Hagstofan

Tilraunatölfræði: Um 200.000 gistinætur á hótelum í desember

Tilraunatölfræði

Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Um 200.000 gistinætur á hótelum í desember

Síðast uppfært: 10. janúar 2022

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir desember má ætla að gistinætur á hótelum hafi verið um 198.400 (95% öryggismörk 186.000-210.700), þar af hafi gistinætur Íslendinga verið um 41.400 (95% öryggismörk 34.300-48.500) og gistinætur útlendinga um 156.900 (95% öryggismörk 145.900-167.900).

Í desember 2020 voru um 21.300 gistinætur en um 90% þeirra voru gistinætur íslendinga. Til frekari samanburðar má nefna að gistinætur á hótelum í desember 2019 voru 307.200, þar af voru gistinætur útlendinga 275.000. Gistinætur í desember 2021 eru því um 35% færri en þær voru 2019.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í desember 2021 um 28,2% (95% öryggismörk: 26,5%-30,0%) samanborið við 5,1% í sama mánuði í fyrra og 43,2% árið 2019. Rúmnýting er á við það sem hún var í desember 2012 en þá var hún 27,3%.

Bráðabirgðatölur fyrir nóvember 2021 gerðu ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 251.800 (95% öryggismörk 240.000-263.700) en endanlegur fjöldi hótelgistinátta var 250.600. Í sömu útgáfu var gert ráð fyrir að rúmnýting hefði verið um 36,2% (95% öryggismörk: 34,5%-37,9%). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum reyndist nýtingin vera 33,9% eða rétt undir öryggismörkum.

Miklar breytingar eiga sér nú stað á framboði á hótelrýmum og eykur það mjög óvissu í bráðabirgðamati á fjölda gistinátta. Fyrir vikið er rétt að taka áætluðum bráðabirgðatölum um fjölda gistinátta á hótelum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur eru birtar.


Talnaefni

Hótel bráðabirgðatölur 100122 (xlsx)


Lýsigögn

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)


Öllum eru heimil afnot af tilraunatölfræði Hagstofu Íslands. Vinsamlegast getið heimildar.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma +528 1000. Netfang: [email protected]

Hagstofan

Heildarafli 2021 jókst um 13% frá fyrra ári

Heildarafli ársins 2021 var rúmlega 1.158 þúsund tonn sem er 13% meiri afli en árið 2020. Rúmlega helmingur aflans var uppsjávarafli, þar af var kolmunni 190 þúsund tonn, síld tæplega 186 þúsund tonn og loðna tæp 147 þúsund tonn.

Halda áfram að lesa

Hagstofan

30% fjölgun nýskráðra einkahlutafélaga 2021

Flýtileið yfir á efnissvæði