Innlent

Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins betri en áætlað var

Uppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2021 liggur fyrir. Uppgjörið í heild sinni er aðgengilegt á vef Fjársýslu ríkisins.

Helstu niðurstöður uppgjörsins eru:

 • Afkoma ríkissjóðs á fyrstu níu mánuðum ársins er neikvæð um 138 ma.kr. sem er þó 51 ma.kr. betri en áætlanir í upphafi árs gerðu ráð fyrir. Bætt afkoma skýrist af sterkari tekjuvexti en gert var ráð fyrir, sú þróun hafði þegar komið fram á fyrri helmingi ársins og er afkoman því í samræmi við væntingar.
 • Tekjur nema 621 ma.kr. en áætlanir gerðu ráð fyrir 565 ma.kr. og er það megin skýring á fráviki frá áætlaðri afkomu tímabilsins. Tekjur hækka um 16% frá sama tímabili fyrra árs.
 • Innheimta skatta og tryggingagjalda á fyrstu níu mánuðum ársins eykst um 14% frá sama tímabili í fyrra. Hluti aukningarinnar er þó tilkomin vegna áhrifa Covid-19 tengdra frestana á innheimtu ríkissjóðs. Ef leiðrétt er fyrir áhrifum þeirra er vöxturinn 6% frá fyrra ári.
 • Gjöld fyrir fjármagnsliði nema 733 ma.kr. sem er lítillega lægra en áætlað var, en gjöld aukast um 10% milli ára. Mesta aukningin á milli ára er í málaflokkunum sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 6,8 ma.kr. eða 11%, vinnumál og atvinnuleysi 4,6 ma.kr eða 7% og háskólar og rannsóknarstarfsemi 4,3 ma.kr. eða 22%.
 • Afkoma fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 112 ma.kr. sem er 61 ma.kr. betri afkoma en áætlanir gerðu ráð fyrir.
 • Fjármagnsjöfnuður tímabilsins var neikvæður um 47 ma.kr. sem er 11 ma.kr. neikvæð breyting frá 2020. Fjármagnstekjur voru 7,5 ma.kr. og lækka um 38 ma.kr milli ára. Fjármagnsgjöld voru 55 ma.kr. og lækkuðu um 28 ma.kr.
 • Rekstrarafkoma án afkomu hlutdeildarfélaga var neikvæð um 159 ma.kr. sem er áþekkur halli og á sama tíma í fyrra en þá var rekstrarafkoman neikvæð um 168 ma.kr.
 • Eignir ríkissjóðs námu í lok september samtals 2.627 ma.kr, skuldir samtals námu 2.490 ma.kr. og eigið fé nam 137 ma.kr.
 • Handbært fé í lok september var 406 ma.kr., sem er hækkun um 39 ma.kr. Rekstrarhreyfingar voru neikvæðar um 145 ma.kr., fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 13 ma.kr og fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 171 ma.kr.
 • Langtímaskuldir voru samtals 1.222 ma.kr. í lok september og jukust um 138 ma.kr. frá árslokum 2020. Breytingin skýrist að mestu af útgáfu innlendra ríkisbréfa sem gefin voru út til þess að fjármagna rekstur ríkissjóðs.
 • Fjárfestingar tímabilsins námu 40 ma.kr. samanborið við 30 ma.kr. árið áður. Fjárfestingar milli ára aukast um 35% á milli ára og má það rekja til fjárfestingarátaks ríkisstjórnarinnar til að bregðast við áhrifum heimsfaraldurs COVID-19. Mestar fjárfestingar eru í málaflokkunum samgöngur 24 ma.kr. og sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu 7,5 ma.kr.

Sundurliðun á tekjum ríkis og gjöldum niður á málefnasvið, málaflokka og ríkisaðila kemur fram í mánaðaruppgjöri sem Fjársýsla ríkisins birtir.

Innlent

María Rún kjörin til setu í GREVIO

María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur hjá Ríkislögreglustjóra og aðjúnkt við Háskólann á Akureyri, hefur fyrst Íslendinga verið kjörin til setu í GREVIO, eftirlitsnefnd Evrópuráðsins með Istanbúl-samningnum um aðgerðir gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Nefndin er skipuð 15 sjálfstæðum og óvilhöllum sérfræðingum frá 34 aðildarríkjum samningsins. 

María Rún tekur þar sæti sérfræðings Tyrkja eftir að Tyrkland sagði sig frá Istanbúl-samningnum fyrr á þessu ári, en alls voru tíu framboð fyrir aðeins eitt sæti. Niðurstaðan er mikilvæg fyrir Ísland sem tekur við formennsku í Evrópuráðinu í nóvember 2022. 

GREVIO hefur meðal annars það hlutverk að sækja heim aðildarríki Istanbúl-samningsins, vinna greiningar og skýrslur um framkvæmd samningsins í hverju landi og koma með tillögur að úrbótum varðandi stefnu, löggjöf og aðgerðir til þess að sporna gegn ofbeldi gagnvart konum og heimilisofbeldi. Vinna nefndarinnar hefur síðustu misseri meðal annars snúið að því að ræða og leggja til aðgerðir gegn stafrænu ofbeldi sem er vaxandi vandamál í Evrópu og í heiminum öllum.

Menntun og bakgrunnur Maríu Rúnar á sviði stafræns ofbeldis og reynsla hennar við innleiðingu nýrrar löggjafar um kynferðislega friðhelgi, mun því vera mikilvægt framlag til starfs GREVIO á næstu misserum og er í samræmi við áherslur Íslands um frekari aðgerðir gegn ofbeldi gagnvart konum. 

„Ég hef sjálf séð jákvæð áhrif Istanbúl-samningsins á þróun umræðu og aðgerða gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi á Íslandi og víðar,“ sagði María eftir kjörið. „Það er því mikill heiður að hljóta stuðning ríkja Evrópuráðsins til að halda áfram því mikilvæga starfi sem fram fer innan GREVIO í þeim tilgangi að vinna gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi í álfunni. Er það ekki síst ánægjulegt að geta byggt á þeirri mikilvægu vinnu sem unnin hefur verið hér á landi til að koma í veg fyrir stafrænt ofbeldi og að geta deilt þeirri reynslu með öðrum aðildarríkjum samningsins.“

Halda áfram að lesa

Innlent

Styrkir til hjálparsamtaka í aðdraganda jóla

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun að veita samtals fimm milljónum króna af ráðstöfunarfé sínu til tíu hjálparsamtaka sem starfa hér á landi. Sú venja hefur skapast á undanförnum árum að ríkisstjórnin styrki slík samtök í aðdraganda jóla.

Um er að ræða Fjölskylduhjálp Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Hjálpræðisherinn á Íslandi, Mæðrastyrksnefnd Akureyrar, Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar, Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur, Mæðrastyrksnefnd Vesturlands, Rauða krossinn á Íslandi og Samhjálp.

Halda áfram að lesa

Innlent

COVID-19: Óbreyttar sóttvarnaráðstafanir næstu tvær vikur

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að framlengja óbreytta gildandi reglugerð um samkomutakmarkanir. Almennar fjöldatakmarkanir verða því áfram 50 manns en með möguleika á hraðprófsviðburðum, áfram gilda 1 metra nálægðarmörk, reglur um grímunotkun o.s.frv. Þessi ákvörðun er í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis sem telur nauðsynlegt að viðhalda óbreyttum takmörkunum í ljósi óvissu um þróun faraldursins, ekki síst vegna tilkomu Ómíkron-afbrigðis kórónaveirunnar.

Heilbrigðisráðherra segist sammála sóttvarnalækni um að ekki sé tímabært að slaka á sóttvarnaráðstöfunum í ljósi þessarar óvissu. Grannt sé fylgst með þróun faraldursins hérlendis og erlendis og nánari upplýsinga beðið um eiginleika Ómíkron afbrigðisins og hvort eða hve mikil ógn stafar af því. „Við bindum miklar vonir við að hægt sé að slaka á takmörkunum fyrr ef gögn um Ómíkron benda til þess að það sé óhætt. Þangað til þurfum við að verja heilbrigðiskerfið og tryggja fólki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Við sjáum að nágrannaþjóðir okkar, ekki síst Danir og Norðmenn eiga í vök að verjast þar sem smitum fjölgar nú hratt. Hér er faraldurinn hins vegar á hægri niðurleið sem bendir til þess að herðing á sóttvarnareglum sem tóku gildi 13. nóvember síðastliðinn hafi skilað árangri.” segir ráðherra.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin