatnsleið oraz Kleifarvatn.

Jeśli aktywność sejsmiczna przesunie się na wschód z większymi trzęsieniami ziemi, obszar oddziaływania rozszerzy się i obejmie Reykjanesskaga, północną część  Hvalfjarðarsveit, okolice Þingvallavatn i wschodnią część do Þjórsá. W okolicy znajduje się wiele gór, które są wykorzystywane do zajęć na świeżym powietrzu, np. Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell i Keilir. Zaleca się zachować ostrożność na stromych zboczach i unikać miejsc, w których mogą spadać skały lub lawiny.

Department Ochrony Ludności prosi o rozwagę w związku z niebezpieczeństwem związanym z osuwiskami. Ponadto mieszkańcy obszarów charakterystycznych dla trzęsień ziemi są proszeni o zapoznanie się z metodami ochrony i przygotowaniami do trzęsień ziemi.

 • Ważne aby zachować spokój.
 • Meble: Przymocuj szafki, półki i ciężkie przedmioty do podłogi lub ściany. Zabezpiecz lekkie przedmioty ozdobne.
 • Luźne przedmioty i przedmioty dekoracyjne: Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów wysoko na półkach lub ścianach bez ich bezpiecznego zabezpieczenia, aby lżejsze przedmioty nie zmieniły swojego położenia podczas trzęsienia ziemi.
 • Grzejniki i sprzęt grzewczy: Zapoznaj się z lokalizacją i zamknięciem wlotu wody i panelu elektrycznego. Wycieki mogą spowodować znaczne szkody, jeśli woda nie zostanie natychmiast zablokowana. To samo dotyczy odpływów dla pralek i zmywarek.
 • Drzwi szafek: ciężką zastawę stołową należy przechowywać w dolnych szafkach / szufladach i umieścić na drzwiczkach szafek zabezpieczenia/ blokady dla dzieci, aby zapobiec wypadnięciu zawartości.
 • Miejsca do spania: Należy upewnić zabezpieczyć, półki, obrazy, szklane i ciężkie przedmioty nie spadły na miejsce przeznaczone do spania. Unikaj zajmowania miejsca przy dużych oknach i ściankach działowych.
 • Szyby: Upewnij się, że potłuczone szkło nie spadnie na miejsce do spania i przebywania osób. Nie stawiaj łóżka pod oknem, jeśli istnieje ryzyko trzęsienia ziemi.
 • Radio i komunikaty: Słuchaj ogłoszeń i instrukcji podawanych w mediach i mediach społecznościowych.
 • Telefony: Należy pamiętać, że jeśli prąd zostanie odcięty na długi okres czasu, telefony komórkowe działają tylko przez jakiś czas. W takim razie dobrze byłoby mieć ładowarkę do wykorzystania w samochodzie lub bank ładujący do ładowania telefonu komórkowego. Wysyłaj SMS-y do swoich bliskich zamiast dzwonić (szczególnie po dużym trzęsieniu ziemi), aby zmniejszyć obciążenie sieci.

Więcej na temat reagowania i prewencji, można dowiedzieć się na stronie Departamentu Ochrony Ludności: https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/

Ważne jest też aby zapoznać się ze sposobami reagowania w przypadku trzęsienia ziemi: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo

Ogólne informacje o zagrożeniach w rejonach występowania trzęsień ziemi, gdzie prosi się osoby  o zachowanie ostrożności:

 • Ze względu na trzęsienie ziemi na półwyspie Reykjanes, zaleca się unikania stromych zboczy, na których mogą wystąpić spadki skał, a ryzyko osuwisk może wzrosnąć. Osuwiska i lawiny mogą wystąpić po dużych trzęsieniach ziemi, najprawdopodobniej na obszarach o niestabilnych zboczach, stromych ścianach skalnych i luźnym materiale, np. w pobliżu Kleifarvatn, Esja, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell oraz inne znane tereny rekreacyjne.
 • Trzęsienia o sile M5.5-6.5 mogą pojawić się na Reykjanesskagi. Takie trzęsienia ziemi mogą powodować szkody na wielu obszarach trzęsienia.
 • Na obszarach niżej położonych może się gromadzić zwłaszcza przy spokojnymwietrze lub jego braku.
 • Wysokie regały w magazynach i / lub sklepach mogą być niebezpieczne, więc podczas trzęsień ziemi należy pamiętać o ruchu ludzi na takim obszarze.
Síðast uppfært: 24. febrúar 2021 klukkan 20:59

Continue Reading

Almannavarnir

Seyðisfjörður: Hættustigi aflýst

Published

on

//Polski poniżej//
//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

 • Hættustigi aflýst á Seyðisfirði
 • Óvissutigi vegna ofanflóða á Austfjörðum aflýst

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og Veðurstofu Íslands, hefur  aflýst hættustigi á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum. Rýmingu hefur verið aflétt á þeim íbúðarhúsum sem voru rýmd í gær og íbúar geta því snúið heim.

Um eftirtalin hús er að ræða:

 • Öll hús við Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54 og 56
 • Fossgata 4, 5 og 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b og 18c

Dregið hefur úr rigningu og veðurspáin gerir ráð fyrir úrkomulitlu og kólnandi veðri fram á föstudag. Ekki er vitað til þess að ofanflóð hafi fallið frá því á mánudag. Á Seyðisfirði er uppsöfnuð úrkoma rúmlega 100 mm. frá því á laugardag sem er það mesta sem komið hefur frá skriðuhrinunni í desember. Mælingar í borholum í Neðri-Botnum sýndu nokkuð hraða hækkun á vatnsborði á sunnudag en nú hefur dregið úr henni.

Mælingar á hreyfingu jarðlaga með alstöð og sjálfvirkum GPS stöðvum sýna enga markverða hreyfingu. Það er góðs viti að þetta veður skuli ekki hafa valdið óstöðugleika í jarðlögum hlíðarinnar og þess vegna er ekki reiknað með því að það þurfi að grípa til sambærilegra rýmingar á Seyðisfirði nema úrkoma og leysing verði nokkru meiri en nú varð. Mælitæki til þess að vakta aurskriðuhættu í hlíðinni, sem komið hefur verið fyrir á undanförnum vikum, reyndust vel.

Auk þess hefur óvissustigi vegna hættu á ofanflóðum verið aflýst á Austfjörðum.


//English//

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in East Iceland:

 • The civil protection crisis level for Seyðisfjörður has been lifted.
 • The uncertainty level due to floods in the East Fjords has been lifted.

The National Commissioner of Police, in consultation with the Commissioner of Police in East Iceland and the Icelandic Meteorological Office, has lifted the civil protection crisis level for Seyðisfjörður due to a risk of mudflows. Evacuation protocol has been lifted for the residential buildings that were evacuated yesterday and residents are therefore permitted to return to their homes.

This applies to the following houses:

 • All houses by Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54, and 56
 • Fossgata 4, 5, and 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b, and 18c

Precipitation has decreased and the weather forecast assumes low levels of precipitation and cooling weather until Friday. No floods have been detected since Monday. In Seyðisfjörður, the accumulated precipitation is over 100 mm since Saturday, which is the most that has been seen since the mudflows in December. Readings in boreholes in Neðri-Botnar confirmed a fairly rapid rise in the water level on Sunday, but it has since decreased.

Strata activity readings were made using a total station and automatic GPS stations and no significant movement was detected. It is a good sign that this weather has not lead to instability in the strata of the slope, and therefore we do not expect that evacuations of the scale seen previously, will need to be carried out in Seyðisfjörður unless we detect considerably more precipitation and thawing. Measuring instruments for monitoring the risk of mudflows in the hillside, which have been installed in recent weeks, proved a success.

In addition, the uncertainty level due to floods in the East Fjords has been lifted.


//Polski//

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

 • Odwołano stan wyjątkowy w Seyðisfjörður
 • Odwołano stan alarmowy w związku z zagrożeniem powodziami na Fiordach Wschodnich

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komisarzem policji we wschodniej Islandii i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym, odwołał stan wyjątkowy w Seyðisfjörður ze względu na ryzyko osuwisk. Zniesiono również ewakuację budynków mieszkalnych, które ewakuowano wczoraj, dzięki czemu mieszkańcy mogą wrócić do domu.

Są to następujące domy:

 • Wszystkie domy w Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54 i 56
 • Fossgata 4, 5 i 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b i 18c

Opady spadły, a prognoza pogody przewiduje niewielkie opady i ochłodzenie do piątku. W tej chwili nie wiadomo, jak bardzo tendencja jest spadkowa. W Seyðisfjörður suma opadów przekracza 100 mm. od soboty, czyli jest to najwięcej od czasu grudniowego osuwiska. Pomiary w odwiertach w Neðri-Botnar wykazały dość gwałtowny wzrost poziomu wody w niedzielę, jednak teraz spadł.

Pomiary ruchu warstw gleby monitorowane za pomocą stacji uniwersalnej i automatycznych stacji GPS nie wykazują znaczącego ruchu. Dobrym wydaje się, że ta pogoda nie spowoduje niestabilności warstw zbocza i dlatego nie oczekuje się, że podobne ewakuacje będą musiały być przeprowadzane w Seyðisfjörður, chyba że opady i roztopy będą intensywniejsze niż do tej pory. Z powodzeniem sprawdziły się instalowane w ostatnich tygodniach urządzenia pomiarowe do monitorowania ryzyka osuwisk na zboczu.

Ponadto stan alarmowy związany z ryzykiem gwałtownych powodzi został odwołany na Fiordach Wschodnich.

Síðast uppfært: 17. febrúar 2021 klukkan 16:31

Continue Reading

Almannavarnir

Seyðisfjörður: Rýming í varúðarskyni vegna hættu á skriðuföllum

Published

on

//Polski poniżej//
//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

 • Rýming á Seyðisfirði í varúðarskyni vegna hættu á skriðuföllum.
 • Hættustigi lýst yfir á Seyðisfirði.

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og Veðurstofu Íslands, lýsir yfir hættustigi á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum.  Ákveðið hefur verið að rýma neðangreind svæði á Seyðisfirði vegna áframhaldandi úrkomuspár. Rýmingu skal lokið í kvöld kl. 19:00.

Um eftirtalin hús er að ræða:

 • Öll hús við Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52,  54 og 56.
 • Fossgata 4, 5 og 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b og 18c

Í kvöld og nótt þriðjudaginn 16. febrúar, er spáð ákafri úrkomu á Austfjörðum í austan- eða norðaustanátt, meðal annars á Seyðisfirði. Spáð er að uppsöfnuð úrkoma á Seyðisfirði geti jafnvel orðið yfir 60 mm sem leggst við 70 mm úrkomu og leysingar frá því á laugardag. Reiknað er með því að það byrji að rigna upp úr hádegi en mestri ákefð er spáð milli kl. 18-24 í kvöld. Hitastig er núna yfir frostmarki í fjallahæð og talsverð leysing hefur verið síðan um helgina.

Þessi rýming er í varúðarskyni þar sem óvissa er um stöðugleika hlíðanna í Botnabrún eftir skriðuföllin í desember 2020 og hvernig jarðlög bregðast við ákafri úrkomu. Rýmt er til að byrja með við minni rigningu og/eða leysingu en áður, þar til meiri reynsla fæst á stöðugleika hlíðarinnar. Þessi reynsla fæst með því að fylgjast með því hvernig jarðlög bregðast við úrkomu í kjölfar skriðuhrinunnar í desember og einnig er verið að byggja upp reynslu á túlkun gagna úr nýjum mælitækjum.

Staða rýmingar verður endurmetin á morgun, en búist er við hægt kólnandi veðri á miðvikudag og á fimmtudag verður aftur komið frost til fjalla.

Fjöldahjálparstöðin í Herðubreið verður opin eins og þörf þykir. Þjónustumiðstöð almannavarna verður áfram opin í Herðubreið á Seyðisfirði en einnig er hægt að senda inn fyrirspurnir á netfangið [email protected] og hringja í 839 9931 utan opnunartíma. 


//Polski//

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

 • Ewakuacja jako środek ostrożności ze względu na ryzyko osunięcia się ziemi.
 • Ogłoszono stan wyjątkowy w Seyðisfjörður.

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komisarzem policji we wschodniej Islandii i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym, ogłasza stan wyjątkowy w Seyðisfjörður ze względu na ryzyko osunięć ziemi. Podjęto decyzję o ewakuacji obszaru poniżej w Seyðisfjörður ze względu na dalsze prognozy opadów. Ewakuacja zakończy się dziś wieczorem o godz 19:00.

Są to następujące domy:

 • Wszystkie domy od Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52,  54 og 56.
 • Fossgata 4, 5 og 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b og 18c

Dziś wieczorem i wieczorem we wtorek 16 lutego na wschodnich i północnych Fiordach Wschodnich, w tym w Seyðisfjörður, prognozowane są obfite opady deszczu. Skumulowane opady w Seyðisfjörður mogą nawet przekroczyć 60 mm, nawet do 70 mm opadów i roztopy od soboty. Oczekuje się, że około południa zacznie padać, ale największe opady spodziewane są między 18-24 wieczorem. Temperatura wyżej w górach jest teraz powyżej zera, a od weekendu nastąpią znaczne roztopy.

Ta ewakuacja jest środkiem ostrożności, ponieważ nie ma pewności co do stabilności zboczy w Botnabrún po osuwiskach w grudniu 2020 r. I tego, jak warstwy reagują na intensywne opady. Można rozpocząć od mniejszej ilości opadów i / lub roztopów niż wcześniej, aż do zdobycia większych danych w zakresie stabilności zbocza. Dane te zdobywane są poprzez obserwację, jak warstwy reagują na opady atmosferyczne po grudniowym osuwisku, a także na podstawie interpretacji danych z nowych przyrządów pomiarowych.

Stan ewakuacji zostanie jutro ponownie poddany ocenie. W środę spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, mróz w górach od czwartku.

Punkt pomocy w Herðubreið będzie otwarty w razie potrzeby. Centrum Służby Ochrony Ludności będzie nadal otwarte w Herðubreið w Seyðisfjörður, można jednak również wysyłać zapytania na adres e-mail [email protected] i dzwonić pod numer 839 9931 poza godzinami otwarcia.


//English//

Announcement from the national commissioner’s civil defence department and the chief of police in East Iceland:

 • Precautionary evacuation due to possibility of landslides.
 • Alert phase declared in Seyðisfjörður.

The national commissioner, in consultation with the chief of police of the East of Iceland and Iceland’s meteorological office declares a phase of alert in Seyðisfjörður due to possibility of landslides. It has been decided to evacuate the following areas in Seyðisfjörður due to continuous foercasted precipitation. Evacuation shall be complete by 19:00 this evening.

 The following houses are to be evacuated:

 • All houses by Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52,  54 og 56.
 • Fossgata 4, 5 og 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b og 18c

 Heavy rain and easterly- or northeasterly wind is forecasted the evening and night of Thursday the 16th in East Iceland, including Seyðisfjörður. Cumulative precipitation could go above 60 mm, which will add to 70 mm precipitation and thaw from Saturday. It’s expected to start raining around noon, but rainfall will peak in intensity between 18:00-24:00 tonight. The temperature is currently above freezing point in the mountains and there has been a considerable thaw since the weekend. This evacuation is precautionary since there is uncertainty regarding the stability of the hills in Botnabrún prior to the landslides in December of 2020 and how sedimentary strata has responded to excessive precipitation. Evacuation is initiated by a less amount of rain and/or thaw than before, until more knowledge is acquired on the stability of the hill. This knowledge is acquired by monitoring how strata reacts to precipitation following the landslide in December. Experience is also being acquired in reading data from new monitoring devices.

The evacuation will be evaluated tomorrow, but the temperature is expected to cool on Wednesday and will drop below freezing in the mountains on Thursday.

The mass emergency shelter will be open in Herðubreið as needed. The Civil Defence and Emergency Management‘s Service Centre will continue to be open in Herðubreið in Seyðisfjörður but inquiries can also be directed to the email address [email protected] or at tel. 839 9931 outside of opening hours.

Síðast uppfært: 16. febrúar 2021 klukkan 16:33

Continue Reading

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin