Heilsa

Vika hjúkrunar: Erlendir hjúkrunarfræðingar á Landspítala (myndskeið)

Vika hjúkrunar er haldin hátíðleg um heim allan dagana í kringum 12. maí sem var fæðingardagur Florence Nightingale, upphafskonu nútíma hjúkrunar.

Á Landspítala var ákveðið að leggja að þessu sinni áherslu á fagfólk sem er tiltöluleg nýtt í sínu fagi eða nýbúið að ljúka námi.
Í vikunni eru birta þrjú myndskeið sem lúta að þessu; viðtöl við sjúkraliða, nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga og erlenda hjúkrunarfræðinga. Þessi viðtöl gefa örlitla innsýn í þann fjölbreytta hóp sem sinnir hjúkrun.

Á Landspítala starfa nú um 250 hjúkrunarfræðingar með erlent ríkisfang og koma þeir frá fjölmörgum löndum. Hér er viðtal við tvo þeirra í tilefni af alþjóðadegi hjúkrunar 12. maí.

  • Jessica Lohane Sales Soares lærði hjúkrun í Brasilíu en fékk íslenskt hjúkrunarleyfi eftir dálitla skriffinsku.  Hún hefur dvalið hér í 4 ár og starfar á lungnadeild A6.
  • Wendill Galan Viejo lærði hjúkrun á Filippseyjum.  Hann hefur dvalið hér í 7 ár  og starfar á gjörgæslunni í Fossvogi.

Heilsa

Eftirlit með sólarvörnum

23. maí.2022 | 11:49

Eftirlit með sólarvörnum

Umhverfisstofnun fór í eftirlit með sólarvörnum í 19 verslanir. Engin bönnuð innihaldsefni fundust en merkingum um innihaldsefni var ábótavant. 

Framkvæmd eftirlitsins

Í hverri verslun voru tvær vörur valdar að handahófi í mismunandi sólarvarnarstyrk (SPF). 

Skoðað var hvort sólarvarnirnar væru löglegar á markaði með því að skoða merkingar þeirra og tilkynningar í snyrtivöruvefgátt ESB (CPNP). 

Einnig var kannað hvort vörurnar innihaldi efni sem eru ekki lengur leyfileg í sólarvörnum með því að skoða innihaldslýsingu þeirra. Sérstök áhersla var á innihaldsefni sem eru ekki lengur leyfileg í sólarvörnum (frá 2016). 

Sólarvarnir sem eru markaðssettar fyrir börn þurfa að uppfylla strangari kröfur varðandi leyfileg innihaldsefni, styrk innihaldsefna og notkun þeirra samkvæmt reglugerð nr. 577/2013 um snyrtivörur. 

Eftirlitsskýrslan í heild.

Engin bönnuð innihaldsefni

Allar vörurnar, 33 talsins, voru skráðar í snyrtivöruvefgátt ESB.  Engin frávik fundust varðandi innihaldsefni sólarvarnanna

Merkingum ábótavant

Frávik varðandi merkingar fundust hjá 4 vörum. Einn birgir tók vöruna af markaði en flest fyrirtækjanna brugðust við frávikum með því að gera úrbætur varðandi merkingar varanna. Af þeim sólarvörnum sem voru markaðssettar fyrir börn fannst ein vara með frávik varðandi merkingar.

   Fjöldi vara skoðaður   Fjöldi vara með frávik    Fjöldi vara án frávika  
 Sólarvarnir (í heild)  33  3 (9,1%)  30 (90,9%)
 Sólarvarnir fyrir börn  9  1 (11%)  8 (89%)

Almennt var lítið um frávik frá gildandi reglugerðum.  Viðbrögð fyrirtækja voru í öllum tilfellum jákvæð og samskipti og samvinna við Umhverfisstofnun góð.

Tengt efni:

Halda áfram að lesa

Heilsa

Opið fyrir umsóknir um styrki í Doktorsnemasjóð

20. maí.2022 | 14:50

Opið fyrir umsóknir um styrki í Doktorsnemasjóð

Auglýst er eftir umsóknum um styrki í Doktorsnemasjóð umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins. Sjóðurinn styrkir rannsóknir á samspili landnýtingar og loftslags.

„Loftslagsmálin eru ein stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Landnotkun og skógrækt eru stærsti einstaki losunarflokkurinn, en mikil óvissa ríkir í dag um mat og mælingar vegna þeirra. Nauðsynlegt er að geta metið og talið áhrif aðgerða vegna landnotkunar á sama hátt og aðra losun og bindingu og þess vegna er mikilvægt að styðja við grunnrannsóknir á þessu sviði. Bætt landnýting í þágu loftslagsmála þarf að gegna lykilhlutverki í að ná markmiðum okkar um kolefnishlutleysi árið 2040 ,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.
Frestur til að skila inn umsóknum er til 15. júní 2022, kl 15:00.

Auglýsing á vef Stjórnarráðsins 
Á vef Rannís má nálgast allar nánari upplýsingar og aðgang að rafrænu umsóknarkerfi

Halda áfram að lesa

Heilsa

Fyrsta skóflustunga að nýju bílastæða- og tæknihúsi

Fyrsta skóflustunga að nýju bílastæða- og tæknihúsi við Hringbraut var tekin 19. maí 2022 og er liður í uppbyggingu Landspítala þar.

Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra tók fyrstu skóflustunguna ásamt Pétri Guðmundssyni stjórnarformanni Eyktar og Runólfi Pálssyni forstjóra Landspítala. Þá tóku fulltrúar starfsmanna, þær Rannveig Rúnarsdóttir frá Landspítala og Þóranna Elín Dietz frá Háskóla Íslands einnig skóflustungu að húsinu.

Nýtt bílastæða- og tæknihús verður um 19.000 fermetrar að stærð með um 500 bílastæði. Auk þess eru um 200 hjólastæði í húsinu en einnig eru 200 bílastæði í bílakjallara við meðferðarkjarnann fyrir sjúklinga og aðstandendur.

Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra: „Það er ánægjulegt að enn bætast við byggingar sem eru á framkvæmdastigi í þessari mikilvægu uppbyggingu við nýjan Landspítala. Vel hefur tekist til við framkvæmdir á svæðinu og bílastæða- og tæknihúsið er áfangi á þessari vegferð að nýjar byggingar á svæðinu myndi eina heild,“

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri Nýs Landspítala: „Jarðvinnu vegna rannsóknahússins er lokið og nú strax hefst nýr áfangi við jarðvinnu á bílastæða- og tæknihúsinu. Eftir alútboð var samið við Eykt um bæði hönnun og verkframkvæmd og markar því dagurinn eitt af mörgum mikilvægum skrefum í hraðri uppbyggingu við Hringbraut.“

Runólfur Pálsson forstjóri Landspítala: „Það er ánægjulegt að sjá hversu góður skriður hefur verið á verkefninu um nýjan Landspítala. Við fögnum hverjum áfanga, stórum sem smáum, á þessari vegferð því takmarkið færist nær. Bílastæða- og tæknihúsið er mikilvægur hlekkur í þessu stóra verkefni.“

Pétur Guðmundsson, stjórnarformaður Eyktar ehf: „Við hjá Eykt þekkjum vel til Hringbrautarverkefnisins því við erum núna að steypa upp meðferðarkjarnann, þar er allt á fullri ferð. Samstarfið gengur vel við Nýjan Landspítala og húsið sem nú fer í byggingu er enn ein ný áskorun.“

Um bílastæða- og tæknihúsið

Bílastæða- og tæknihúsið verður um 19.000 fermetrar að stærð og er átta hæðir, fimm ofanjarðar og þrjár neðanjarðar. Bílastæða og tæknihús (BT húsið) mun rúma stæði fyrir 510 bíla. Í húsinu verður hjólageymsla fyrir 200 hjól. Bíla- og hjólastæði svæðisins verða til framtíðar nægjanleg miðað við allar framtíðarspár. Einnig er verið að byggja bílakjallara undir Sóleyjartorgi, sambærilegan bílakjallara Hörpu, sem verður á tveimur hæðum með 200 bílastæðum ætluð sjúklingum og gestum.  Þar verður gott aðgengi beint inn í spítalann. Úr bílastæða- og tæknihúsinu verður einnig hægt að fara milli húsa eftir göngum. Tæknihluti hússins er afar mikilvægur, þar verður tæknirými fyrir varaaflsvélar Landspítala þannig að tryggt sé að rafmagn verði til staðar á öllu spítalasvæðinu ef truflanir verða á afhendingu rafmagns og það sama gildir um búnað fyrir varakyndingu ef skortur verður á heitu vatni. Þá verður í húsinu kælikerfi, loftinntök og loftræstibúnaður vegna spítalastarfseminnar.

Rauða örin á myndinni fyrir neðan vísar á hvar nýja bílastæða- og tæknihúsið á að rísa.

Vefur Nýs Landspítala ohf

Fyrsta skóflustunga að nýju bílastæða- og tæknihúsi

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © Tíðin