Alþingi

Þingskjölum útbýtt utan þingfunda fimmtudaginn 30. júní 2022

30.6.2022

Eftirfarandi þingskjölum var útbýtt utan þingfunda kl. 15:00:


Alþingi

Tilkynning um vinnslu umsókna um ríkisborgararétt

22.6.2022

Á tímabilinu frá 2. október 2021 til 1. maí 2022 bárust Útlendingastofnun 71 umsókn um ríkisborgararétt sem lagðar voru fyrir Alþingi. Allsherjar- og menntamálanefnd bárust nauðsynleg gögn vegna hluta þeirra umsókna. Sá hluti lá til grundvallar umfjöllun undirnefndar allsherjar- og menntamálanefndar og frumvarpi nefndarinnar um veitingu ríkisborgararéttar, sbr. þingskjal 1331. Umfjöllun nefndarinnar um aðrar umsóknir frestast þar til nauðsynleg gögn hafa borist. Vakin er athygli á því að nefndin hefur fengið staðfest að þótt umfjöllun um hluta umsókna seinki verður það ekki til þess að staða umsækjenda breytist á meðan umsókn um ríkisborgararétt er í vinnslu.

Samkvæmt ákvörðun allsherjar- og menntamálanefndar var skipuð ný undirnefnd sem falið verður að endurskoða ferli varðandi umsóknir um veitingu ríkisborgararéttar með lögum og meðferð slíkra umsókna. Þá verður undirnefndinni falið að leggja fyrir nefndina tillögur að framtíðarfyrirkomulagi og verklagi við veitingu ríkisborgararéttar með lögum eigi síðar en 15. október 2022. Skipan undirnefndarinnar er í samræmi við samkomulag þingflokka við frestun 152. löggjafarþings.

Undirnefndina leiðir formaður allsherjar- og menntamálanefndar, Bryndís Haraldsdóttir. Auk hennar sitja í undirnefndinni þingmennirnir Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Sigmar Guðmundsson.

Halda áfram að lesa

Alþingi

Tölfræðilegar upplýsingar um 152. löggjafarþing

20.6.2022

Þingfundum 152. löggjafarþings var frestað 16. júní 2022. Þingið var að störfum frá 23. nóvember til 28. desember 2021 og frá 17. janúar til 16. júní 2022.

Þingfundir voru samtals 94 og stóðu í rúmar 550 klst. Meðallengd þingfunda var 5 klst. og 47 mín. Lengsti þingfundurinn stóð í 13 klst. og 40 mín. Lengsta umræðan var um fjárlög 2022 en hún stóð samtals í 35 klst. og 36 mínútur. Þingfundadagar voru alls 80.

Af 205 frumvörpum varð alls 81 að lögum, 121 var óútrætt, tvö voru kölluð aftur og eitt ekki samþykkt. Af 147 þingsályktunartillögum voru 29 samþykktar, 116 tillögur voru óútræddar og tveimur var vísað til ríkisstjórnarinnar.

22 skriflegar skýrslur voru lagðar fram. Níu beiðnir um skýrslur komu fram, þar af sex til ráðherra og þrjár til ríkisendurskoðanda. Þrjár munnlegar skýrslur ráðherra voru fluttar.

Fyrirspurnir á þingskjölum voru samtals 377. Fyrirspurnir til munnlegs svars voru 35 og var 30 svarað en ein kölluð aftur. 342 skriflegar fyrirspurnir voru lagðar fram og var 249 þeirra svarað, 93 biðu svars er þingi var frestað.

Þingmál til meðferðar í þinginu voru 765 og tala prentaðra þingskjala var 1402.

Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra voru 200. Sérstakar umræður voru 21.

Samtals höfðu verið haldnir 374 fundir hjá fastanefndum þegar þingfundum var frestað 16. júní.

Halda áfram að lesa

Alþingi

Ávarp forseta Alþingis við þingfrestun 16. júní 2022

16.6.2022

Fundum Alþingis var frestað 16. júní 2022 til 13. september 2022. Forseti Alþingis, Birgir Ármannsson, flutti ávarp við þingfrestun og fór yfir þingstörfin. Hann bað þingmenn jafnframt að vera undir það búna að Alþingi verði kallað saman til framhaldsfunda þegar þinginu hefur borist áður boðuð skýrsla ríkisendurskoðanda um sölu á hlutabréfum ríkisins í Íslandsbanka.

Ávarpið fylgir hér á eftir:

„Hv. alþingismenn. Störfum þessa þings, 152. löggjafarþings, verður nú brátt frestað. Ég bið þó þingmenn að vera undir það búna að Alþingi verði kallað saman til framhaldsfunda þegar þinginu hefur borist áður boðuð skýrsla ríkisendurskoðanda um sölu á hlutabréfum ríkisins í Íslandsbanka.

Vegna haustkosninga komum við ekki saman hér fyrr en 23. nóvember síðastliðinn og eiginleg þingstörf hófust ekki fyrr en 1. desember þegar lokið var á rannsókn og afgreiðslu kjörbréfa. Á þeim tíma sem liðinn er hafa 70 stjórnarfrumvörp, níu nefndarfrumvörp og tvö þingmannafrumvörp orðið að lögum. Alls hafa því 81 lög verið samþykkt á yfirstandandi þingi. Þá hafa 27 stjórnartillögur, ein nefndartillaga og ein þingmannatillaga verið samþykktar. Í heild hafa 29 þingsályktanir verið samþykktar og auk þess hefur tveimur verið vísað til ríkisstjórnarinnar. Ráðherrar hafa svarað 249 fyrirspurnum skriflega og 30 munnlega. Þá svöruðu ráðherrar 200 fyrirspurnum í óundirbúnum fyrirspurnatímum. Í 11 skipti hafa ráðherrar gefið Alþingi munnlegar skýrslur um ýmis mál og sérstakar umræður hafa verið 21.

Við lok þinghaldsins vil ég þakka öllum alþingismönnum fyrir samstarfið. Eðlilega greinir þingmenn á um ýmis mál en hér á Alþingi hefur almennt ríkt góður andi og ríkur samstarfsvilji og vil ég þakka fyrir það. Sérstaklega vil ég láta í ljós ánægju mína með það ítarlega samkomulag sem þingflokkar gerðu undir lok þinghaldsins og framgang mála á síðustu dögum. Það er óskandi að okkur megi auðnast að vinna í þeim anda á komandi þingi. Ég færi varaforsetum sérstakar þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins, svo og formönnum þingflokka og formönnum stjórnmálaflokka fyrir mjög gott samstarf. Skrifstofustjóra Alþingis og starfsfólki Alþingis þakka ég góða aðstoð og mikið og gott starf og samvinnu í hvívetna.

Ég vil óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vænti þess að við hittumst öll heil þegar Alþingi kemur saman að nýju.“

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © Tíðin