Hagstofan

Vöruviðskipti óhagstæð um 31 milljarð í júlí

Fluttar voru út vörur fyrir 75,8 milljarða króna fob í júlí 2022 og inn fyrir 106,8 milljarða króna cif (95,4 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í júlí, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 31,0 milljarð króna. Til samanburðar voru vöruviðskiptin óhagstæð um 14,8 milljarða króna í júlí 2021 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í júlí 2022 er því 16,2 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir rúmu ári. Vöruskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 253,6 milljarða króna sem er 75,6 milljörðum króna óhagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 29,4% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í júlí 2022 jókst um 7,6 milljarða króna, eða um 11,2%, frá júlí 2021, úr 68,1 milljarði króna í 75,8 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 7,0 milljarða króna eða 16,5% samanborið við júlí 2021.

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili frá ágúst 2021 til júlí 2022 var 904,6 milljarðar króna og jókst um 205,3 milljarða króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 29,4% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 57% alls vöruútflutnings síðustu 12 mánuði og jókst verðmæti þeirra um 53,9% frá fyrra 12 mánaða tímabili. Sjávarafurðir voru 35% alls vöruútflutnings síðustu 12 mánuði en verðmæti þeirra jókst um 5,8% í samanburði við fyrra 12 mánaða tímabil. Verðmæti útflutnings á eldisfiski jókst um 3,7 milljarða á milli 12 mánaða tímabila, eða um 10,4%, og er nú 4% af heildarútflutningsverðmæti á síðustu 12 mánuðum.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 32,0% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 106,8 milljörðum króna í júlí 2022 samanborið við 82,9 milljarða í júlí 2021 og jókst því um 23,8 milljarða króna eða um 28,7%. Verðmæti innflutts eldsneytis nam 22,4 milljörðum og jókst um 15,2 milljarða króna (212%), verðmæti hrá- og rekstrarvöru nam 28,8 milljörðum króna og jókst um 5,9 milljarða (25,9%) og verðmæti fjárfestingarvara (utan flutningstækja) var 21,4 milljarðar króna sem er aukning um 3,5 milljarða króna (19,4%) samanborið við júlí 2021.

Verðmæti vöruinnflutnings á tólf mánaða tímabili frá ágúst 2021 til júlí 2022 var 1.158,2 milljarðar króna og jókst um 281,0 milljarð króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 32% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á tímabilinu var mest í flutningatækjum, hrá- og rekstrarvörum og eldsneyti.

Meðaltal gengisvísitölu á tólf mánaða tímabili var 191,5 og var gengið 4,7% sterkara en á tólf mánaða tímabili ári fyrr þegar meðaltal gengisvísitölu var 200,9. Gengið styrktist um 2,5% í júlí (187,0) samanborið við júlí 2021 (191,8).

Meðferð leigusamninga er tengjast utanríkisverslun er til endurskoðunar og getur sú endurskoðun haft áhrif á bæði vöruskipta- og þjónustujöfnuð.

Í þessari frétt er um bráðabirgðatölur fyrir júlí að ræða og gætu niðurstöður breyst eftir endurskoðun í lok mánaðar, en þá verður talnaefni uppfært.

Talnaefni
Verðmæti út- og innflutnings eftir mánuðum (FOB/CIF) 2011-2022

Hagstofan

Vísitala neysluverðs hækkar um 0,09% á milli mánaða

Vísitala neysluverðs, miðuð við verðlag í september 2022, er 555,6 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,09% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 460,0 stig og hækkar um 0,09% frá ágúst 2022.

Verð á fötum og skóm hækkaði um 4,6% (áhrif á vísitöluna 0,15%) og verð á raftækjum til heimilsnota hækkaði um 5,4% (0,10%). Verð á flugfargjöldum til útlanda lækkaði um 17,9% (-0,42%).

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 9,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis um 7,0%.

Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í september 2022, sem er 555,6 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2022. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 10.970 stig fyrir nóvember 2022.

Talnaefni

Halda áfram að lesa

Hagstofan

Eitt fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta í ágúst

Flýtileið yfir á efnissvæði