Connect with us

Innlent

Yfirlýsing fjármálaeftirlitsnefndar 13. janúar 2021

Published

on

logo-for-printing

13. janúar 2021

Fjármálaeftirlitsnefnd: Neðri röð f.v. Unnur Gunnarsdóttir, varaseðlabankastjóri, Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri, Gunnar Jakobsson varaseðlabankastjóri. Efri röð f.v. Guðrún Þorleifsdóttir, Andri Fannar Bergþórsson og Ásta Þórarinsdóttir.

Í yfirlýsingu fjármálaeftirlitsnefndar 8. apríl 2020 voru kynntar helstu áherslur í fjármálaeftirliti á tímum kórónuveirufaraldurs. Fjármálaeftirlitsnefnd tók undir yfirlýsingar Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) frá 31. mars 2020 og Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar (EIOPA) frá 2. apríl 2020 þar sem þessar tvær stofnanir mæltust til þess að fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög legðu áherslu á að viðhalda sterkri eiginfjárstöðu á tímum mikillar óvissu með því m.a. að greiða ekki út arð, kaupa ekki eigin hlutabréf eða greiða út kaupauka.

Fjármálaeftirlitsnefnd birtir nú endurskoðuð tilmæli um arðgreiðslur fjármálafyrirtækja og kaup þeirra á eigin hlutabréfum sem gilda til 30. september 2021 þar sem meðal annars er tekið mið af yfirlýsingu Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB) frá 15. desember 2020. Í henni voru eftirlitsstofnanir í löndum sem eiga aðild að ESRB hvattar til þess að beina því til fjármálafyrirtækja sem sæta eftirliti þeirra að gæta ýtrustu varúðar við greiðslu arðs og kaup á eigin bréfum fram til 30. september 2021. EBA birti sama dag yfirlýsingu svipaðs efnis.

Mikil óvissa er um þróun efnahagsmála næstu misseri og rík ástæða til að viðhalda sterkri eiginfjárstöðu. Fjármálaeftirlitsnefnd leggur því áherslu á að fjármálafyrirtæki sýni fyllstu varfærni þegar litið er til eiginfjárstöðu og tekur undir framangreindar yfirlýsingar ESRB og EBA. Í þessu samhengi er einnig minnt á yfirlýsingu fjármálaeftirlitsnefndar frá 22. september 2020 um að niðurstaða úr könnunar- og matsferlinu 2019 um viðbótarkröfu um eiginfjárgrunn hjá kerfislega mikilvægu bönkunum þremur skyldi standa óbreytt þrátt fyrir aukna áhættu og óvissu tengda faraldrinum.

Fjármálaeftirlitsnefnd leggst ekki gegn greiðslu arðs eða kaupum á eigin hlutabréfum en brýnir fyrir fjármálafyrirtækjum að eftirfarandi atriði verði höfð að leiðarljósi við ákvarðanir þar um:

 • Afkoma fjármálafyrirtækis hafi verið jákvæð á síðasta rekstrarári og áætlanir um þróun eigin fjár sýni sterka eiginfjárstöðu næstu þrjú ár. Mælst er til að mat fjármálafyrirtækis á hvoru tveggja verði borið tímanlega undir Fjármálaeftirlitið.
 • Fjárhæð arðgreiðslu eða kaupa á eigin bréfum nemi að hámarki 25% af uppsöfnuðum hagnaði eftir skatta vegna áranna 2019 og 2020 eða 0,4 prósentustiga lækkunar á hlutfalli almenns eiginfjárþáttar 1, hvort sem lægra reynist.

Fjármálaeftirlitsnefnd brýnir jafnframt fyrir vátryggingafélögum að gæta ýtrustu varfærni við stýringu eiginfjár vegna þeirrar óvissu sem ríkir í efnahagsmálum af völdum faraldursins. Fjármálaeftirlitsnefnd tekur undir yfirlýsingu EIOPA frá 18. desember 2020 um þá áhættu sem vátryggingafélög standa frammi fyrir og að varúðarsjónarmiða skuli gætt við ákvörðun um greiðslu arðs og kaup á eigin hlutabréfum. Við ákvarðanir um greiðslu arðs eða kaup á eigin hlutabréfum verða vátryggingafélög að huga að gjaldþolsstöðu sinni. Á meðan óvissan ríkir mun Fjármálaeftirlitið fylgjast náið með því hvort eigið áhættu- og gjaldþolsmat vátryggingafélaga sé nægilega varfærið og framsýnt. 

Nr. 1/2021
13. janúar 2021

Sjá nánar:
Yfirlýsing fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands 8. apríl 2020
Yfirlýsing Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB) 15. desember 2020
Yfirlýsing Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) 15. desember 2020
Yfirlýsing Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar (EIOPA) 18. desember 2020
Yfirlýsing fjármálaeftirlitsnefndar 22. september 2020

Til baka

Innlent

Jarðskjálftahrina á Reykjanesi: Mælingar gefa engar vísbendingar um að kvika sé að brjóta sér leið upp á yfirborðið.

Published

on

Melissa Anne Pfeffer við gasmælingar á Reykjanesskaga. (Ljósmynd: Veðurstofa Íslands/Sara Barsotti)

27 Febrúar 2021 18:52

Vísindaráð almannavarna fundaði á fjarfundi í dag til að ræða jarðskjálftahrinuna sem hófst á Reykjanesskaga þann 24, febrúar með skjálfta af stærð 5,7 og öðrum 5,0 að stærð um hálfri klukkustund síðar. Fundinn sátu fulltrúar frá Veðurstofu Íslands, Háskóla Íslands, Umhverfisstofnun, Isavia-ANS, HS-Orku og ÍSOR.

Fram kom á fundinum að virknin í skjálftahrinunni er núna fyrst og fremst bundin við svæðið í kringum Fagradalsfjall eftir M5,2 í morgun og er hrinan sú öflugasta frá árinu 1933.

Yfir 7200 skjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst 24.febrúar og má búast við því að jarðskjálftavirkni haldi áfram næstu daga.

Vísindaráð fór yfir þær mælingar og gögn sem liggja fyrir s.s. jarðskjálftamælingar, GPS gögn, gasmælingar og úrvinnslu úr gervitunglamyndum. Mælingar gefa engar vísbendingar um að kvika sé að brjóta sér leið upp á yfirborðið, en sýna vel ummerki jarðskjálftanna sem hafa orðið hingað til.

Flestir skjálftar sem mælst hafa síðustu daga eru á um 5 km. dýpi við Fagradalsfjall og hafa ekki færst nær yfirborði, en slíkt gæti verið vísbending um að kvika sé að brjóta sér leið upp á yfirborðið.  Í hrinu sem varð við  Fagradalsfjall árið 1933 urðu all nokkrir kröftugir skjálftar á skömmum tíma, sambærilegir þeim sem nú ganga yfir. Þeirri hrinu lauk án þess að til eldgoss kæmi. Sama má segja um hrinu sem varð árið 1973.

Núverandi virkni á Reykjanesskaga sem í raun má rekja aftur um rúmt ár hefur verið kaflaskipt og er erfitt að spá fyrir um nákvæma framvindu, en nú er fyrst og fremst horft á þessar tvær sviðsmyndir:

 • Það dregur úr jarðskjálftavirkni næstu daga eða vikur.
 • Hrinan mun færast í aukana með stærri skjálftum, allt að 5.5-6.5 að stærð.

Langflest hús á Íslandi eru byggð þannig að þau eigi að standast þá hrinu sem nú gengur yfir.  Lausir munir, hillur, skápar o.s.frv.geta farið af stað og valdið hættu ef ekki er rétt frá þeim gengið. Því er mikilvægt að huga að innanstokksmunum á heimilum og á vinnustöðum svo þeir valdi ekki slysum.

Áfram verður fylgst náið með framvindu mála og vísindaráð mun funda aftur í næstu viku.

Veðurstofan, Háskólinn og samstarfsaðilar munu vinna að fjölgun mælitækja á Reykjanesi á næstu dögum og vikum.

Continue Reading

Alþingi

Starfsfólk í ræstingu

Published

on

Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða starfsfólk í ræstingu í fullt starf á dagvinnutíma. Um er að ræða tvær ótímabundnar stöður og eina tímabundna afleysingu til 1. ágúst. Við leitum eftir jákvæðu starfsfólki sem býr yfir ríkri þjónustulund og góðri samskiptahæfni.

Starfsfólk í ræstingu starfar innan rekstrar- og þjónustusviðs Alþingis. Unnið er í teymum og vinnutíminn er kl. 7–15 auk tilfallandi yfirvinnu. Starfsfólkið annast þrif í öllu húsnæði Alþingis.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Þrif á skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á starfssvæði Alþingis
 • Þvottur, frágangur og dreifing á hreinlætisvörum
 • Önnur verkefni innan rekstrar- og þjónustusviðs

Hæfnikröfur

 • Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
 • Metnaður og ábyrgð í starfi
 • Hreinlæti og snyrtimennska
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og/eða enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Efling stéttarfélag hafa gert. 

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður umsókn sína og lýsir hæfni sinni til starfsins. Tekið er mið af jafnréttisáætlun skrifstofu Alþingis við ráðningar. Mikilvægt að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir um starfið gilda í sex mánuði frá auglýsingu þessari. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Gildi skrifstofu Alþingis eru framsækni, virðing og fagmennska.

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 10.03.2021.

Nánari upplýsingar veitir

Jóna Brynja Tómasdóttir – [email protected] – 563-0500

Nánari upplýsingar um starfsemi Alþingis og skrifstofu þingsins er að finna á vef Alþingis.

Smelltu hér til að sækja um starfið

Continue Reading

Innlent

Tillaga að friðlýsingaskilmálum þjóðgarðs á Vestfjörðum

Published

on

Umhverfisstofnun hefur lagt fram tillögu að friðlýsingaskilmálum fyrir þjóðgarð á sunnanverðum Vestfjörðum ásamt tillögu að mörkum svæðisins. Tillagan er kynnt í samvinnu við samstarfshóp sem vinnur að undirbúningi friðlýsingar.

Continue Reading

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin