Hagstofan

Vöruviðskipti óhagstæð um 18,4 milljarða í desember

Vöruviðskipti óhagstæð um 18,4 milljarða í desember
Fluttar voru út vörur fyrir 76,6 milljarða króna fob í desember 2021 og inn fyrir 95,1 milljarð króna cif (87,6 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í desember, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 18,4 milljarða króna.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin óhagstæð um 5,7 milljarða króna í desember 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í desember 2021 var því 12,8 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir rúmu ári. Vöruskiptajöfnuður árið 2021 var neikvæður um 237,2 milljarða króna sem er 86,1 milljarði króna óhagstæðari jöfnuður en á árinu 2020.

Verðmæti útflutnings jókst um 22,4% á árinu 2021
Verðmæti vöruútflutnings í desember 2021 jókst um 17 milljarða króna, eða um 28,5%, frá desember 2020, úr 59,6 milljörðum króna í 76,6 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 17,2 milljarða króna, eða 59,1% samanborið við desember 2020, og munar þar mest um aukið útflutningsverðmæti áls.

Verðmæti vöruútflutnings á árinu 2021 var 759,1 milljarður króna og hækkaði um 138,9 milljarða króna miðað við árið 2020 eða um 22,4% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 52% alls vöruútflutnings á árinu 2021 og var verðmæti þeirra 32,9% meira en á árinu 2020. Sjávarafurðir voru 39% alls vöruútflutnings á síðasta ári en verðmæti þeirra jókst um 8,5% á milli áranna 2020 og 2021. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 6,8 milljarða á milli ára og var um 5% af heildarútflutningsverðmæti ársins 2020.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 29,2% á árinu 2021
Verðmæti vöruinnflutnings nam 95,1 milljarði króna í desember 2021 samanborið við 65,3 milljarða í desember 2020 og jókst um 29,8 milljarða króna á milli ára. Verðmæti innfluttra fjárfestingavara jókst um 4,9 milljarða króna (33,2%), verðmæti eldsneytis um 6,7 milljarða króna (303,3%) og verðmæti flutningstækja um 7,2 milljarða (103,1%).

Verðmæti vöruinnflutnings á síðasta ári var 996,4 milljarðar króna og jókst um 224,9 milljarða króna miðað við árið 2020 eða 29,2% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á árinu 2021 var mest í hrá- og rekstrarvörum, fjárfestingarvörum og flutningatækjum.

Meðaltal gengisvísitölu á árinu 2021 var 196,1 og var gengið 2,4% sterkara en á árinu 2020 þegar meðaltal gengisvísitölu var 201. Gengið styrktist um 2,3% í desember (194,5) samanborið við desember 2020 (199,1).

Í þessari frétt er um að ræða bráðabirgðatölur fyrir desember og gætu niðurstöður breyst eftir endurskoðun í lok mánaðar. Þá hefur eldra talnaefni verið uppfært.

Talnaefni

Hagstofan

Skráðum gistinóttum ferðamanna fjölgaði um 68% árið 2021

Heildarfjöldi skráðra gistinátta ferðamanna á Íslandi var um fimm milljónir árið 2021 en þær voru um 3,3 milljónir árið 2020. Gistinóttum fjölgaði um allt land á milli ára, mest á Suðurnesjum, þar sem þær tvöfölduðust, en minnst á Vestfjörðum og Austurlandi þar sem þeim fjölgaði um þriðjung.

Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 3,2 milljónir árið 2021, um 833.000 í annarri innigistingu og gistinætur á tjaldsvæðum voru um 939.000.

Heildarfjöldi gistinátta árið 2021 jókst því um 52,1% á milli ára. Þar af var 60,4% fjölgun á hótelum og gistiheimilum, 26,6% fjölgun var í annarri innigistingu og 52,1% aukning á tjaldsvæðum.

Mikil aukning var í nánast öllum landshlutum og gistitegundum, einna minnst á tjaldsvæðum á Vestfjörðum þar sem gistinætur voru 61.900 árið 2020 en 64.900 árið 2021 og er það aukning um 4,7%. Þó var samdráttur í annarri innigistingu á höfuðborgarsvæðinu. Þar voru gistinætur 272.200 árið 2020 en 205.400 árið 2021 og var því samdráttur um 24,5% á milli ára.

Vegna kórónuveirufaraldursins var óvenju stór hluti gistinátta árið 2020 vegna innlendra ferðamanna. Árið 2021 fjölgaði bæði innlendum og útlendum gistinóttum á milli ára og má sérstaklega merkja fjölgun erlendra ferðamanna. Innlendar gistinætur voru um 1,9 milljónir sem er aukning um 32,2% frá fyrra ári en erlendum gistinóttum fjölgaði um 68,1% og voru þær um 3,1 milljón.

Takmarkanir á samgöngum sem settar voru á um miðjan mars 2020 endurspeglast í breytingum á milli ára þegar gistinætur eru skoðaðar eftir mánuðum. Á fyrsta ársfjórðungi var mikill samdráttur frá fyrra ári (67%-87%) en aukning frá fyrra ári það sem eftir lifði 2021. Aukningin var um 40%-85% yfir sumarið en enn meiri þar fyrir utan og síðustu mánuði ársins voru gistinætur allt að sexfalt fleiri en þær voru árið 2020.

Hagstofa Íslands birtir mánaðarlega fyrstu áætlun um gistingu á öllum tegundum gististaða í fyrri mánuði. Þessar tölur hafa nú verið uppfærðar. Samkvæmt fyrstu áætlunum var heildarfjöldi gistinátta árið 2021 tæplega 5.100.000 en endanlegur fjöldi reyndist 5.012.000 og munar þar 1,7%. Íslenskar gistinætur reyndust 4,9% færri en við upphaflegar áætlanir en útlendar gistinætur 0,4% fleiri.

Önnur verkefni
Fram að upphafi kórónuveirufaraldursins voru tölur um fjölda erlendra gistinátta, á gististöðum sem miðla gistingu í gegnum Airbnb og svipaðar síður, áætlaðar út frá svörum í landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands. Skyndileg fækkun á brottförum frá landinu í mars 2020 olli því að ómögulegt reyndist að halda uppi svörun í landamærarannsókn og var hún tímabundið lögð niður með það fyrir augum að taka hana upp á ný þegar aðstæður færu batnandi. Af þessum orsökum eru áætlaðar gistinætur erlendra ferðamanna í heimagistingu, sem miðlað var í gegnum deilisíður á borð við Airbnb, ekki taldar með í ofangreindum heildarfjölda skráðra gistinátta ferðamanna. Landamærarannsókn fór af stað aftur sumarið 2021 og er ætlunin að hefja á ný að áætla gistinætur erlendra ferðamanna í heimagistingu í gegnum deilisíður síðar á þessu ári.

Árið 2021 hóf Hagstofa Íslands gagnasöfnun fyrir ferðavenjurannsókn. Tilgangur hennar er að afla upplýsinga um ferðalög þeirra einstaklinga sem búsettir eru á Íslandi, bæði innanlands og utan, auk þess sem vonir standa til þess að hægt verði að nota upplýsingar úr henni til þess að áætla fjölda innlendra gistinátta í heimagistingu sem miðlað er gegnum vefsíður á borð við Airbnb. Ætlunin er að byrja að birta niðurstöður úr ferðavenjurannsókn síðar á þessu ári.

Talnaefni

Halda áfram að lesa

Hagstofan

Launavísitala hækkaði um 1,6% í apríl

Flýtileið yfir á efnissvæði